Zawiadomienie o zmianach dot. wiz i zasad wjazdowych dla cudzoziemców podróżujących do Chin
2023-03-15 01:53

W celu ułatwienia wymiany chińskiego i zagranicznego personelu, od 15.03.2023 roku 0:00 czasu pekińskiego, zostaną wprowadzone poniższe zmiany dot. wiz dla cudzoziemców oraz zasad wjazdu do Chin:

1. Przywrócenie funkcji wjazdowej wiz wydanych przed 28 marca 2020 r., jeśli nie upłynął ich termin ważności.

2. Wznowienie rozpatrywania i wydawania każdego typu wizy dla cudzoziemców. Aby ubiegać się o wizę do Chin z Polski, prosimy o kontakt z Chińskim Centrum Obsługi Wniosków Wizowych w Warszawie.

Strona internetowa Chińskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych w Warszawie: https://www.visaforchina.cn/WAW2_ZH/generalinformation/news/283405.shtml

adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

e-mail: warsawcenter@visaforchina.org

tel.: +48 22 2781688

3. Chińskie władze ds. wiz portowych wznowią rozpatrywanie i wydawanie każdego typu wiz portowych, które spełnią wymogi ustawowe.

4. Zostanie wznowiona polityka bezwizowego wjazdu do Hainan, bezwizowego wjazdu dla statków wycieczkowych w Szanghaju, bezwizowego wjazdu dla cudzoziemców z Hongkong i Makau wjeżdżających w grupach do Kantonu oraz bezwizowego wjazdu dla grup wycieczkowych ASEAN do Guilin (Guangxi).

Ambasada Chin w Polsce

14.03.2023 r.