Ważniejsze wizyty chińsko-polskie w 2001 roku
2002-01-31 00:00

W roku 2001 stosunki przyjaźni i współpracy między Chińską Republiką Ludową a Rzecząpospolitą Polską nadal stabilnie rozwijały się w wielu dziedzinach, takich jak polityka, nauka, kultura, wosjkowość i inne.

1.Polityczne stosunki i ważniejsze wizyty

5 – 9 lutego, na zaproszenie Dyrektora Departamentu Kontroli Uzbrojeniowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL Sha Zukanga, do Chin przyjechał Szef Kancelarii Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP Andrzej  Morawski z delegacją na rozmowy na temat kontroli uzbrojeniowej oraz sprawami bezpieczeństwa. Spotkał się także z wiceministrem resortu Spraw Zagranicznych Zhang Deguang.

15-19 lutego, na zaproszenie Polskiego Stronnictwa Ludowego,  Cai Wu, Zastępca Kirownika Łączności  Międzynarodowej KC KPCh złożył wizytę z delegacją w Polsce. Przeprowadził z przewodniczącym PSL Jarosławem Kalinowskim rozmowy robocze. Spotkał się w trakcie wizyty z Wicemarszałkiem Sejmu RP i równocześnie Przewodniczącym Najwyższego Komitetu Wykonawczego PSL Franciszkiem Jerzym Stefaniukiem,  Zastępcą Przewodniczącego SLD Tadeuszem Iwińskim,   Wiceprzewodniczącym Unii Pracy Arkadiuszem  Holonciakiem oraz Przewodniczącym Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej Grzegorzem Cygonikiem.
 
16-24 lutego, na zaproszenie Polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zhang Youcai, Zastępca Ministra Finansów ChRL złożył wizytę w Polsce z delegacją. Spotkał się z Jerzym Plewą, Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

20-25 marca, na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych ChRL Tang Jiaxuan, Minister Spraw Zagranicznych RP Władysław Bartoszewski złożył wizytę w Chinach. W czasie wizyty spotkał  się z Premierem Zhu Rongji oraz Przewodniczącym Komisji Spraw Zagrnicznych OZPL Zeng Jianhui, odbywały się także rozmowy Ministrów Spraw Zagranicznych obu państw.

28-31 marca, Song Baorui, Zastępca Kierownika Biura d/s przemian ustrojowych Rady Państwowej ChRL złożył wizytę w Polsce.

5-6 kwietnia w Pekinie odbyła się piąta runda polsko-chińskich konsultacji konsularnych. Wiceminister Spraw Zagranicznych Wu Donghe spotkał się z delegacjami obu stron.

20-23 maja, na zaproszenie Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP,  Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych OZPL Zeng Jianhui złożył wizyte w Polsce wraz z delegacją.  Pan Zeng Jianhui przeowdniczył również I części seminarium „Społeczeństwo, Człowiek, Państwo". Marszełek Sejmu RP Maciej Płażyński, Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Steinhoff oraz  Minisetr Spraw Zagranicznych Włdysław Bartoszewski spotkali się z Panem Zeng Jianhui w czasie wizyty.
.
3-9 czerwca, na zaproszenie Ministerstwa Kontroli ChRL przyjechała do Chin delegacja NIK z Ryszardam Grocickim, Doradcą Prezesa NIK na czele.

18-22 czerwca Wiceprzewodniczący Ludowej Rady Kosultatywno- Politycznej ChRL,  Prezes Chińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia Międzynarodowego Li Guixian złożył wizytę w Polsce z delegacją. Spotykał się z Marszałkiem Senatu RP Alicją Grześkowiak, a także z Wicemarszałkiem Sejmu RP Stanisławem Zającem, Wicemarszałkiem Senatu Tadeuszem Rzemykowskim, Przewodniczącym Polsko-Chińskiej grupy Parlamentarnej Grzegorzem Cygonikiem, a także z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Gospodarki Bernardem Błaszczykiem.

23-30 czerwca, na zaproszenie Chińskiego Ludowego Stowarzyszenia Dyplomatycznego przyjeżdża do Chin Wicemarszałek Sejmu RP Jan Król. Wiceprzewodniczący Stałego Komitetu OZPL Bu He spotykał się z nim, podobnie jak Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych OZPL Zeng Jianhui, Wiceminister Spraw Zagranicznych Liu Guchang i  Prezes Chińskiego Ludowego Stowarzyszenia Dyplomatycznego Mei Zhaorong.

28 lipca do 4 sierpnia na zaproszenia Chiskeigo Towarzystwa Przyjaźni z Zagranicą, Wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Zając złożył wizytę w Chinach z delegacją polskich parlamentarzystów.  Spotykał się z Wicepremierem Rady Państwowej Qian Qichen, a także Przeowdniczącym Komisji Spraw Zagranicznych OZPL Zeng Jianhui orza Prezesem Towarzystwa Przyjaźnie z Zagranicą Chen Huaosu.

4-12 sieprnia, na zaproszenie Chińskiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumeinia Międzynarodowgo, były premier RP, członek Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Integracji Europejskiej Sejmu RP, Członek Rady Krajowej SLD Włodzimierz Cimoszewicz złożył wizytę w Chinach. Wiceprzewodniczący Ludowej Rady Konsultatywno- Politycznej  ChRL, Wiceprezes Chińskeigo Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia Międzynarodowego Wan Guoquan i Zastępca Kierownika Wydziału Łączności Międzynarodowej KC KPCh Ma Wenpu spotykali się z nim.

8-14 sierpnia, na zaproszenie Komisji Spraw Zagranicznych OZPL,  Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Czesław  Bielecki złożył wizytę w Chinach wraz z delegacją. Delegacja  uczestniczyła w II części seminarium „Społeczeństwo, Człowiek, Państwo". Czesław Bielecki spotkał się z Przewodniczącym Stałego Komitetu OZPL Li Pengiem.

9-12 października, Dyrektor Departamentu Krajów Pozaeuropejskich i Systemu Narodów Zjednoczonych Witold Sobków odwiedził Chiny, spotkał się z Wiceministrem Spraw Zagranicznych Liu Guchang.

23 pażdziernika, Przewodniczący Stałego Komitetu  OZPL Li Peng, Przewodniczący Ludowej Rady Konsultatywno-Politycznej ChRL Li Ruihuan, Premier Rady Państwowej Zhu Rongji  a także Minister Spraw Zagranicznych ChRL Tang Jiaxuan wysłali depesze gratulacyjne do obejmujących nowe stanowiska Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego, Prezesa Rady Ministrów RP Leszka Millera, Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka oraz Ministra Spraw Zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicza.    

2.Współpraca Ekonomiczna i Techniczna oraz stosunki handlowe.

19-25 marca Delegacja Narodowego Banku Chin przyjeżdża do Polski. Spotykała się z pierwszym zastępcą prezesa  Narodowego Banku Polskiego Jerzym Stopyrą.

23-25 kwietnia  Przewodniczący Komisji Kontroli Papierów Wartościowych Jacek Socha  przewodniczył międzynarodowe seminarium, współorganizowane przez IV Grupę Rynków Wschodzących Miedzynarodowej Organizacji Kontroli Papierów Wartościowych i Miasto Pekin. Seminarium dotyczyło kontroli regulowania cen akcji.

26-30 maja, na zaproszenie Prezesa NIK Janusza Wojciechowskiego, Wiceprezes Urzędu  ChRL Liu Hezhang złożył wizyte w Polsce z delegacją.  

28-30 maja, na zaproszenie Banku Handlowego z Warszawy Zastępca prezesa Narodowego Banku Chin Zhou Zaiqun złożył wizytę w Polsce wraz z delegacją. Spotkał się z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Finansów Krzysztofem Nersem, a także z Zastępcą Prezesa NBP Jerzym  Stopyrą, Prezesem Banku Handlowego Cezarym Stypułkowskim.

16-19 czerwca, na zaproszenie Krajowej Izby Gospodarczej RP,  Wiceprezes Chińskiego Stowarzyszenia Promocji Handlu Ma Yue złożył wizytę w Polsce z delegacją.  Spotkał  się z Prezesem  Karjowej Izby Gospodarczej  Andrzejem Arendarskim oraz Posekretarzem Stanu Ministerstwa Gospodarki Tadeuszem Donocikiem.
 
17-21 czerwca, na zaproszenie Ministerstwa Transportu ChRL,  Minister Transportu i Gospodarki Morskiej RP Jerzy Widzyk złożył wizytę w Chianch. Spotkał się  z Wicepremierem Li Lanqing, prowadził rozmowy robocze z Ministrem Transportu ChRL Huang Zhendong. Ponadto Jerzy Widzyk przewodniczył ceremonii 50 lecia powstania powstania Chińsko - Polskiego Towarzystwa  Okrętowego S.A.Shanghaju.

18-22 czerwca, na zaproszenie Ministerstwa Finansów ChRL,  Minister Finasów RP Jarosław Bauc złożył wizytę w Chianch. Spotkał się  z Wicepremierem Li Lanqing, Ministrem Finansów ChRL Xiang Huaicheng oraz z Wiceministrem Minsterstwa Handlu i Współpracy Gospodarczej z Zagraniczą Zhang Xiang. Ponadto Jarosław Bauc  przewodniczył ceremonii 50 lecia powstania Chińsko - Polskiego Towarzystwa  Okrętowego S.A. w Shanghaju.

29 lipca do 2 sierpnia, na zaproszenie Narodoweglo Banku  Chin,  Prezes NBP Leszek Balcerowicz złożył wizytę w Chinach. Wicepremier ChRL Wen Jiabao i Prezes Narodowego Banku Chin Dai Xianglong spotkali się z nim w czasie wizyty.

1-4 września Minister Transportu ChRL Hunag Zhendong  złożył wizytę w Polsce, spotkał się z Ministrem  Transportu i Gospodarki Morskiej RP Jerzym Widzykiem. Wicepremier i Minister Pracy i Polityki Społecznej Longin Komołowski spotkał się z nim i przekazał Huang Zhendong wręczony przez prezydenta „Krzyż Odrodzenia Polski". Minister Huang Zhendong przewodniczył również obchodom 50 lecia powstania Chińsko - Polskiego Towarzystwa  Okrętowego S.A. w Gdyni.  

Według statystyki Ogólnochińskiego Urzędu Celnego, suma obrotów między ChRL a RP wynosi 1.242 mld dolarów, export z Chin do Polski wyniósł 1.016 miliardów dolarów, zaś eksport z Polski do Chin 226 mln dolarów.


3.Wymiana Kulturalna i inne kontakty

12 lutego, Doradca Prezydenta RP d/s Azji, były Ambasador Polski w ChRL Zdzisław Góralczyk otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Pekin  i odpowiedni dyplom wydany przez Prezydenta Miasta Pekin Liu Qi.

10-12 kwietnia, Wicegubernator Prowincji Jilin Wei Minxue złożył wizytę w Polsce z delegacją.

25-30 kwietnia, na zaproszenie Polskiej Akademii Nauk, Prezes Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, Członek Biura Politycznego KC KPCh  Li Tieying złożył wizytę w Polsce z delegacją. Spotkał się z reprezentującą Aleksandra Kwaśniewskiego Szefową Kancelarii Prezydenta Jolantą Szymanek-Deresz, a także z Zastępcą Przewodniczącego SLD Tadeuszem Iwińskim. Sefowie obu Akademii Nauk podpisałi umowę o wymianie i współracy naukowej.

20-27 maja, na zaproszenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,  Redaktor Naczelny „Shenzhen Shang Bao" – Shenzheńskiej Gazety Biznesu, Qi Shoucheng złożył wizytę w Polsce z delegacją dziennikarzy chińskich.

28 maja do 3 czerwca, Przewodniczący Chińskiej Federacji  Niepełnosprawnych Deng Pufang  odwiedził Polskę, spotkał się z Małżonka Prezydenta RP Jolantą Kwaśniewską.

8 – 11 lipca, Zastępcą Sekretarza Komitetu Prowincjonalnego Hebei Zhao Jinduo złożył wizytę w Polsce wraz z delegacją współpracy gospodarki rolenj z Prowincji Hebei. Spotkał się z przewodniczącym polsko-chińskiej Izby Gospodarki Jackiem Puchaczem.

9-14 lipca, Wicegubernator Prowincji Guangdong Zhong Qiquan złożył wizytę w Polsce wraz z delegacją Prowincji Guangdong, podpisał umowę o przyjaźni między Prowincją Guangdong a Województwem Zachodniopomorskim.

6-9 sierpnia, na zaproszenie Polskiego Bussiness Club, przyjechała do Polski delegacja Współpracy Handlu i Gospodarki Prowincji Hebei z Gubernatorem Prowincji Guo Shichang na czele.

8-12 sierpnia, Delegacja Naukowo-Techniczna Prowincji Zhejiang z wicegubernatorem prowincji Lu Songting na czele przyjechała do Polski.

27-31 sierpnia, na zaproszenie Miasta Poznań odwiedził Polskę Zastepca Sekretarza Komitetu Prowincjonarcego Guangdong, Sekretarz Komitetu Miasta Shenzhen, Przewodniczący Rady Miasta Zhang Gaoli z delegacją.

5-8 września, odwiedził Polskę Wiceprzewodniczący Ludowej Rady Konsultatywno-Politycznej Prowincji Fujian, He Shaochuan wraz z delegacją Handlowo-Gospodarczą Prowincji Fujian.

15-22 września, na zaproszenie Ogólnochińsleigo Biura Sportu,  Zastępca Dyrektora Urzędu d/s Sportu Tadeusz Wróblewski  z małżonką złożyli wizytę w Chinach.

16-20 września, na zaproszenie Sejmiku Mazowieckiego, delegacja Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Miasta Suzhou przebywa w Polsce z wizytą.

29 października do 4 listopada, na zaproszenie Departamentu Informacji MSZ ChRL, Chiny odwiedził Redaktor Naczelny  Tygodnika „Wprost"  Marek Król z delegacją.

19-25 listopada, na zaproszenie Departamentu Informacji MSZ ChRL, Redaktor Naczelny dziennika „Rzeczpospolita"  Maciej Łukasiewicz przebył w  Chinach. Spotkał się z  Wiceministrem Spraw Zagranicznych Liu Guchang oraz Zastępcą Redaktora Naczelnego Agencji Xinhua Ju Mengjun.

W 2001 roku chińskich wykładowców uczyło na polskich uczelniach, zaś studiowało w Polsce studentów i stażystów. W Chinach było polskich wykładowców oraz  polskich studentów.

4.Kontakty Wojskowe

22-28 lipca, Generał Dywizji Liu Dongdong, Szef Okręgu Wojskowego Lanzhou, złożył wizytę w Polsce wraz z delegacją Przyjaźni Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoileńczej. Spotkał się z P.O. Szefa Sztabu Generalnego Generałem Dywizji Józefem Flisem, a także z P.O.  Dowódcy   Wojsk Lądowych Aleksandrem Poniewierką.

30 lipca do 13 sierpnia, Doradca Pierwszego Zastępcy Ministra Obrony Narodowej RP Jarosław Bielecki złoiżył wizytę w Chinach wraz z  Delegacją Przyjaźni Wojska Polskiego. Spotkał się z Zastępcą Szefa Sztabu Generalnego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, Generałem Dywizji Zhang Li.