Stanowisko Chin w kwestii ukraińskiej opiera się na promowaniu rozmów pokojowych
2023-03-28 23:22

Ostatnio przewodniczący Chin Xi Jinping odbył wizytę państwową w Rosji, która nie była tylko otwierającym nową kadencję rządu aktem dyplomatycznym, ale również pokojową podróżą, mającą na celu promowanie politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Spotkała się ona z szerokim zainteresowaniem społeczności międzynarodowej. Jako Ambasador Chin w Polsce, chciałbym przedstawić kilka uwag dotyczących kwestii wzbudzających powszechne zainteresowanie.Jak należy postrzegać obecne relacje chińsko-rosyjskie? Chiny i Rosja są głównymi światowymi mocarstwami, stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz swoimi największymi sąsiadami, posiadającymi granicę liczącą 4300 km. Z tego powodu oba kraje powinny utrzymywać regularne kontakty oraz dobre sąsiedzkie relacje. Wypracowanie wysokiego poziomu relacji chińsko-rosyjskich jest zgodne z podstawowymi interesami obu stron oraz wolą narodu, sprzyja stabilności i rozwojowi regionu. Patrząc z globalnej perspektywy, Chiny i Rosja z powodzeniem opracowały metodę wzajemnej interakcji w ramach sąsiedzkich relacji, polegającą na strategicznym zaufaniu między mocarstwami, stanowiącą przykład nowego modelu relacji międzynarodowych. Obie strony powinny wzmacniać i rozwijać relacje obustronne, przestrzegając podstawowych zasad, którymi są bez sojuszu i bez konfrontacji oraz nie być wymierzony w żaden inny kraj, nie stwarzać zagrożenia dla żadnego kraju na świecie, wdrażać prawdziwy multilateralizm, promować demokratyzację relacji międzynarodowych, tworzyć wielobiegunowy model świata, poprawiać globalne zarządzanie oraz wnosić wkład w rozwój świata.


Jaki jest punkt widzenia Chin na kwestię ukraińską? W kwestii ukraińskiej Chiny nie kierują się własnym interesem, a jedynie dobrem publicznym. Podzielamy obawy innych krajów dotyczące poszerzania zakresu oraz przedłużania się czasu trwania konfliktu. Dla obu bezpośrednich stron konfliktu – Rosji i Ukrainy, im bardziej konflikt będzie się przedłużał, tym więcej będzie bólu i strat, a na koniec i tak trzeba będzie rozwiązać go za pomocą dialogu i negocjacji. Stanowisko Chin można podsumować jednym zdaniem, które brzmi następująco – promowanie rozmów pokojowych. Przewodniczący Xi Jinping przedstawiał wiele propozycji, zwracał uwagę na to, że należy przestrzegać celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, respektować uzasadnione obaw związanych z bezpieczeństwem wszystkich krajów, wspierać wszelkie wysiłki mające na celu rozwiązanie kryzysu ukraińskiego, zapewniać stabilność globalnego przemysłowego łańcucha dostaw. Te propozycje stały się podstawowymi wytycznymi Chin w kwestii kryzysu ukraińskiego. Wierzymy, że jak tylko wszystkie strony będą trzymać się wspólnej, kompleksowej, opartej na współpracy i zrównoważonej koncepcji bezpieczeństwa oraz wytrwale prowadzić dialog i konsultacje zgodne z zasadami równości, racjonalności i pragmatyczności, będziemy mogli odnaleźć sprawiedliwy sposób rozwiązania kryzysu ukraińskiego oraz plan zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa i stabilności dla Europy.


Jaką rolę mogą odegrać Chiny? Chiny nie są stroną kryzysu ukraińskiego, ale nigdy nie patrzyły biernie, cały czas stoją po stronie pokoju, po stronie dialogu, po odpowiedniej stronie historii. Chiny aktywnie promują deeskalację, wspierają podejmowanie wysiłków mających na celu pokojowe rozwiązanie kryzysu ukraińskiego. Dzień po rozpoczęciu konfliktu, przewodniczący Xi Jinping przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Putinem, podczas której przedstawił stanowisko Chin, oznajmiające że chcemy aby obie strony jak najszybciej rozpoczęły negocjacje pokojowe. Niedawno Chiny wydały dokument zatytułowany „Stanowisko Chin dotyczące politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego”, który uwzględnia obawy wszystkich stron oraz odzwierciedla największy wspólny mianownik społeczności międzynarodowej w kwestii ukraińskiej, zapobiega rozprzestrzenieniu się kryzysu oraz promuje odegranie konstruktywnej roli w politycznym rozwiązaniu kryzysu. Minął już rok od pełnego rozpoczęcia kryzysu ukraińskiego, sytuacja porusza ludzkie serca. Chiny cały czas będą, opierając się na prawdziwym obrazie sytuacji, odgrywać konstruktywną rolę, zachęcać strony konfliktu aby nie ustępowały w wysiłkach na rzecz pokoju oraz wraz ze społecznością międzynarodową będą nieustannie poszukiwać skutecznego sposobu rozwiązania kryzysu ukraińskiego za pomocą rozwiązań politycznych.


Dziesięć lat temu, podczas wizyty w Rosji, Xi Jinping po raz pierwszy przedstawił światu ideę „wspólnoty ludzkości, którą łączy przyszłość.” W obliczu obecnej złożonej i zmiennej sytuacji międzynarodowej, Chiny pragną sprawić, że implementacja Globalnej Inicjatywy Rozwoju, Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa oraz Globalnej Inicjatywy Cywilizacyjnej, stanie się punktem zwrotnym, który zacieśni współpracę i komunikacje między wszystkimi krajami, w tym z Polską oraz wprowadzi prawdziwy multilateralizm, będzie chronić uczciwość i sprawiedliwość na arenie międzynarodowej, pomoże we wspólnym zachowaniu spokoju ludzi na świecie oraz będzie promować budowę wspólnoty ludzkości, którą łączy przyszłość.