Ręka w rękę zmierzmy się z wyzwaniami, aby napisać kolejny rozdział naszej przyjaźni
2022-07-08 15:55


W dniach 23-24 czerwca, Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping przewodniczył 14. szczytowi krajów BRICS w Pekinie i Dialogowi Wysokiego Szczebla w Sprawie Globalnego Rozwoju. W swoim przemówieniu, przewodniczący Xi Jinping szczegółowo wyjaśnił znaczenie „globalnej inicjatywy na rzecz rozwoju” i „globalnej inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa”, a także wezwał wszystkie kraje do współpracy, aby stawić czoła wszelkim zagrożeniom i wyzwaniom, wspólnie budować globalne partnerstwo na rzecz rozwoju, a także wnieść mądrość i siłę BRICS do społeczności międzynarodowej w celu rozwiązywania trudności rozwojowych i światowego deficytu pokoju.


Pandemia koronawirusa wciąż się rozprzestrzenia, konflikt rosyjsko-ukraiński trwa i przybiera na sile, a świat wchodzi w okres burzliwych zmian. Jednak bez względu na zmiany w sytuacji międzynarodowej, zjawiska, takie jak multipolaryzacja i globalizacja gospodarcza będą rozwijać się nieustannie w środku światowych zawirowań. Dążenia ludzi tej epoki do zapewnienia pokoju, rozwoju i współpracy, a także do osiągania obopólnych korzyści nie zmienią się, a pragnienie lepszego życia Chińczyków i Polaków nigdy nie ustanie. 73-letnia historia stosunków chińsko-polskich mówi nam, że między oboma krajami istnieje znacznie więcej wspólnych interesów niż różnic, a dialog, współpraca i obopólne korzyści to cenne doświadczenia wyniesione z naszych dwustronnych relacji.


Im bardziej burzliwa jest sytuacja międzynarodowa, tym większa jest konieczność wzmacniania wzajemnego zaufania politycznego. W lutym br., Prezydent Duda wziął udział w ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, pokazując, że przyjaźń chińsko-polska może wytrzymać próbę zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Prezydent Xi Jinping i Prezydent Duda odbyli wspólne spotkanie, podczas którego obie strony osiągnęły konsensus w sprawie współpracy dwustronnej i stworzyli nowe strategiczne wytyczne dla relacji chińsko-polskich, dając wyraźny sygnał, że oba kraje są zaangażowane we wzmacnianie przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy w nowej rzeczywistości. Niedawno, Minister Zbigniew Rau razem z chińskim Radcą Stanu i Ministrem Spraw Zagranicznych Wang Yi odbyli rozmowę w formule wideokonferencji w ramach III posiedzenia Komitetu Międzyrządowego Polska-Chiny. Obie strony wykazały się zaangażowaniem na rzecz realizacji porozumień osiągniętych przez głowy obu państw, a także pogłębienia pragmatycznej współpracy w wielu dziedzinach, takich jak handel, inwestycje, logistyka i wzjemna łączność. Podczas rozmów z polskimi przyjaciółmi ze wszystkich środowisk głęboko odczułem, że wzmacnianie przyjaznej współpracy chińsko-polskiej jest zgodne z opinią polskiego społeczeństwa, a polskie samorządy, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe mają duże nadzieje na rozwój relacji z Chinami. Wierzę, że pod strategicznym przewodnictwem głów naszych państw i dzięki skoordynowanym wysiłkom naszych rządów i ludzi z różnych środowisk, stosunki chińsko-polskie będą nadal stabilnie rozwijać się mimo burzliwej sytuacji międzynarodowej.


Im więcej zagrożeń stoi przed światową gospodarką, tym większa jest potrzeba dążenia do osiągnięcia wspólnego rozwoju i dobrobytu. W obliczu wielu wyzwań, takich jak globalne spowolnienie gospodarcze i zawirowania na rynkach międzynarodowych, chińsko-polska współpraca gospodarcza i handlowa posunęła się naprzód wbrew ogólnemu trendowi, wykazując dużą odporność i dynamikę. Od stycznia do maja br. łączny obrót handlowy między Chinami a Polską wyniósł prawie 17,4 mld USD, co oznacza wzrost o 9,5% rok do roku. Oba kraje prowadzą aktywną działalność inwestycyjną i współpracują w wielu dziedzinach, takich jak nowe źródła energii, pojazdy elektryczne czy logistyka, a dwustronna wymiana handlowa ma szerokie perspektywy rozwoju. Przejeżdżający przez Małaszewicze pociąg towarowy łączący Chiny z Europą kursuje z wysoką częstotliwością, a wolumen przewozów osiągnął rekordowe poziomy. AliExpress zdobyło uznanie polskich konsumentów i obecnie znajduje się w czołówce transgranicznych platform e-commerce w Polsce. Polskie produkty mleczne i inne produkty spożywcze zakorzeniły się już na stałe na rynku chińskim, stając się wysokiej jakości wyborem milionów chińskich konsumentów. Od początku tego roku Chiny nieprzerwanie wysyłają sygnały gotowości do dalszego otwierania się na świat, wyrażając chęć wyniesienia kontaktów ze światem na wyższy poziom, co z pewnością przyniesie polskim przedsiębiorstwom coraz więcej wzajemnie korzystnych możliwości współpracy.


Im bardziej unilateralizm szerzy się na świecie, tym bardziej należy trzymać się współpracy wielostronnej. Obecnie pokój na świecie znajduje się w głębokim kryzysie, a nowe problemy regionalne pojawiają się bez ustanku. Dziś, kiedy zjawisko globalizacji nasila się, a interesy różnych krajów są ze sobą ściśle splecione, nie mamy wyboru - budowanie „wspólnoty” i „wielkiej rodziny” to jedyna właściwa droga. W tym roku obchodzimy 10. rocznicę rozpoczęcia współpracy Chiny – Europa Środkowo-Wschodnia. Dziesięć lat temu w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie liderów inicjatywy Współpraca Chiny –Europa Środkowo-Wschodnia. Współpraca Chiny – Europa Środkowo-Wschodnia jest ważną częścią relacji Chiny-UE, które polegają na wzajemnej promocji stosunków dwustronnych i koncentrują się na pragmatycznej współpracy zgodnie ze wspólnymi interesami wszystkich stron. W pierwszych czterech miesiącach tego roku łączny obrót handlowy między Chinami a 16 krajami Europy Środkowo-Wschodniej wyniósł 44,59 mld USD, co oznacza wzrost o 11,8% rok do roku. Chiny przywiązują dużą wagę do międzynarodowych i regionalnych wpływów Polski, mając nadzieję, że Polska, jako ważna brama do Europy, wzmocni wiarę w możliwości współpracy, wykorzysta potencjał tej współpracy, a także otworzy dla niej nowe perspektywy. Oczekuje się też, że Polska będzie promować ideę wyniesienia współpracy Chin z Europą Środkowo-Wschodnią na nowy poziom, aby mogła ona nadal przynosić nowe owoce.


Dla Chin i Polski przyjaźń zawsze była głównym tematem, a nasza wzajemna współpraca jeszcze się nie zakończyła, lecz wciąż trwa. Powinniśmy w pełni wykorzystać trzy "silniki" współpracy, tj. tej dwustronnej, pomiędzy Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chinami a krajami UE. W ten sposób możemy pomóc obu naszym krajom w dalszym pogłębianiu wzajemnego zaufania politycznego, poprawie jakości i rozwoju współpracy gospodarczej i handlowej oraz umocnieniu podstaw przyjaźni międzyludzkiej. Sprawmy, aby kompleksowe partnerstwo strategiczne chińsko-polskie było stabilne i długofalowe, tak aby przynosić jak największe korzyści obu krajom i obu narodom.