Zaproszenie do udziału w konkursie "Chińskie Impresje"
2022-10-20 08:35

1.Czas trwania konkursu

Terminy składania prac: 20 października - 5 grudnia 2022 r.


2.Uczestnicy

Polscy miłośnicy fotografii i malarstwa oraz polscy przyjaciele, którzy interesują się kulturą chińską


3.Tematy prac 

3.1 Chiny - Krajobraz: fotografie z Chin ukazujące naturalne krajobrazy, architekturę, infrastrukturę komunikacyjną, krajobraz miejski, środowisko ekologiczne, itp.

3.2 Chiny - Ludzie: fotografie ukazujące lokalne warunki, życie ludzi, kulturę i rozrywkę, sport, trendy w modzie, hobby i inne. Ważne, by zdjęcia przedstawiały ludzi w Chinach.

3.3 Chiny - Opowieści: fotografie koncentrujące się na tradycyjnej przyjaźni między Chinami a Polską, przyjaźni międzyludzkiej, wymianie humanistycznej, praktycznej współpracy, solidarności przeciwko epidemiom, China-Railway Express oraz budowie "Jednego Pasa, Jednej Drogi".

3.4 Chiny - Inspiracje: fotografie, które przedstawiają symbole chińskiej kultury, sztuki, muzyki, teatru, technologii, kuchni i stroju.


4. Wymagania dotyczące prac

4.1 Do każdej pracy należy dołączyć opis pracy, zawierający imię i nazwisko autora, tytuł pracy, miejsce i datę powstania pracy oraz krótki opis (maks. 100 słów), który należy dołączyć do nadesłanej pracy w formacie pliku doc. Pracę konkursową oraz jej opis należy nazwać imieniem i nazwiskiem uczestnika.

4.2 Prace muszą mieć wielkość powyżej 1MB i poniżej 10MB, rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi i być w formacie jpg.

4.3 Dopuszczalne są odpowiednie korekty jasności, kontrastu i nasycenia kolorów, ale nie można dokonywać obróbki technicznej, takiej jak komponowanie (compositing), dodawanie lub drastyczna zmiana kolorów. Oryginalne techniki i materiały malarskie nie są ograniczone, wymagają wyraźnych zdjęć bez zniekształceń, równomiernego oświetlenia, bez cieni na ekranie, upewniając się, że dokładnie odzwierciedlają kolor i szczegóły pracy, a także nie akceptują zdjęć po oprawieniu, które są uważane za nieważne, jeśli nie spełniają wymagań.

4.4 Prace konkursowe, co do których istnieje podejrzenie, że są plagiatem, kopią lub są nieoryginalne zostaną zdyskwalifikowane z konkursu i nagrody.

4.5 Na pracach nie można umieszczać żadnych znaków wodnych, takich jak logo, nazwa strony internetowej, adres linku itp.


5. Uczestnictwo w konkursie

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o przesłanie fotografii i opisu pracy w formie elektronicznej (szczegóły w poprzednim punkcie) jako załącznika (format zip lub rar) do wiadomości e-mail na adres, xgc@chinaembassy.org.pl, z następującym tematem: Konkurs "Chińskie Impresje" - Imię i nazwisko zgłaszającego.


6. Nagrody

6.1 Przewidziano 5 pierwszych nagród, 10 drugich, 15 trzecich i 30 nagród wyróżniających.

6.2 Nagrody rzeczowe wartości ok. 900 zł, 500 zł, 300 zł, 200 zł oraz dyplomy za udział zostaną przyznane odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz osobom wyróżnionym.


7. Opis konkursu

Uznaje się, że każda osoba przesyłająca zgłoszenie oświadcza, iż jest świadoma, akceptuje i będzie przestrzegać poniższych zasad i warunków:

7.1 Nadesłane fotografie muszą być zgodne z tematem konkursu i być oryginalnymi pracami wykonanymi przez uczestnika. Obraz musi być narysowany przez samego wpłacającego.

7.2 Dane osobowe przekazane przez uczestników będą wykorzystywane przez organizatorów konkursu wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu.

7.3 Uczestnik ponosi odpowiedzialność prawną w szczególności w kwestii dobrego imienia i wizerunku oraz praw autorskich związanych ze zgłaszaną pracą.

7.4 Organizatorzy konkursu mają prawo do wykorzystania wybranych prac konkursowych w formie ogłoszeń, wystaw oraz do rozpowszechniania ich w Internecie bez uiszczania odrębnego wynagrodzenia.

7.5 Ostateczne prawo interpretacji wyników konkursu należy do Ambasady ChRL w Polsce.