Ambasada Chin wita chińskich rodaków mieszkających w Polsce 72. rocznica proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej
2021-10-07 23:20

W dniu 29 września 2021 r. Ambasada Chin w Polsce zorganizowała przyjęcie online z okazji 72. rocznicy proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej i za pośrednictwem łącza wideo przekazała życzenia wszystkim chińskim rodakom mieszkającym w Polsce. W przyjęciu wzięło udział ponad 60 osób, w tym czołowi dyplomaci Ambasady Chin, pracownicy chińskich instytucji w Polsce, przedstawiciele diaspory chińskiej w Polsce oraz studenci chińscy uczący się w Polsce.

Przyjęcie rozpoczęło się od hymnu, wszyscy uczestnicy wstali, aby odśpiewać hymn narodowy Chińskiej Republiki Ludowej. Następnie ambasador Sun Linjiang wygłosił życzliwe przemówienie, przekazując szczere pozdrowienia i życzenia wszystkim rodakom mieszkającym w Polsce, pracownikom chińskich instytucji i studentom chińskim.

Ambasador Sun przypomniał, że rok 2021 jest rokiem mającym znaczenie historyczne, w którym wielka Komunistyczna Partia Chin obchodzi swoje stulecie. Na placu Tiananmen sekretarz generalny Xi Jinping uroczyście oświadczył, że osiągnęliśmy cele pierwszego stulecia walki i z wigorem zmierzamy ku drugiemu stuleciu walki o zbudowanie nowoczesnej socjalistycznej potęgi na wszelkich polach. Trzymamy wysoko sztandar pokoju, rozwoju, współpracy i wzajemnych korzyści, promując budowanie nowego typu stosunków międzynarodowych i wspólnej przyszłości dla ludzkości tak, aby wraz z nowym rozwojem Chin zapewnić nowe możliwości dla wszystkich krajów na świecie.

Ambasador Sun powiedział, że pod kierownictwem przewodniczącego Xi Jinpinga i prezydenta Andrzeja Dudy, a także dzięki wspólnym wysiłkom ludzi ze wszystkich środowisk w obu krajach, chińsko-polskie wszechstronne partnerstwo strategiczne cały czas się rozwija wznosząc się na nowy poziom. Ambasador wyraził wdzięczność wszystkim rodakom mieszkającym w Polsce, pracownikom chińskich instytucji i studentom zagranicznym za ich wysiłki na rzecz rozwoju stosunków chińsko-polskich oraz nadzieję, że będą oni kontynuować piękną tradycję patriotycznej walki i nadal przyczyniać się do promowania przyjaźni, wymiany i współpracy chińsko-polskiej oraz szerzenia chińskiej kultury.

Rodacy wyrazili wdzięczność Komitetowi Centralnemu Partii i Radzie Państwa za troskę i opiekę nad Chińczykami przebywającymi za granicą, pracownikami chińskich instytucji i studentami zagranicznymi w Polsce, a także Ambasadzie za troskliwą i skrupulatną opiekę konsularną oraz pomoc w czasie epidemii. Chociaż są oni za granicą, nadal czują ciepło ojczyzny i radość ze światowej sławy osiągnięć w budowie kraju - są dumni, że są Chińczykami. Życzyli swojej wielkiej ojczyźnie pomyślności, szczęścia i dobrobytu oraz zapewnili, że zawsze będą myśleć o swojej ojczyźnie i nadal przyczyniać się do promowania przyjaznej wymiany i współpracy między Chinami a Polską oraz niestrudzenie pracować na rzecz wielkiego renesansu narodu chińskiego.

Przyjęcie odbyło się w podniosłej i ciepłej atmosferze z serią ekscytujących występów, które zdobyły uznanie publiczności. Film "Jedno serce, jeden umysł" został pokazany przez grupę z Chińczyków mieszkających w Polsce, aby pokazać bezcennego ducha chińskiej społeczności w Polsce, której członkowie pomagają sobie wzajemnie w przezwyciężaniu trudności podczas epidemii; pracownicy chińskich instytucji śpiewali "Kochamy Chiny", aby wyrazić swoją miłość i najlepsze życzenia dla wielkiej ojczyzny; studenci recytowali z muzyką wiersz "Moja Ojczyzna”, aby wyrazić pewność siebie i dumę chińskiej młodzieży w nowej erze oraz odwagę, by "studiować dla wzrostu Chin". Studenci Instytutu Konfucjusza zaśpiewali do akompaniamentu gitary oryginalną piosenkę "Polacy i Chińczycy to jedna rodzina", chwaląc wieloletnią przyjaźń między Chinami a Polską. Na koniec chór ambasady zaśpiewał pieśni "Moja Ojczyzna", "Pieśń Partyzancką" i "Bez Partii Komunistycznej nie byłoby Nowych Chin". Klasyczne melodie były płomienne i poruszające, przyciągając rodaków oglądających transmisję do spontanicznego śpiewu na cześć wielkiej ojczyzny, wielkiego narodu i wielkiej Komunistycznej Partii Chin.