Rzecznik prasowy Ambasady ChRL w Polsce o cytowanym w polskich mediach artykule Josepha Wu (Wu Zhaoxie), należącego do władz Demokratycznej Partii Postępowej, w którym to artykule nawołuje on do ogłoszenia "niepodległości Tajwanu"
2021-08-29 02:47

26 sierpnia niektóre polskie media podały, że przedstawiciel Demokratycznej Partii Postępowej (DPP) Joseph Wu napisał artykuł na temat "niepodległości Tajwanu" i opowiedział się za tzw. członkostwem Tajwanu w ONZ. Ambasada Chin w Polsce stanowczo się temu sprzeciwia i musi jasno wyrazić swoje stanowisko.

 

Tajwan jest nierozerwalną częścią Chin. Żadna siła, ani żaden człowiek nie może zmienić takiego stanu rzeczy. W 1945 r. naród chiński, wraz ze wszystkimi narodami świata, odniósł wielkie zwycięstwo w chińskiej wojnie przeciwko japońskiej agresji i w światowej wojnie przeciwko faszyzmowi, w rezultacie Tajwan powrócił do ojczyzny. Szereg dokumentów prawa międzynarodowego, w tym „Deklaracja Kairska” i „Deklaracja Poczdamska”, jasno i jednoznacznie potwierdziły suwerenność Chin nad Tajwanem. Po 1949 r., chociaż obie strony cieśniny nie zostały jeszcze w pełni zjednoczone, to suwerenność i terytorium Chin nie zostały również wcale podzielone, a fakt, że kontynent i Tajwan należą do jednych i tych samych Chin, pozostał aktualny. Nikt nie powinien lekceważyć silnej determinacji, zdecydowanej woli i wielkich możliwości narodu chińskiego do obrony suwerenności narodowej i integralności terytorialnej państwa!

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest organizacją międzynarodową zrzeszającą suwerenne państwa, a Tajwan, jako prowincja Chin, nie spełnia warunków przystąpienia do niej, ani nie ma do tego prawa. W rezolucji nr 2758 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych wyraźnie uznano, że rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym prawowitym rządem reprezentującym cały naród chiński. Na świecie są tylko jedne Chiny, a Tajwan jest ich częścią. Nie ma mowy o przystąpieniu Tajwanu do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Głosy władz DPP opowiadające się za „dołączeniem Tajwanu do Organizacji Narodów Zjednoczonych" jest w gruncie rzeczy próżną próbą rozdrobnienia suwerenności narodowej, która nie jest ani prawnie, ani praktycznie wykonalna, nie może się więc powieść.

 

Przestrzeganie zasady jednych Chin jest powszechnym konsensusem osiągniętym przez społeczność międzynarodową oraz podstawową normą panującą w stosunkach międzynarodowych. Jest również podstawową przesłanką polityczną dla rozwoju stosunków dwustronnych między Chinami a 180 krajami świata, z którymi utrzymują one stosunki dyplomatyczne. Przez ponad 70 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską, polski rząd zawsze stanowczo uznawał politykę jednych Chin. Jesteśmy przekonani, że uczciwy i przyjazny naród polski będzie, jak zawsze, wspierał naród chiński w obronie jego suwerenności i integralności terytorialnej.