Przemówienie Pana Ambasadora Liu Guangyuan na konferencji z okazji 70. rocznicy nawiązania chińsko-polskich stosunków dyplomatycznych
2019-08-21 16:09

Ramię w ramie tworzymy świetlaną przyszłość stosunków chińsko-polskich

 

Szanowny Panie Przewodniczący Czelej, szanowny Panie Prezesie Liu Hongxing,

Panie i Panowie, Przyjaciele:

 

Cieszę się, że możemy wspólnie uczestniczyć w tej konferencji. Zauważyłem tu wiele znanych, jak i jeszcze nieznanych mi, ale jakże przyjaznych twarzy. W imieniu Ambasady Chin w Polsce chciałbym złożyć wyrazy uznania dla osób, które nie ustawały i nie ustają w wysiłkach, by rozwijać stosunki dwustronne między naszymi krajami. Równocześnie chciałbym serdecznie podziękować Polsko-Chińskiej Głównej Izbie Gospodarczej za staranne przygotowanie tejże konferencji.

 

W tym roku obchodzimy 70. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską. W tym ważnym historycznym momencie wspólnie dokonamy przeglądu tradycyjnej chińsko-polskiej przyjaźni, podsumujemy udane doświadczenia we współpracy, spojrzymy w stronę przyszłych perspektyw rozwoju, mając nadzieję, że rozpali się iskierka nowej myśli, że odnajdziemy jeszcze więcej kwestii, w których pozostaniemy jednomyślni, a przy tym będą one korzystne dla obu stron, że zainspirujemy się do jeszcze ściślejszej współpracy, a wreszcie przyczynimy się do przyspieszenia i usprawnienia rozwoju stosunków chińsko-polskich.

 

Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały nowe Chiny i nawiązały z nimi stosunki dyplomatyczne. Od czasu ustanowienia stosunki dwustronne przetrwały mimo wichrów zmian na scenie międzynarodowej, a obu krajom udało się utrzymać ich zdrowy i stabilny rozwój. Po wejściu w XXI wiek stale pogłębia się wzajemne zaufanie polityczne między stronami, ożywia się współpraca w różnych dziedzinach, a przyjaźń zacieśnia się. Udane, wzajemne wizyty najpierw prezydenta Dudy w 2015 r., a następnie przewodniczącego Xi Jinping'a w 2016 r. doprowadziły, do tego, że stosunki chińsko -polskie zostały podniesione do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego i weszły w „nową erę" wszechstronnego rozwoju.

 

Przewodniczący Xi Jinping powiedział kiedyś: „Bez względu na to, jak daleko zajdziemy, nie możemy zapomnieć drogi, którą przyszliśmy". Patrząc wstecz na rozwój stosunków chińsko-polskich na przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu lat, możemy zgodnie przyznać, że rezultaty są inspirujące.

 

Przez te siedemdziesiąt lat oba kraje stawały się sobie coraz bliższe politycznie. Chiny i Polska przeobraziły się w ważnych dla siebie partnerów. Przywódcy obu państw spotykają się regularnie, by wymieniać poglądy na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Wzajemne kontakty odbywają się na każdym szczeblu, a mechanizmy współpracy we wszelkich dziedzinach stają się coraz dokładniejsze. W zeszłym miesiącu do Polski z udaną wizytą przyjechał członek Rady Państwa i Minister Spraw Zagranicznych Chin Wang Yi. Przewodniczył drugiej sesji obrad Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego, nadając nową dynamikę relacjom chińsko-polskim. Chiny i Polska w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku" oraz „17+1" rozwijają stabilną współpracę. Pod koniec 2015 r. obie strony podpisały Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy międzyrządowej na rzecz inicjatywy „Pasa i Szlaku". Polska jednym z inicjatorów formuły „17+1", miejscem jej powstania, a także jej ważnym członkiem. W Polsce powołano do życia szereg platform współpracy, takich jak Sekretariat ds. Morskich Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, system komunikacji Agencji Inwestycji i Handlu oraz wspólne izby handlowe.

 

Na przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu lat merytoryczna współpraca przyspieszyła rozwój. Chiny i Polska na gruncie różnych dziedzin m.in. handlu, inwestycji, finansów, łączności poczyniły znaczne postępy. Prędkość wzrostu wielkości handlu między dwoma krajami wynosi średnio o 8% rocznie. W 2018 r. łączna wartość handlu osiągnęła 24,58 mld USD, co stanowi wzrost o 15,3% w porównaniu do poprzedniego okresu. Od stycznia do kwietnia tego roku wartość wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami osiągnęła 2,42 mld USD i wzrosła o 9,1%. Strona polska aktywnie uczestniczyła w China International Import Expo i China-ASEAN Expo, promując eksport do Chin produktów wysokiej jakości. Liczba przedsiębiorstw z kapitałem chińskim w Polsce wzrosła do prawie 70, a łączne bezpośrednie i pośrednie inwestycje w Polsce osiągnęły wartość prawie 3 mld dolarów. Wiele chińskich banków otworzyło swoje oddziały w Polsce. Codziennie odbywają się bezpośrednie loty między stolicami obu krajów. 80% pociągów kursujących między Chinami a Europą przyjeżdża do lub przejeżdża przez Polskę. Chiński armator COSCO wybrał port w Gdańsku na swoje centrum dystrybucyjne w regionie Morza Bałtyckiego. Co tydzień kontenerowce o pojemności 19 000 TEU pokonują trasę między Portem Gdańsk a Dalekim Wschodem. W obu krajach jest łącznie 37 miast i regionów partnerskich, co więcej odbyły się już 4 sesje forum regionalnej współpracy chińsko-polskiej, a współpraca na szczeblu lokalnym stała się cennym i ważnym aspektem budowania relacji chińsko-polskich.

 

W ciągu ostatnich 70 lat wymiana kulturowa i edukacyjna między obiema stronami stawała się coraz intensywniejsza. Chiny i Polska podpisały umowę o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym, a liczba studentów ciągle wzrasta. W Chinach jest obecnie 14 szkół wyższych, na których nauczany jest język polski, równocześnie w Polsce istnieje już 5 instytutów Konfucjusza oraz 2 Klasy Konfucjańskie. W tym roku planowane jest otwarcie kolejnych 3 placówek, m in. Instytutu Konfucjusza na Politechnice Warszawskiej oraz Klasy Konfucjańskiej na Uniwersytecie Śląskim. Chińsko-polskie Akademickie Konsorcjum „Pasa i Szlaku" powołane do życia przez 26 uczelni wyższych w Chinach i Polsce stworzyło zupełnie nową platformę międzynarodowego szkolenia personelu i innowacji w zakresie współpracy naukowej. Ponadto liczba wydarzeń mających na celu wymianę kulturalną między krajami z roku na rok się powiększa, a ich forma i treść są stale wzbogacane. Liczba turystów przybywających z Chin do Polski wzrosła z 70 000 osób w 2016 r. do 140 000 osób w 2017 r., by w 2018 r. osiągnąć poziom prawie 180 000 osób.

 

Ostatnie siedemdziesiąt lat wspólnych wysiłków przyniosło owoce, które stały się solidnym fundamentem dla dalszego rozwoju stosunków chińsko- polskich, jak również stanowiły dla nas bezcenne doświadczenia, tj.:

 

Na płaszczyźnie politycznej dążenie do wzajemnego, równego traktowania się partnerów. Polska i Chiny różnią się wielkością i warunkami w kraju, ale w ciągu siedemdziesięciu lat znoju i trudu zawsze wspieraliśmy się wzajemnie, dzieliliśmy bolączki, szanowaliśmy wybór partnera co do ścieżki rozwoju, a w kwestiach kluczowych interesów i problemów okazywaliśmy wzajemny szacunek i wsparcie. Ta część historii pozostanie na zawsze w naszych pamięciach i nieprzerwanie będzie stanowić motywację do dalszych działań.

 

Na płaszczyźnie ekonomicznej utrzymanie rozwiązań przynoszących wzajemnych korzyści. W dobie globalizacji interesy gospodarczej wszystkich krajów są ściśle ze sobą powiązane. Rozwój za zamkniętymi drzwiami jest odcięciem się od otaczającej nas rzeczywistości. Prawdziwy rozwój możliwy jest dopiero, gdy wszyscy rozwijają się wspólnie. Zarówno Chiny, jak i Polska posiadają zasoby i branże, w których mogą poszczycić się dominującą pozycją, a co za tym idzie, odgrywają różne role w międzynardowym łańcuchu przemysłu i dostaw, jednak zawsze zachowują ducha otwartości, przestrzegają zasad rynkowych, stoją na straży wielostronnego systemu handlu oraz ramię w ramię poszukują wzajemnie korzystnych perspektyw rozwoju, co przynosi obu krajom i ich obywatelom wymierne korzyści.

 

Na płaszczyźnie kulturowej utrzymanie wymiany i łączenia wiedzy. Jeden kwiat wiosny nie czyni, ale pozwólmy stu kwiatom zakwitnąć, by ogród wypełnił się wiosną. Wielorakość ludzkiej cywilizacji obdarza świat najróżniejszymi odcieniami, ta różnorodność prowokuje wymianę, a wymiana integrację, a integracja postęp. Chiny i Polska wzajemnie szanują swe wspaniałe i tradycyjne kultury, zawsze dążyły do pogłębienia wymiany kulturowej, do uczenia się od siebie wzajemnie, do harmonijnego współistnienia. Dlatego też można pokonać dzielącą oba kraje odległość, wypełnić lukę pojęć i prawdziwie zbliżyć do siebie serca i dusze tych dwóch narodów.

 

Panie i Panowie, Przyjaciele,

 

Obecnie stosunki chińsko-polskie znajdują się w nowym historycznym punkcie. Stawiamy czoła światu bezprecedensowych możliwości, jesteśmy świadkami narodzin nieograniczonej przestrzeni i potencjału współpracy. Polska leży na swoistym „skrzyżowaniu" Starego Kontynentu i zajmuje znaczący obszar Europy Środkowo-Wschodniej, jest również ważnym członkiem Unii Europejskiej i znaczącym przedstawicielem europejskich gospodarek wschodzących, a jej tempo wzrostu gospodarczego znajduje się w czołówce krajów europejskich. Chiny w dalszym ciągu pogłębiają reformy, otwierają się coraz szerzej, utrzymują dobre tempo rozwoju, a ich ogromna gospodarka wykazuje witalność. Wierzę, że wystarczy by nasz sposób myślenia i pracy pozostawał solidarny, a przyjazna współpraca chińsko- polska nieustannie będzie przynosić nowe rezultaty.

 

Po pierwsze musimy zagwarantować by nasze intencje dotyczące przyjaźni chińsko-polskiej nie uległy zmianie. Przewodniczący Xi powiedział: „Nie zapominajcie o swych intencjach, tylko wtedy ukończycie zadanie". Uważam, że pierwotnym zamysłem relacji chińsko-polskich jest szczera i wieloletnia przyjaźń. Pomiędzy naszymi dwoma krajami nie było i nie ma konfliktu ani sprzeczności co do podstawowych interesów, wręcz przeciwnie między naszymi krajami istnieje pilna potrzeba wzajemnego wspierania się i pogłębiania współpracy. Naszym zadaniem jest umocnienie i kultywowanie tradycyjnej przyjaźni, pogłębienie wzajemnego zrozumienia i zaufania, rozpalenia ognia przyjaźni płonącego przez wiele pokoleń i nieustannie gorejącego jaskrawym blaskiem. Jest to nierozerwalnie związane ze wspólnymi wysiłkami wszystkich, siedzących tutaj przyjaciół reprezentujących rząd, przedsiębiorstwa, think tanki i media.

 

Po drugie musimy zadbać o to by ciepłe stosunki chińsko–polskie nie ochłodziły się. Polska jest pierwszym krajem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, której stosunki z Chinami zostały podniesione do poziomu wszechstronnego strategicznego partnerstwa. Wszechstronne strategiczne partnerstwo oznacza głębsze zaufanie między krajami oraz większą odpowiedzialność. Obie strony muszą niestrudzenie podążać we właściwym kierunku, w dalszym ciągu odgrywać zasadniczą rolę polityczną w kontaktach na wysokim szczeblu, kontynuować bliskie kontakty na wszelkich poziomach, w pełni korzystać z różnorodnych form dialogu i współpracy oraz nieustannie wprowadzać nową dynamikę do rozwoju stosunków chińsko-polskich.

 

Po trzecie, musimy zagwarantować niezmienne tempo współpracy chińsko-polskiej. Chiny i Polska znajdują się w kluczowym momencie swojego rozwoju. By stać się największymi partnerami handlowymi w naszych regionach, powinniśmy wzmocnić spajanie strategii rozwoju, pogłębić współpracę w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku" oraz „17 + 1", jak również dążyć do otrzymania jak największej liczby wczesnych rezultatów. Konieczne jest wykorzystanie w pełni wzajemnie dopełniających się mocnych stron obu krajów, czynne kultywowanie nowych aspektów możliwości wzmocnienia współpracy i dążenie do tworzenia przełomowych projektów o charakterze modelowym. Dla swoich przedsiębiorstw i instytucji finansowych musimy zapewnić uczciwe, sprawiedliwe i otwarte otoczenie inwestycyjne i biznesowe, nie tworząc przy tym sztucznych barier lub dyskryminujących koncepcji.

 

Po czwarte, musimy zadbać o to, by tempo koordynacji prac między Chinami a Polską nie było chaotyczne. Stoimy przed wielkimi zmianami, jakich nie było od stu lat. Hegemonizm i polityka siły wciąż istnieją, unilateralizm i protekcjonizm dumnie podnoszą głowy, a globalne wyzwania zdają się nigdy nie wyczerpywać. Ludzkość znowu stoi na rozstaju dróg. Chiny i Polska to ważne kraje rynków wschodzących powinny więc wzmocnić komunikację i koordynację w sprawach międzynarodowych i regionalnych, wspólnie stać na straży, mającego oparcie w zasadach, porządku międzynarodowego i wielostronnego systemu handlu, ramię w ramię stawiać czoła globalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu i terroryzm, jak również rozpowszechniać dobrobyt i stabilność na świecie.

 

Panie i Panowie, Przyjaciele:

 

Jak powiedział przewodniczący Xi: „Dobrobyt i stabilność świata jest szansą dla Chin, a rozwój Chin jest szansą dla świata". W tym roku przypada również 70. rocznica proklamacji Chińskiej Republiki Ludowej. Od momentu powstania Nowych Chin, a w szczególności od momentu wprowadzenia reform i otwarcia, w Chinach zaszły wstrząsające zmiany, które doprowadziły do ogromnego sukcesu w rozwoju Państwa Środka. Jednocześnie Chiny nadal pozostają największym krajem rozwijającym się na świecie, a nasz PKB na mieszkańca stanowi zaledwie jedną czwartą PKB na mieszkańca Unii Europejskiej, wciąż więc stoimy w obliczu wyzwań, takich jak nierówny i niewystarczający rozwój. Aby spełnić marzenia obywateli o lepszym życiu, Chiny będą nieustannie pogłębiać reformy, rozszerzać otwarcie, stale ulepszać system gospodarczy rynku socjalistycznego, rozszerzać dostęp do rynku dla inwestorów zagranicznych, zwiększać skalę importu towarów i usług oraz nawiązywać bardziej stonowane relacje ze światem. Żywimy nadzieję, że będziemy mogli podzielić się z Polską możliwościami rozwoju i wspólnie zrealizujemy plany wzrostu, które przyniosą korzyści obu narodom.

 

Spoglądając w przyszłość, widzę, że współpraca chińsko-polska ma szerokie perspektywy i nieograniczony potencjał. Mam nadzieję, że oba kraje podejmą wspólny trud tworzenia pomyślnej przyszłości oraz aktywnie przyczynią się do kreowania pojęcia wspólnoty ludzkiego losu. Z niecierpliwością czekam na Państwa spostrzeżenia w dalszej dyskusji.

 

Na koniec życzę wszystkim, by dzisiejsza konferencja zakończyła się sukcesem, dziękuję wszystkim!