Nowa era przynosi nowy rozwój Nowa podróż, aby podzielić się nowymi możliwościami
2022-10-26 03:27

22 października w Pekinie pomyślnie zakończył się XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin (CPC). Kongres wybrał nowe centralne kierownictwo z Xi Jinpingiem jako trzonem, wszechstronnie podsumował znaczące osiągnięcia i cenne doświadczenia rozwoju Chin w nowej erze oraz sprecyzował przyszły kierunek rozwoju Chin, co będzie miało nie tylko ogromne znaczenie dla KPCh i procesu rozwoju Chin, ale także będzie miało daleko idące skutki dla świata i stworzy nowe możliwości rozwoju przyjaznych i kooperacyjnych stosunków między Chinami a innymi krajami świata, w tym Polską.Wielkie osiągnięcia Chin stanowią przykład dla społeczności międzynarodowej. Od 2012 roku rozwój Chin wszedł w nową erę z historycznymi osiągnięciami i zmianami. W ciągu ostatniej dekady gospodarka Chin rosła w średnim tempie 6,6 procent, plasując się w czołówce światowych gospodarek, a jej średni wkład w światowy wzrost gospodarczy osiągnął 38,6 procent. Chiny, które zamieszkuje około jedna piąta ludności świata, wyeliminowały ubóstwo skrajne i osiągnęły cele redukcji ubóstwa zawarte w Agendzie ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju 10 lat przed terminem, przyczyniając się w ponad 70 procentach do redukcji ubóstwa na świecie. Prowadzony od ponad 10 lat sondaż Uniwersytetu Harvarda pokazuje, że zadowolenie Chińczyków z Komunistycznej Partii Chin i chińskiego rządu przez 10 kolejnych lat przekraczało 90 procent. Wielkie osiągnięcia stworzone przez Komunistyczną Partię Chin pod przywództwem narodu chińskiego podkreślają potężną żywotność socjalizmu z chińską charakterystyką i wstrzykują chiński impet do wspólnego rozwoju na całym świecie.


Chińska droga do modernizacji przynosi szanse rozwojowe dla świata. W ciągu ostatnich dziesięciu lat globalizacja gospodarcza napotkała na przeszkody, ale fala otwarcia Chin ruszyła do przodu. Całkowity wolumen handlu Chin wzrósł z 4,4 bln USD do 6,9 bln USD, czyniąc je głównym partnerem handlowym ponad 140 krajów i regionów oraz największym krajem handlowym na świecie. Roczne rzeczywiste wykorzystanie inwestycji zagranicznych wzrosło z ponad 700 mld RMB do 1,15 bln RMB, zajmując drugie miejsce na świecie przez pięć kolejnych lat od 2017 r. Zasoby inwestycji zagranicznych wzrosły z mniej niż 0,6 bln USD do ponad 2,7 bln USD, zajmując trzecie miejsce na świecie. Przewodniczący Xi Jinping wskazał, że "otwartość jest warunkiem postępu narodowego, a zamknięcie nieuchronnie prowadzi do zacofania." Podstawy długoterminowej koniunktury gospodarczej Chin nie zmienią się, a drzwi do otwarcia Chin nie zostaną zamknięte. Wierzę, że prężna i potencjalna chińska gospodarka zapewni silny impuls do promowania globalnego ożywienia gospodarczego i budowania otwartej gospodarki światowej, a także przyniesie światu nowe możliwości wraz z nowym rozwojem Chin.


Filozofia dyplomacji Chin wnosi mądrość do cywilizacji ludzkiej. W ostatniej dekadzie, od inicjatywy "Pasa i Szlaku" po inicjatywy globalnego rozwoju i inicjatywy globalnego bezpieczeństwa, od rozwiązań klimatycznych i budowania globalnej wspólnoty ludzkości po inicjatywy globalnej współpracy szczepionkowej, od zaproponowania koncepcji budowania wspólnoty ludzkiego losu po wyjaśnienie wspólnych wartości całej ludzkości, Chiny odegrały kluczową rolę w eliminowaniu deficytu rozwoju, deficytu pokoju, deficytu zaufania i deficytu zarządzania społeczności międzynarodowej oraz w ulepszaniu globalnego systemu zarządzania, a także dostarczyły "chińskich rozwiązań". Obecnie świat przechodzi bezprecedensową zmianę, a świat, czasy i historia zmieniają się w bezprecedensowy sposób. Społeczeństwo ludzkie stoi na rozdrożu i stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Bez względu na to, jak zmieni się międzynarodowa burza, determinacja Chin do praktykowania prawdziwego multilateralizmu nie zmieni się, nie zmienią się ich wysiłki na rzecz poprawy globalnego zarządzania i nie zmienią się ich działania na rzecz promowania globalnej współpracy.


Podczas swojej nowej podróży Chiny będą nadal wywierać głęboki wpływ na świat. Chiny rozpoczynają nową podróż, aby kompleksowo zbudować socjalistyczny, nowoczesny kraj, maszerując w kierunku celu drugiego stulecia i kompleksowo promując wielkie odmłodzenie narodu chińskiego poprzez modernizację w stylu chińskim. Sekretarz Generalny Xi Jinping wskazał w swoim sprawozdaniu z XX Zjazdu, że "modernizacja w stylu chińskim to modernizacja z ogromną populacją, modernizacja ze wspólnym dobrobytem dla wszystkich ludzi, modernizacja z harmonizacją cywilizacji materialnej i duchowej, modernizacja z harmonijnym współistnieniem istot ludzkich i przyrody oraz modernizacja, która podąża ścieżką pokojowego rozwoju." Jest to droga współpracy win-win i wspólnej modernizacji. Chiny zawsze trzymały się swojego uroczystego zobowiązania, że nigdy nie będą rościć sobie prawa do hegemonii i nigdy nie będą angażować się w ekspansję, nalegały na promowanie budowania wspólnoty ludzkiego przeznaczenia i aktywnie przyczyniały się do utrzymania pokoju na świecie i promowania wspólnego rozwoju, jednocześnie dążąc do własnego rozwoju.


Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały Chińską Republikę Ludową i nawiązały stosunki dyplomatyczne z nowymi Chinami. W ciągu 73 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską, przyjaźń i współpraca zawsze były głównym tematem relacji dwustronnych. Oba kraje utrzymywały przyjazną wymianę na wszystkich szczeblach w różnych dziedzinach, w tym w rządzie, parlamencie, partiach politycznych i miejscowościach. W ramach "Pasa i Szlaku" i współpracy Chiny - kraje Europy Środkowo-Wschodniej, dwustronny wolumen handlowy między Chinami a Polską wzrastał z roku na rok, a Chiny utrzymały pozycję drugiego największego partnera handlowego Polski. Zawsze będziemy postrzegać Polskę jako ważnego partnera na drodze Chin do nowej podróży. Chiny są gotowe do współpracy z Polską w celu dalszego wykorzystania komplementarnych zalet i budowania konsensusu w sprawie współpracy, tak aby promować stosunki chińsko-polskie i praktyczną współpracę w różnych dziedzinach na nowy poziom i przynieść nowe owoce dla lepszych korzyści obu krajów i narodów.