Informacje dot. listy laboratoriów wykonujących testy molekularne oraz serologiczne na koronawirusa opublikowanej przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce
2020-11-03 17:18

Zgodnie z „Zawiadomieniem o obowiązku wykonania dwóch testów na koronawirusa: metodą RT-PCR i serologicznych IgM dla osób podróżujących do Chin", od dnia 6 listopada 2020 roku włącznie obywatele Chin i osoby innego pochodzenia podróżujące z Polski do Chin, muszą uzyskać dwa negatywne wyniku testów na koronawirusa, zarówno testu wykonanego metodą molekularną RT-PCR, jak i testu serologicznego IgM z krwi, wykonanych nie wcześniej niż 48 godzin przed wejściem na pokład w laboratorium wyznaczonym przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

W wyniku ustaleń z laboratoriami wykonującymi testy na koronawirusa Ambasada ogłasza listę zatwierdzonych placówek, których wyniki będą akceptowane przez Ambasadę Chin w Polsce (lista w załączniku).

 

Ważne:

(1) Czas wykonywania testów: zarówno test molekularny, jak i test na przeciwciała należy wykonać w ciągu 48 godzin przed wejściem na pokład samolotu, licząc od czasu pobrania próbek krwi i wymazu. Przykładowo, jeśli lot jest 6 listopada, pobranie próbek do testów powinno być wykonane 4 listopada lub później. Z drugiej strony, jeżeli próbki do testów zostały pobrane 4 listopada, data wylotu nie powinna być późniejsza niż 6 listopada.

 

(2) Ze względu na dużą liczbę osób starających się o wykonanie testu na koronawirusa w ostatnim czasie, do niektórych laboratoriów należy umówić się z wyprzedzeniem. Pasażerowie udający się do Chin muszą odpowiednio wcześnie skontaktować się z laboratorium, aby umówić się na test i upewnić się, że czas wydania obu wyników będzie zgodny z czasem wylotu (wyniki testu molekularnego i serologicznego mogą mieć różny czas oczekiwanie. Prosimy o wcześniejszy kontakt z laboratorium w celu potwierdzenia). Po otrzymaniu wyników testów należy sprawdzić, czy dane osobowe na obu wynikach są prawdziwe i zapisane bez błędów.

 

(3) Ambasada Chin w Polsce przypomina o obowiązku podawania prawdziwych danych osobowych oraz okazywania autentycznych wyników testów na koronawirusa. Wnioskodawca ponosi wszelką odpowiedzialność i konsekwencje w przypadku niezaakceptowania lub opóźnienia weryfikacji wyniku z powodu podania nieprawidłowych danych osobowych. W razie umyślnego ukrywania stanu choroby i przedstawiania fałszywych wyników testów osoba zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Wyznaczony adres e-mail i numer kontaktowy Ambasady Chińskiej w Polsce

1. Wyznaczony adres e-mail Ambasady Chińskiej w Polsce do spraw testów na koronawirusa: consulate@chinaembassy.org.pl

2. Numer kontaktowy Ambasady Chińskiej w Polsce: 0048-22-8313836

 

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Rzeczypospolitej Polskiej

2 listopada 2020 r.