Chrońmy pokój stabilność i bezpieczeństwo regionu oraz szczęście i spokój ludzi na świecie
2023-06-01 02:10


W kwietniu 2022 roku, podczas dorocznego szczytu Forum Boao dla Azji przewodniczący Xi Jinping uroczyście przestawił Inicjatywę Globalnego Bezpieczeństwa, która z perspektywy wspólnego dobrobytu całej ludzkości, systemowo wyjaśnia stanowisko Chin, dotyczące promowania utrzymania światowego pokoju z całym światem. W lutym 2023 roku, strona chińska opublikowała „dokument koncepcyjny Inicjatywy Globalnego Bezpieczeństwa”, który objaśnia podstawowe koncepcje i zasadę „sześciu filarów” Inicjatywy Globalnego Bezpieczeństwa, a także definiuje 20 kluczowych kierunków współpracy oraz 5 głównych kategorii mechanizmów i platform współpracy. Jest to ważny krok w kierunku wdrożenia Inicjatywy Globalnego Bezpieczeństwa, który ukazuje wzięcie przez Chiny odpowiedzialności za utrzymanie pokoju na świecie oraz ogromną determinację do ochrony globalnego bezpieczeństwa. Od zeszłego roku, Inicjatywa została uwzględniona w ponad 20 dokumentach dwustronnych lub multilateralnych, angażujących Chiny oraz kraje i organizacje partnerskie. Już ponad 80 krajów i organizacji międzynarodowych wyraziło swoje poparcie dla tej Inicjatywy, co w pełni ukazuje zgodność między nią, a silnym pragnieniem pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju, który jest wspólnym interesem społeczności międzynarodowej.


Będąc zagorzałym praktykującym Inicjatywy, strona chińska aktywnie promuje polityczne rozwiązywanie międzynarodowych i regionalnych punktów zapalnych, jest zaangażowana we współpracę ze wszystkimi stronami, poczyniła szereg postępów i osiągnięć, które zostały pozytywnie przyjęte przez społeczność międzynarodową, oraz przyczyniają się do promowania budowy wspólnego bezpieczeństwa ludzkości.


Po pierwsze, zaangażowanie w prowadzenie aktywnej mediacji dyplomatycznej, w celu promowania politycznego rozwiązywania regionalnych kwestii spornych.


W lutym 2023 roku, strona chińska opublikowała „stanowisko Chin dotyczące politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie”, a w kwietniu 2023 roku przewodniczący Xi Jinping oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadzili rozmowę telefoniczną, co ponownie podkreśla fakt, że w kwestii kryzysu ukraińskiego Chiny nieustannie stoją po stronie pokoju. Stanowisko Chin opiera się na promowaniu rozmów pokojowych, aby jak najprędzej zakończyć walkę i przerwać ogień, na podejmowaniu wysiłków na rzecz przywrócenia pokoju. W maju 2023 roku, specjalny wysłannik Chin do spraw Eurazji Li Hui odwiedził Ukrainę, Polskę oraz inne kraje, oraz odbył rozmowę z podsekretarzem stanu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wojciechem Gerwelem, podczas której nastąpiła wymiana poglądów dotyczących kryzysu na Ukrainie. Ta podróż stanowiła wprowadzenie w życie chińskich koncepcji promowania rozmów pokojowych. Stworzyła ona trwały fundament dla wszystkich stron do rozwijania dialogu i wymiany, dalszego poszerzania wspólnych punktów dotyczących politycznego rozwiązania kryzysu, oraz uzyskania konsensusu w kwestii zakończenia wojny i przerwania ognia.


Po drugie, aktywne promowanie dialogu i wymiany w sprawie bezpieczeństwa międzynarodowego, oraz wniesienie pozytywnej energii do kwestii pokoju regionalnego, rozwoju oraz zarządzania.


W czerwcu 2022 roku, promowaliśmy organizację przez kraje afrykańskie pierwszej konferencji pokojowej Chin i Rogu Afryki, która zapewnia pokojowy rozwój, stabilność i bezpieczeństwo w Afryce. We wrześniu 2022 roku, zorganizowaliśmy udane II Forum Bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu, podczas którego przedstawiliśmy cztery propozycje dotyczące wspólnego promowania budowy nowej architektury bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie dla społeczności międzynarodowej. Ponadto, strona chińska aktywnie promowała wymianę i współpracę wielu stron w dziedzinie bezpieczeństwa na platformach multilateralnych, takich jak między innymi Szanghajska Organizacja Współpracy, Konferencji nt. Interakcji i Budowy Środków Zaufania w Azji oraz za pomocą różnych mechanizmów współpracy wschodnioazjatyckiej, w celu zgromadzenia społeczności międzynarodowej do osiągnięcia konsensusu i współpracy, podejmującej wyzwania związane z bezpieczeństwem.


Po trzecie, zaangażowanie we współpracę w różnych nietradycyjnych obszarach bezpieczeństwa, takich jak między innymi wielostronne zwalczanie pandemii, walka z terroryzmem, bezpieczeństwo biologiczne i żywnościowe, cyberbezpieczeństwo oraz zmiany klimatu.


Strona chińska w sumie wysłała ponad 50 000 osób do udziału w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, co czyni ją stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, który wysłał największą ilość personelu. Od czasu wybuchu pandemii COVID-19, dostarczyły ponad 2,2 miliarda dawek nowej szczepionki przeciw koronawirusowi do ponad 120 krajów i organizacji międzynarodowych. Łączna liczba pacjentów leczonych przez zespoły medyczne niosące pomoc za granicą osiągnęła 290 milionów. W lipcu 2022 roku, w ramach grupy G20, strona chińska zapronowowała inicjatywę międzynarodowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, oraz promowała przyjęcie „strategii współpracy na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego państw grupy BRICS”, która oferuje chiński program rozwiązania obecnego kryzysu żywnościowego. W lutym 2023 roku, oficjalnie otwarto Centrum Współpracy w zakresie prewencji i łagodzenia skutków katastrof naturalnych w Chinach i na wyspach Pacyfiku, które w ramach chińskiej inicjatywy pomaga krajom rozwijającym się podjąć zdecydowane działania pozwalające na poradzenie sobie z nietradycyjnymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa.


Jak mówi polskie powiedzenie ludowe, „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Stwierdzenie, że przyjaciele powinni dzielić razem te same trudności i obowiązki, co jest zgodne z chińską koncepcją wspólnoty ludzkości, którą łączy przyszłość oraz wspólnoty bezpieczeństwa. Będąc odpowiedzialnym mocarstwem, Chiny chcą współpracować ze wszystkimi krajami świata, łącznie z Polską, aby realizować koncepcję wspólnoty bezpieczeństwa, przestrzegać prawdziwego multilateralizmu, łączyć siły w celu sprostania różnym tradycyjnym i nietradycyjnym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, zaangażować się w ochronę pokoju, stabilności i bezpieczeństwa regionu, oraz szczęścia i spokoju ludzi na świecie, a także wspólnie promować szczytne zadanie, jakim jest pokojowy rozwój ludzkości.