2019/2020 Chinese Government Scholarship Application
2019-01-24 00:09

In order to promote the mutual understanding, cooperation and exchanges in various fields between China and other countries, the Chinese government has set up Chinese Government Scholarship to sponsor international students, teachers and scholars to study and conduct research in Chinese universities.

The 2019/2020 Chinese Government Scholarship is now open for application.

 

Eligibility:

To be eligible, applicants must

- be a citizen of a country other than the People's Republic of China, and be in good health;

- be a high school graduate under the age of 25 when applying for undergraduate programs;

- be a bachelor's degree holder under the age of 35 when applying for master's programs;

- be a master's degree holder under the age of 40 when applying for doctoral programs;

- be under the age of 45 and have completed at least two years of undergraduate study when applying for general scholar programs;

- be a master's degree holder or an associate professor (or above) under the age of 50 when applying for senior scholar programs.

 

Application Documents

a) Application Form for Chinese Government Scholarship (in Chinese or English).

b) Notarized highest diploma: Prospective diploma winners must submit official proof of student status by their current school. Documents in languages other than Chinese or English must be attached with notarized Chinese or English translations.

c) Academic transcripts: Transcripts in languages other than Chinese or English must be attached with notarized Chinese or English translations.

d) A Study Plan or Research Proposal in Chinese or English (A minimum of 200 words for undergraduates, 500 words for non-degree students, and 800 words for postgraduates.)

e) Recommendation letters: Applicants for graduate programs or senior scholar programs must submit two letters of recommendation in Chinese or English from professors or associate professors.

f) Applicants for music studies are requested to submit their own works. Applicants for fine arts programs must submit their own works which include two sketches, two color paintings and two other works.

g) Applicants under the age of 18 should submit the valid documents of their legal guardians in China.

h) Applicants planning to stay in China for more than 6 months must submit a photocopy of the Foreigner Physical Examination Form completed in English (the original copy should be kept by the applicant. The form designed by the Chinese quarantine authority can be downloaded from the attachment* down below. The physical examinations must cover all the items listed in the Foreigner Physical Examination Form. Incomplete records or those without the signature of the attending physician, the official stamp of the hospital or a sealed photograph of the applicants are invalid. Please select the appropriate time to take physical examination as the result is valid for only 6 months.

Please submit the following documents if applicable

i) Pre-admission Letter from Chinese Government Scholarship universities.

j) Language qualification certificate. e.g., HSK certificates, IELTS or TOFEL report

*Please note all above documents except f) are required to be uploaded to your online application. Hardcopy documents are not required to be delivered to the Chinese Embassy.

(Od 2018 r. wszystkie dokumenty trzeba złożyć tylko przez internet, Ambasada ChRL nie przyjmuje dokumentów w formie papierowej.)

 

How to apply?

Phase I – Online application (Etap I)

Instructions of the Chinese Government Scholarship Information System

Step 1: Visit http://www.csc.edu.cn/studyinchina or www.campuschina.org and click "Scholarship Application Online for International Students".

Step 2: Read "Tips for online application" carefully before clicking "NEXT" to the registration page.

Step 3: Log in with your user name and password. For new user, please click "Create an account" for registration.

Step 4: Fill in the correct Program Category and Agency Number. An Agency Number represents a specific application receiving agency and a correct choose of Program Category is necessary before filling in the Agency Number. Please make sure you fill it in correctly, otherwise you will not be able to continue your online application or your application will not be accepted.

Your 'Program Category' is : Type A and 'Agency Number' is:6161. Once the correct 'Agency Number' is entered, the name of the agency will automatically emerge.

Step 5: Fill in the Online Application Form and Upload Supporting Documents truly, correctly and completely following the steps listed on the left of the page.

Applicants are required to select a discipline before choosing their majors. Please refer to the Disciplines Index, which could be downloaded from Help, if you have any doubt about the disciplines and majors.

Step 6: Check each part of your Application carefully before submitting it. Click Submit to submit your Application. The submitted documents will be the only reference for the applied universities to confirm the admission.

Step 7: You can make changes to your application by clicking Withdraw and Edit the Application on the top of the page. But make sure to submit it again by clicking Submit after finishing all the changes. Otherwise, the retrieved application will become invalid and your new application will not be received either.

Step 8: You can download and print the completed Application Form by clicking Print the Application Form.

Please use Firefox or Internet Explorer (11.0). Menu selection functions may not work in other browsers.

Only Chinese and English are accepted for the online application.

Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna

W celu lepszej weryfikacji poziomu znajomości języka chińskiego oraz predyspozycji kandydatów, w tym roku został wprowadzony etap rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani w I etapie rekrutacji i spełnili wszystkie wymogi, otrzymają w dniu 25 marca 2019 r., email z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną..

2. Po otrzymaniu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, kandydaci zobowiązani są potwierdzić swoją obecność do dnia 29 marca 2019 roku drogą mailową. UWAGA! Kandydaci, którzy nie odeślą maila zwrotnego z potwierdzeniem swojej obecności na rozmowie kwalifikacyjnej, zostaną uznani za niezainteresowani dalszym procesem rekrutacji i tym samym automatycznie wyłączeni z procesu rekrutacji.

3. Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywały w dniach 1-3 kwietnia 2019 roku, sesja poranna w godz. 9-11:30 oraz sesja popołudniowa 14:30-16:30.

4. Wszyscy kandydaci, którzy pojawią się na rozmowie kwalifikacyjnej powinni mieć ze sobą (warunek konieczny) wydrukowany ich formularz aplikacyjny (formularz do pobrania na stronie http://www.csc.edu.cn/studyinchina) oraz pozostałe dokumenty (kopie) złożone podczas aplikacji o stypendium (warunek dobrowolny).

5. Prawo do ostatecznej oceny i interpretacji kandydata należy do CSC.

*Oceny rozmowów kwalifikacyjnych mają wyłącznie charakter referencyjny. Jednak ostateczne decyzje zostaną podjęte i zatwierdzone przez Komitet Oceniający CSC po dokonaniu analizy i oceny profili kandydatów.

Ostateczne wyniki procesu rekrutacji zostaną opublikowane na naszej oficjalnej stronie internetowej na początku sierpnia 2019 roku.

 

For further information, please check:

http://www.cse.edu.cn/studyinchina, http://www.campuchina.org

or contact us:

e-mail: education@chinaembassy.org.pl

tel: 22 6358333-3220 (Mon -Tue 8.30-12.00), 791729190 (Mon -Tue 8.30-12.00)