Wkład potęgi Chin w zrównoważony i pokojowy rozwój świata
2023-03-01 04:44

Obecnie świat się zmienia, czasy się zmieniają i historia się zmienia w niespotykany wcześniej sposób. W społeczności międzynarodowej panuje przekonanie, że świat stał się mniej stabilnym i mniej bezpiecznym miejscem. Z jednej strony ludzkość zmaga się z nieustannie mutujący wirusem COVID-19, a z drugiej strony pojawiają się kolejne tradycyjne i nietradycyjne zagrożenia bezpieczeństwa, lokalne konflikty oraz zamieszki takie jak kryzys ukraiński. Stojące przed ludzkością wyzwania bezpieczeństwa natrafiają na coraz większe trudności. 


W tej sytuacji, Przewodniczący Xi Jinping zaproponował Inicjatywę Globalnego Bezpieczeństwa, obierającą nową drogę, która zakłada dialog, a nie konfrontację, partnerstwo, a nie sojusz, osiąganie obustronnych korzyści, a nie sumy zerowej, co przyczyniło się do rozwiązania dylematu bezpieczeństwa oraz nadało ludzkości nowy kierunek. 


21 lutego Chiny oficjalnie opublikowały „Dokument koncepcyjny Inicjatywy Globalnego Bezpieczeństwa”, który wyjaśnia podstawowe koncepcje i zasady Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa. Zawiera on 20 głównych kierunków współpracy oraz 5 platform i mechanizmów współpracy, co jest ważnym krokiem w kierunku wdrożenia tej inicjatywy. 


Nad światem zawisły czarne chmury nowej zimnej wojny i znalazł się on na rozdrożu. „Dokument koncepcyjny” jest kolejnym dobrem publicznym oraz chińskim planem na systemowe rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa.


Inicjatywa ta jest zakorzeniona w tradycyjnej chińskiej kulturze, która gloryfikuję harmonię. Z historycznego punktu widzenia, Chiny nigdy nie podbijały, ani nie najeżdżały innych krajów. Chiny podążają drogą pokojowego rozwoju, zarówno dlatego, że odziedziczyły i chcą nadal nieść mającą wiele tysięcy lat tradycyjną miłującą pokój kulturę, a także bo pamiętają ból i cierpienie doświadczeń z czasów nowożytnych. „Pojęcia rozwój Chin i bezpieczne środowisko międzynarodowe są nierozdzielne. W sposób, bez bezpieczeństwa Chin nie ma bezpieczeństwa na świecie”. Chiny są jedynym na świecie państwem, które zapisało w swojej konstytucji „podążanie drogą pokojowego rozwoju”, a także jedynym, który zobowiązał się, że jako pierwszy nie użyje broni jądrowej. Wspaniały rozwój Chin, który dokonuje się od kilkudziesięciu lat w znacznej mierze wynika z pokojowego środowiska, a miłość do pokoju jest wyryta w sercach i zapisana w tradycyjnej kulturze. 


Inicjatywa ta przekazuje zmagającemu się z wyzwaniami bezpieczeństwa światu chińską mądrość i chińskie propozycje. Wspólnym pragnieniem wszystkich jest osiągnięcie trwałego pokoju na świecie. Kluczem do rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem jest podjęcie właściwych kroków. 


Inicjatywa Globalnego Bezpieczeństwa opiera się na sześciu filarach: „utrzymywaniu wspólnej, zintegrowanej, opartej na współpracy i zrównoważonej koncepcji bezpieczeństwa”, „poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw”, „przestrzeganiu celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych”, „respektowaniu uzasadnionych obaw związanych z bezpieczeństwem wszystkich krajów”, „rozwiązywaniu konfliktów i sporów między państwami poprzez dialog i konsultacje” oraz „utrzymywaniu bezpieczeństwa tradycyjnych i nietradycyjnych obszarów”. 


 W „Dokumencie koncepcyjnym” zaproponowano 20 najważniejszych kierunków współpracy, które stanowią odpowiedź na najbardziej znaczące i naglące problemy z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, takie jak: aktywną  rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych, promowanie politycznych rozwiązań kwestii zapalnych, reagowanie na tradycyjne i nietradycyjne wyzwania bezpieczeństwa, ulepszanie zarządzania kwestiami związanymi z bezpieczeństwem globalnym, kreowanie idei platform i mechanizmów współpracy, a także aktywne promowanie łączenia koncepcji bezpieczeństwa i wspólnych interesów.


Chiny zawsze dzierżyły sztandar pokoju, rozwoju, współpracy i wspólnych korzyści. Odgrywają rolę mocarstwa wspierającego globalny porządek i bezpieczeństwo, zarówno w kwestiach makro dotyczących planów na wysokim szczeblu, jak i w skali mikro dotyczącej rozwiązywania praktycznych problemów.  


Chiny zawsze zajmowały obiektywne i bezstronne stanowisko w sprawie Ukrainy, aktywnie promując rozmowy pokojowe. 24 lutego, w pierwszym tygodniu od wybuchu kryzysu, Chiny opublikowały oficjalnie stanowisko w sprawie politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. 


Chiny uważają, że im bardziej skomplikowana jest sytuacja, tym ważniejsze jest zachowanie spokoju. Im trudniejszy jest problem, tym ważniejsze jest prowadzenie dialogu. 


Chiny nadal będą odgrywać konstruktywną rolę, będą zachęcać i wspierać obie strony w podejmowaniu wysiłków na rzecz pokoju, a także razem ze społecznością międzynarodową, będą aktywnie poszukiwać skutecznych sposobów rozwiązania kryzysu. 


Pokój i rozwój są pragnieniem i dążeniem wszystkich ludzi. Konflikty i kryzysy, zarówno te historyczne, jak i te współczesne, stanowią ostrzeżenie przed wejściem na starą ścieżkę wrogich obozów i podziałów, przez wpadnięcie w pułapkę sumy zerowej, konfliktów i wojen.