Ambasador Chin w Polsce Sun Linjiang spotkał się z polskim ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem
2021-12-02 23:24

W dniu 25 listopada 2021 r. ambasador Sun Linjiang spotkał się z polskim ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem.Zbigniew Rau na początek przekazał serdeczne pozdrowienia dla radcy stanu i ministra spraw zagranicznych Wanga Yi oraz powitał ambasadora Suna na nowym stanowisku. Zbigniew Rau powiedział, że Polska i Chiny są od dawna zaprzyjaźnione, a stosunki dwustronne pomimo epidemii aktywnie się rozwijają. Strona polska przywiązuje dużą wagę do wszechstronnego partnerstwa strategicznego między Polską a Chinami, całkowicie szanuje zasadę jednych Chin i wspiera współpracę między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej, a także jest gotowa wzmocnić dialog i komunikację ze stroną chińską w celu pogłębienia praktycznej współpracy w różnych dziedzinach i przeniesienia relacji na wyższy poziom.


Ambasador Sun Linjiang przekazał Rauowi serdeczne pozdrowienia od radcy stanu i ministra spraw zagranicznych Wanga Yi oraz podziękował stronie polskiej za przemyślane przygotowania do jego przyjazdu. Ambasador Sun stwierdził również, iż w ciągu 72 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską, oba kraje zbudowały głęboką przyjaźń i bliską współpracę poprzez przestrzeganie zasad wzajemnego szacunku, równego traktowania i wzajemnych korzyści. Ambasador ma nadzieję na owocną współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i wszystkimi sektorami społeczeństwa w celu wdrożenia ważnego konsensusu osiągniętego między dwoma przywódcami i wniesienia pozytywnego wkładu w rozwój stosunków chińsko-polskich podczas swojej kadencji.