"Kwitnące Chiny" pomaga w ożywieniu gospodarczym na świecie
2023-03-03 04:39

Chiny zoptymalizowały swoją politykę zapobiegania i kontroli epidemii oraz wdrożyły kontrolę "kategorii B" dla koronawirusa. Podczas pierwszego święta chińskiego Nowego Roku, był stały przepływ odwiedzających do dzielnic biznesowych i atrakcji, tętniący życiem rynek konsumencki i pierwsze oznaki przyspieszonego ożywienia gospodarczego i społecznego, co jest zachęcające. W sytuacji międzynarodowej nadal jest burzliwy, gospodarka światowa w dół presji i innych czynników splecione, gospodarka Chin może solidne odbicia tempa, dla słabej gospodarki światowej, aby przynieść ciepło ze Wschodu, chciałbym podzielić się kilkoma poglądami poprzez dane i przykłady."Kwitnące Chiny" ujawnia silną endogeniczną siłę gospodarki Chin. Z populacją ponad 1,4 miliarda i ponad 400 milionami grup o średnim dochodzie, silna baza materialna Chin zgromadzona przez długi okres czasu ma oczywiste zalety. Podczas gdy kraje zazwyczaj cierpią z powodu powtarzających się wstrząsów związanych z epidemiami, całkowita sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych w Chinach ustabilizowała się na poziomie około 44 bilionów juanów w 2022 roku, pozostając drugim co do wielkości rynkiem konsumenckim na świecie i pierwszym co do wielkości rynkiem detalicznym online. Podczas właśnie minionych wakacji Święta Wiosnego, liczba biletów wyjazdowych za granicą wzrosła 6,7 razy rok do roku, liczba turystów krajowych przekroczyła 300 milionów, a box office filmu Święta Wiosnego przekroczył 6,7 miliarda juanów. Gorąca gospodarka wakacyjna nie tylko podniosła jakość tradycyjnej konsumpcji, ale także podkreśliła nowe rodzaje konsumpcji, w pełni demonstrując ogromny potencjał chińskiego rynku i silną odporność chińskiej gospodarki. Wraz z uporządkowanym ożywieniem podróży wyjazdowych za granicą obywateli Chin, wiele krajów, w tym Polska, ciepło powita chińskich turystów i aktywnie przeprowadzi działania promocyjne, wierząc, że będzie to promować ożywienie turystyki i ożywienie gospodarcze w każdym kraju.


"Kwitnące Chiny" podkreśla strategiczną determinację chińskiego rządu. Polityka makroekonomiczna nadal eskortuje rozwój gospodarczy Chin. w październiku 2022 r. odbył się 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin, na którym nakreślono wielki plan modernizacji i rozwoju w stylu chińskim. na grudniowej Centralnej Konferencji Gospodarczej ponownie podkreślono nacisk na promowanie wysokiego poziomu otwarcia zewnętrznego. Przewodniczący Xi Jinping zaznaczył na 17. szczycie przywódców G20, że wewnętrzna i zewnętrzna polityka chińskiej partii i rządu jest otwarta i przejrzysta, a ich strategiczne zamiary są otwarte i jasne. Na posiedzeniu wykonawczym Rady Państwowej, które odbyło się w pierwszym dniu roboczym po chińskim Nowym Roku, wezwano do promowania przyspieszonego wdrożenia nowej wersji katalogu przemysłowego w celu zachęcenia do inwestycji zagranicznych oraz wdrożenia środków ułatwiających przepływ osób przez granicę, przy czym przedsiębiorstwa zagraniczne mogą cieszyć się coraz lepszym środowiskiem biznesowym z coraz niższymi progami inwestycyjnymi na rynku chińskim. Chiny będą zdecydowanie realizować otwartą strategię wzajemnych korzyści i sytuacji win-win, a także nadal zapewniać nowe możliwości dla świata wraz z nowym rozwojem Chin.


"Kwitnące Chiny" nadały impetu światowemu ożywieniu gospodarczemu. Na tle wysokiej inflacji w wielu rozwiniętych gospodarkach i ciągłej powolności gospodarki światowej, dobre perspektywy rozwoju gospodarczego i stale optymalizowane środowisko biznesowe nadal czyniły z Chin gorące źródło globalnych inwestycji i dobrobytu, przy czym całkowity handel towarami w Chinach osiągnął 42,1 bln juanów w 2022 r., co oznacza wzrost o 7,7% rok do roku; rzeczywiste wykorzystanie inwestycji zagranicznych przekroczyło 1,2 bln juanów, co jest rekordowo wysokie. Szefowie WTO i OECD mają wysokie oczekiwania co do perspektyw gospodarczych Chin po optymalizacji i dostosowaniu środków zapobiegawczych, a instytucje finansowe takie jak Morgan Stanley, Goldman Sachs i JP Morgan Chase podniosły swoje oczekiwania co do wzrostu gospodarczego Chin do około 5% w 2023 roku. W ciągu ostatniej dekady średni wkład Chin w światowy wzrost gospodarczy wyniósł 38,6 proc. Chiny będą dzielić się dywidendami rozwojowymi ze światem i wnosić więcej pozytywnej energii do silnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarki światowej.


Jako główny kraj europejski, Polska jest priorytetowym partnerem Chin w Europie. W ramach "Pasa i Szlaku" i współpracy Chiny - Europy Środkowo-Wschodniej, dwustronny obroty handlowe między Chinami a Polską wzrasta z roku na rok. Według chińskich statystyk, całkowite obroty handlowe dwustronnego osiągnie 43,2 mld USD w 2022 roku, przy czym Chiny utrzymają pozycję drugiego największego partnera handlowego Polski, a Polska nadal jest największym partnerem handlowym Chin i największym rynkiem eksportowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Patrząc w przyszłość, Chiny z silnym wzrostem gospodarczym zapewnią szerszą przestrzeń i jaśniejsze perspektywy dla praktycznej współpracy między Chinami i Polską, aby rozwijać się dogłębnie.


Trawa się rozrasta, a wiosenne góry są w zasięgu wzroku. Pomimo silnych wiatrów i fal w środowisku międzynarodowym oraz rosnącej presji spadkowej na gospodarkę światową, gospodarka Chin będzie nadal wykazywała silną odporność, uwalniała wielki potencjał i wykazywała wielką witalność, a także nadal będzie wnosiła cenne zaufanie i impet do stabilności i wzrostu gospodarki światowej. Na nowej drodze Chiny oczekują współpracy ze wszystkimi krajami świata, w tym z Polską, aby zebrać majestatyczną siłę współpracy win-win i wspólnie popchnąć gospodarkę światową do stabilizacji i odbudowy oraz pójścia naprzód!