Zawiadomienie o zmianach wymagań w chińskiej polityce wizowej względem cudzoziemców
2022-06-30 02:39

Zmiany w polityce wizowej Ambasady ChRL w Polsce względem cudzoziemców wyglądają aktualnie w sposób następujący:

Osoby ubiegające się o chińskie wizy biznesowe (M), wizy do wymiany niehandlowej (F), oraz wizy pracownicze (Z), zostają zwolnione z obowiązku posiadania zaproszenia „PU” wystawianego przez Chiński Departament Rządowy dla Cudzoziemców. Wymagane pozostają jednak, zależnie od kategorii wizowej, niezbędne materiały aplikacyjne na zasadach obowiązujących przed pandemią COVID-19, jak np. zaproszenie wystawione przez chińskiego partnera biznesowego lub inną jednostkę zapraszającą, bądź też zezwolenie na wykonywanie pracy itp. wraz z innymi niezbędnymi dokumentami aplikacyjnymi.

Zagraniczni członkowie rodzin osób wymienionych w powyższym akapicie, w tym członkowie rodzin cudzoziemców pracujących w Chinach (małżonkowie, dzieci, rodzice, teściowie), którzy zamierzają udać się do nich w odwiedziny, mogą aplikować o wizy na podstawie niezbędnych materiałów aplikacyjnych, jak np. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub spowinowacenie, oraz nie potrzebują już zaproszenia „PU” wystawianego niegdyś przez Chiński Departament Rządowy dla Cudzoziemców.

Interesantów mających pytania odnośnie innych kategorii wizowych lub chcących o nie się ubiegać prosimy o skontaktowanie się z Chińskim Centrum Wizowym znajdującym się przy ulicy Siennej 39 w Warszawie.

Kontakt z Chińskim Centrum Wizowym możliwy jest za pomocą:

Tel: +48 22 831 15 50, +48 22 278 16 88

E-mail: warsawcenter@visaforchina.org

Strony internetowej: https://bio.visaforchina.org/WAW2_ZH/aboutus/266213.shtml 

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

30.06.2022 r.