Podsumowanie informacji dot. testów na koronawirusa dla osób lecących do Chin
2021-05-26 09:45

Poniżej znajdują się linki ze wszystkimi informacjami dot. wykonywania testów molekularnych i serologicznych na koronawirusa przed lotem do Chin. Zalecenia i wymagane środki ochrony przed rozprzestrzenianiem epidemii będą aktualizowane i dostosowywane wraz ze zmianą sytuacji epidemicznej. Proszę zwracać uwagę na najnowsze obowiązujące zasady.

Wskazówki dot. zapobiegania i kontroli epidemii dla osób podróżujących do Chin(25-4-2023)

http://pl.china-embassy.gov.cn/pol/lqfw/202304/t20230425_11065434.htm


Zawiadomienie o wymaganiach dot. zapobiegania i kontroli epidemii wobec pasażerów podróżujących do Chin(25-4-2023)

http://pl.china-embassy.gov.cn/pol/lqfw/202304/t20230425_11065432.htm


Laboratoria wykonujące testy molekularne oraz serologiczne na koronawirusa(09-4-2021)

http://www.chinaembassy.org.pl/chn/zt/kjxxgzbd/202104/t20210410_9046658.htm