Chińska Armia zdecydowanie broni narodowej suwerenności, aktywnie ochraniając światowy pokój
2023-07-28 17:57


Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza została założona 1 sierpnia 1927 r. Przez 96 lat ciągłego rozwoju chińska armia stała się mocnym filarem chronienia suwerenności, bezpieczeństwa, interesów rozwóju oraz godności kraju, a także istotną siłą chroniącą pokój zarówno w regionie, jak i na świecie.

Chiny od zawsze wyznają koncepcję pokojowego rozwoju i prowadziły defensywną politykę obrony narodowej. Wojenna ścieżka poprowadzi nawet najpotężniejszy kraj ku zapomnieniu. Przez ponad 70 lat, od momentu powstania, Chińska Republika Ludowa nigdy nie sprowokowała wojny, nigdy nie zajęły nawet centymetra obcej ziemi. Ponadto Chiny zmniejszyły liczebność armii 10-krotnie oraz i przystąpiły do dziesiątek wielostronnych traktatów o kontroli zbrojeń takich jak Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. W ostatnich latach średnie wydatki Chin na obronę wynosiły około 1,3% PKB, czyli zaledwie połowę światowej średniej. Fakty pokazują, że Chiny z biednego i słabego kraju rozwinęły się w drugą co do wielkości gospodarkę świata nie poprzez ekspansję militarną lub grabież kolonialną, ale dzięki ciężkiej pracy chińskich obywateli. W przyszłości Chiny nadal będą przekonane o słuszności pokojowego rozwoju i nie pójdą starą ścieżką hegemonijną.

Chińska armia od zawsze zdecydowanie stoi na straży suwerenności narodowej i nie boi się nawet silnego wroga. Chiny zajmują powierzchnię około 9,6 miliona kilometrów kwadratowych, z granicą lądową o długości ponad 22 000 km i linią brzegową o długości ponad 18 000 km. Chiny sąsiadują z największą ilością państw i mają złożone środowiska bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę na to, że w ostatnich latach niewielka liczba krajów zaczęła spiskować z “tajwańskimi separatystami”, złośliwie tworzyła sprzeciw pomiędzy kontynentem a wyspą, tym samym poważnie naruszała pokój i stabilność w Cieśninie Tajwańskiej. Kwestia Tajwanu jest tylko i wyłącznie wewnętrzną sprawą Chin. Armia Ludowo-Wyzwoleńcza ma pewność i determinację w chronieniu suwerenności narodowej i integralności terytorialnej i zdecydowanie powstrzyma separatystyczny ruch “niepodległości Tajwanu” i jakiekolwiek pochodzące z zewnątrz próby konspiracyjnych ingerencji.

Armia Chin aktywnie wypełnia międzynarodowe zobowiązania i obowiązki, które spoczywają na barkach dużego państwa. Od dawna Chiny są drugim co do wielkości fundatorem misji pokojowych ONZ i są krajem delegującym największe siły wśród stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Chiny brały udział w 25 misjach pokojowych ONZ, na które wysłały około 50 000 żołnierzy sił pokojowych. 27 chińskich żołnierzy poświęciło swoje życie w czasie trwania misji pokojowych ONZ. Od grudnia 2018 r. Chiny wysłały okręty wojenne do prowadzenia regularnych operacji ochrony statków w Zatoce Adeńskiej. Do lipca tego roku chińska marynarka wojenna wysłała  44 rotacje, zapewniając tym samym ochronę blisko 10 tys. statków. Chińskie siły zbrojne również czynnie wysyłają wojskowych specjalistów do przeprowadzania międzynarodowych akcji ratunkowych. Statek-szpital chińskiej marynarki wojennej “Arka Pokoju”, odwiedził 43 kraje i regiony. Statek zapewnił usługi medyczne ponad 250 000 pacjentom z różnych krajów i wykonał ponad 1500 operacji. Spoglądając w przyszłość, Armia Ludowo-Wyzwoleńcza niezmiennie będzie wypełniać swoje międzynarodowe zobowiązania, dostarczając światowej społeczności coraz więcej zabezpieczeń dóbr publicznych, przyczyniając się do budowania wspólnej przyszłości ludzkości.

Chińska armia przykłada uwagę do rozwoju współpracy z polską armią. Już od dawna chińskie i polskie Ministerstwa Obrony oraz armie utrzymują przyjazne stosunki na wysokim szczeblu. Obie strony współpracują na szeroko zakrojoną skalę. Nasza współpraca nie tylko pogłębia wzajemne zrozumienie i promuje rozwój wojskowości obu krajów, ale także znacznie wzbogaca chińsko-polskie wszechstronne partnerstwo strategiczne.

Pierwszy raz postawiłem stopę na polskiej ziemi w 2001 roku . W Ambasadzie Chińskiej w Polsce pracowałem 3-krotnie łącznie przez 11 lat. W tym czasie miałem zaszczyt być świadkiem i osobiście zaangażować się w przyjazną współpracę sił zbrojnych Chin i Polski. Byłem także świadkiem zawiązywania się głębokiej przyjaźni pomiędzy personelem wojskowym obu krajów. Jestem przekonany, że rozwój przyjaznej współpracy w dziedzinie militarnej pomiędzy Chinami a Polską pozwalać będzie na czerpanie z wzajemnych doświadczeń tym samym wzmacniając wzajemne strategiczne zaufanie. Wszystko to służyć będzie również interesom narodowym Chin i Polski, a także światowemu i regionalnemu pokojowi oraz stabilności.