Zawiadomienie o braku możliwości przeprowadzenia testów molekularnych RT-PCR i serologicznych IgM na Lotnisku Chopina w Warszawie
2020-11-03 01:09

Zgodnie z „Zawiadomieniem o obowiązku wykonania dwóch testów na koronawirusa: metodą RT-PCR i serologicznych IgM dla osób podróżujących do Chin”, od dnia 6 listopada 2020 roku włącznie obywatele Chin i osoby innego pochodzenia podróżujące do Chin z przesiadką na Lotnisku Chopina w Warszawie w Polsce, oprócz uzyskania negatywnego wyniku testu molekularnego i testu serologicznego na obecność przeciwciał IgM w kraju wylotu, istnieje obowiązek ponownego przeprowadzenia obu testów na koronawirusa w ciągu 48 godzin przed wejściem na pokład samolotu w Warszawie. Pobranie próbki krwi i wymazu potrzebne do dwóch wyżej wymienionych testów należy wykonać nie wcześniej niż 48 godzin przed wejściem na pokład samolotu w Warszawie, a po otrzymaniu wyniku należy niezwłocznie wystąpić o kod testowy QR (obywatel Chin) lub „Oświadczenie o stanie zdrowia” (obcokrajowcy) w Ambasadzie lub Konsulacie Chin w Polsce. Pracownicy linii lotniczych wpuszczać będą na pokład jedynie osoby z ważnymi kodami testowymi QR lub „Oświadczeniem o stanie zdrowia” zatwierdzonymi przez Ambasadę lub Konsulat Chin w Polsce. Osoby nieposiadające powyższych dokumentów nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu.

 

Aby uniknąć pasażerom z innych krajów tranzytu przez Warszawę, jak również uniknąć utrudnień podczas tranzytu oraz zminimalizować ryzyko zakażenia podczas podróży, Ambasada Chińska w Polsce informuje, że:

 

I) Lotnisko Chopina w Warszawie nie oferuje usług wykonania testu w strefie tranzytowej

(1) Na Lotnisku Chopina w Warszawie nie ma warunków do wykonania testów molekularnych ani serologicznych na obecność koronawirusa. Pasażerowie lecący z krajów trzecich, którzy nie mają możliwości przekroczenia granicy Polski w celu wykonania testu, nie będą w stanie przeprowadzić niezbędnych testów, aby wejść na pokład samolotu do Chin.

 

(2) W Polsce nadal obowiązuje zakaz wjazdu obywateli spoza krajów UE, tak więc osoby nieposiadające karty pobytu lub wizy krajów UE nie mogą przekroczyć granicy.

 

(3) Ze względu na drastyczny wzrost zarażeń w ostatnim czasie w Polsce laboratoria w Warszawie mają wiele pacjentów, w związku z czym trudno oszacować czas oczekiwania na wyniki.

 

(4) W strefie transferowej na Lotnisku Chopina w Warszawie nie ma miejsc noclegowych, a obiekty usługowe, takie jak restauracje i supermarkety, nie są czynne jak zwykle z powodu epidemii.

 

W związku z powyższym zaleca się, aby pasażerowie spoza Polski unikali przesiadki w Warszawie. W razie zatrzymania na lotnisku lub deportacji wynikającej z niespełnienia warunków odbycia transferu, konsekwencje ponosi sam pasażer.

 

II) W razie konieczności odbycia podróży do Chin z przesiadką w Warszawie, należy mieć na uwadze obowiązujące wymogi i podjąć niezbędne środki ostrożności:

(1) Pierwszy raz test molekularny oraz test na obecność przeciwciał IgM należy przeprowadzić w kraju rozpoczęcia podróży, a następnie zaaplikować o kod testowy QR (obywatele Chin) lub „Oświadczenie o stanie zdrowia” (obcokrajowcy) w Ambasadzie lub Konsulacie Chin w danym kraju. Drugi raz wymienione testy na koronawirusa należy przeprowadzić w Polsce, aby następnie zaaplikować o kod testowy QR (obywatele Chin) lub „Oświadczenie o stanie zdrowia” (obcokrajowcy) w Ambasadzie lub Konsulacie Chin w Polsce.

 

W przypadku pierwszych testów przeprowadzonych w kraju rozpoczęcia podróży pobieranie próbek krwi i wymazu do testów należy wykonać nie wcześniej niż 48 godzin przed wejściem na pokład samolotu do kraju tranzytowego.

 

W przypadku kolejnych testów został przeprowadzony w Polsce pobieranie próbek krwi i wymazu do testów należy wykonać nie wcześniej niż 48 godzin przed wejściem na pokład samolotu do Chin.

 

(2) Należy upewnić się wcześniej o możliwości przekroczenia granicy Polski. W sytuacji nieposiadania ważnej wizy przed przylotem należy ubiegać się o polską wizę wjazdową. Po wjeździe do kraju spoza Unii Europejskiej należy poddać się obowiązkowi odbycia kwarantanny zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia RP, a w razie konieczności poddać się badaniu. Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków należy wykonać test molekularny i serologiczny na koroanwirusa, aby móc ubiegać się kod testowy QR (obywatele Chin) lub „Oświadczenie o stanie zdrowia” (obcokrajowcy) w Ambasadzie lub Konsulacie Chin.

 

(3) Należy wygospodarować wystarczającą ilość czasu pomiędzy latami. Ze względu na ciągły wzrost liczby nowych zakażeń, czas oczekiwania na wyniki testów molekularnych RT-PCR i testów na obecność przeciwciał IgM jest bardzo zmienny, dlatego zaleca się potwierdzenie aktualnych informacji o czasie bezpośrednio w laboratoriach.

 

(4) Należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę osobistą podczas podróży, poprzez noszenie dobrej jakości masek ochronnych, częstą dezynfekcję rąk, ograniczanie kontaktu z innymi, zachowywanie dystansu i unikanie tłumów, aby zminimalizować ryzyko zarażenia.

 

III) Osoby lecące z Polski powinny zachować szczególną ostrożność w razie konieczności przesiadki w krajach trzecich

(1) Lotniska w wielu krajach nie zapewniają możliwości wykonania testów na koronawirusa w strefie transferowej. W związku z tym zaleca się, aby pasażerowie z Polski wybierali bezpośredni lot do Chin.

 

(2) W razie konieczności odbycia przesiadki w czasie podróży do Chin należy mieć na uwadze obowiązujące wymogi i podjąć niezbędne środki ostrożności:

 

1. Pierwszy raz test molekularny oraz test na obecność przeciwciał IgM należy przeprowadzić w Polsce, a następnie zaaplikować o kod testowy QR (obywatele Chin) lub „Oświadczenie o stanie zdrowia” (obcokrajowcy) w Ambasadzie lub Konsulacie Chin w Polsce. Drugi raz wymienione testy na koronawirusa należy przeprowadzić w kraju przesiadki, aby następnie zaaplikować o kod testowy QR (obywatele Chin) lub „Oświadczenie o stanie zdrowia” (obcokrajowcy) w Ambasadzie lub Konsulacie Chin w kraju przesiadki.

 

W przypadku pierwszych testów przeprowadzonych w Polsce pobieranie próbek krwi i wymazu do testów należy wykonać nie wcześniej niż 48 godzin przed wejściem na pokład samolotu do kraju tranzytowego.

 

W przypadku kolejnych testów został przeprowadzony w czasie przesiadki pobieranie próbek krwi i wymazu do testów należy wykonać nie wcześniej niż 48 godzin przed wejściem na pokład samolotu do Chin.

 

2. Konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie, czy lotnisko w kraju przesiadki oferuje możliwość wykonania testu molekularnego i serologicznego na koronawirusa w strefie przesiadkowej.

 

3. Planując przesiadkę w kraju trzecim w czasie podróży do Chin, należy wcześniej zapoznać się z przepisami wjazdowymi i kwarantannowymi kraju trzeciego, z wyprzedzeniem złożyć ewentualny wniosek o wizę wjazdową i sprawdzić czas potrzebny na otrzymanie wyników testów.

 

(3) Należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę osobistą podczas podróży, poprzez noszenie dobrej jakości masek ochronnych, częstą dezynfekcję rąk, ograniczanie kontaktu z innymi, zachowywanie dystansu i unikanie tłumów, aby zminimalizować ryzyko zarażenia.

 

W razie zatrzymania na lotnisku lub deportacji wynikającej z niespełnienia warunków odbycia transferu, konsekwencje ponosi sam pasażer.

 

Wyznaczony adres e-mail i numer kontaktowy Ambasady Chińskiej w Polsce

1. Wyznaczony adres e-mail Ambasady Chińskiej w Polsce do spraw testów na koronawirusa: consulate@chinaembassy.org.pl

2. Numer kontaktowy Ambasady Chińskiej w Polsce: 0048-22-8313836

 

 

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Rzeczypospolitej Polskiej

2 listopada 2020 r.