Spotkanie Przewodniczącego Xi Jinpinga z Prezydentem Andrzejem Dudą
2022-02-07 02:17

W dniu 6 lutego 2022 roku, Przewodniczący Chin Xi Jinping spotkał się w Hali Ludowej z Prezydentem Andrzejem Dudą, uczestniczącym w otwarciu Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022.Xi Jinping wskazał, że podróż Prezydenta Dudy jest spełnieniem obietnicy sprzed 5 lat dotyczącej zimowych igrzysk i odzwierciedleniem chińsko-polskiej przyjaźni - trwającej mimo zmiennej sytuacji międzynarodowej, oraz ukazuje przywiązanie stron do ducha olimpijskiego. Przyjaźń ta jest prawdziwa, pełna zaufania i szczera. Przewodniczący Xi jest gotowy wraz z Prezydentem Dudą podejmować wysiłki by kierować rozwojem zdrowych, stabilnych i długofalowych stosunków chińsko-polskich tak, by przynieść dobrobyt obywatelom obu państw.


Xi Jinping podkreślił, że zarówno Chiny jak i Polska mają tradycje niepodległościowe, oba państwa dążą do zapewnienia lepszego życia dla swoich obywateli. To właśnie podstawa stabilności i trwałości naszych stosunków, a także źródło witalności naszej współpracy. Każda ze stron powinna przestrzegać i troszczyć się o kluczowe interesy i sprawy drugiej strony. Należy stanowczo chronić system międzynarodowy i podstawowe zasady panujące w stosunkach międzynarodowych, należy również chronić wspólne interesy większości członków społeczności międzynarodowej. Obie strony powinny pójść o krok dalej w rozwijaniu strategii współpracy w ramach inicjatywy "Pasa i Szlaku", współpracy Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz planu odbudowy po pandemii, wykorzystywać możliwości jakie dają inwestycje handlowe, komunikacja i przepływ towarów oraz nowe technologie tak, by realna współpraca stron weszła na nowy, wyższy poziom. Strona chińska aktywnie uczestniczy w tworzeniu polskiego hubu logistycznego, co pomoże Polsce stać się kluczowym łącznikiem w łańcuchu przemysłowym i dostaw między Chinami a Europą. Strona chińska jest gotowa kontynuować i rozszerzać import polskich produktów wysokiej jakości, a w szczególności produktów rolnych, zachęcać jeszcze więcej chińskich przedsiębiorstw do inwestycji w Polsce. Wierzymy, że strona polska zapewni chińskim przedsiębiorcom środowisko biznesowe oparte o zasady równości, sprawiedliwości i niedyskryminacji. Obie strony winny za pomocą elastycznych metod wzmacniać wymianę i współpracę na polach takich jak edukacja, kultura turystyka sport, młodzież i pogłębiać tradycyjną przyjaźń zbliżając ludzi do siebie.


Xi Jinping wskazał, że w tym roku wypada 10. rocznica rozpoczęcia współpracy między Chinami i krajami Europą Środkowo-Wschodniej, a przed rozwojem mechanizmu  współpracy otwierają się nowe możliwości. Obie strony muszą aktywnie wprowadzać w życie postanowienia porozumień osiągniętych podczas szczytu przywódców Chin i Europy Środkowo-Wschodniej w Lutym ubiegłego roku. Strona chińska jest gotowa podjąć współpracę ze stroną polską, by utworzyć w Polsce hurtowy rynek produktów rolnych Chiny CEEC. Właściwe resorty z obu krajów powinny nawiązać bliższą współpracę tak by stworzenie tego rynku stało się flagowym projektem w ramach współpracy Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.  Przewodniczący wyraził nadzieję,  że strona polska będzie mieć aktywny wkład w rozwój współpracy między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej i stosunków chińsko-europejskich.


Prezydent Andrzej Duda powiedział, że pamięta zaproszenie Xi Jinpinga dotyczące zimowych igrzysk olimpijskich, które złożył 5 lat temu podczas wizyty w Polsce. Prezydent wyraził zadowolenie, że mimo przeciwności udało mu się złożyć wizytę w Chinach i wraz z narodem chińskim podziwiać wspaniałą ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich i wspólnie z innymi obserwować jak Pekin staje się pierwszym miastem w historii świata, które zorganizowało Letnie i Zimowe Igrzyski Olimpijskie. W ostatnich latach polsko-chińskie partnerstwo strategiczne dobrze się rozwija we wszystkich obszarach. Prezydent Duda wyraził podziękowania dla strony chińskiej za pomoc jaką ta udzieliła Polsce w walce z pandemią COVID-19. Polska niezwykle ceni współpracę gospodarczą z Chinami i ma nadzieję na rozszerzenie współpracy i inwestycji dwustronnych tak, aby jeszcze więcej polskich produktów rolnych trafiało na rynek chiński. Prezydent zaprosił przedsiębiorców chińskich do inwestowania i działania w Polsce i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu hubu transportowego w Polsce i rozwijali dziedziny nowych źródeł energii. Zachęcał do wzmocnienia wymiany międzyludzkiej tak, by polska stała się bramą Chin do Europy. Polska aktywnie uczestniczy we współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin, jest gotowa pełnić aktywną rolę w rozwoju współpracy między krajami Europy Środkowo-Wschodniej I Chinami oraz stosunków chińsko-europejskich. Strona polska jest gotowa wraz ze stroną chińską wzmacniać komunikacje i chronić stabilizacji i pokoju międzynarodowego i regionalnego.


W spotkaniu uczestniczyli Ding Xuexiang, Yang Jiechi, Wang Yi i He Lifeng.