Ważniejsze wizyty chińsko-polskie w pierwszej połowie roku 2002
2002-08-01 00:00

       1.17 – 20 marca,Wiceminister Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej z Zagraniczą ChRL Zhou Keren wraz z delegacją uczestniczył w 10 obradach  Komitetu Gospodarczego Mieszannego między Rządami chińskim a polskim. W tym też czasie spotkał się z Ministrem Gospodarki Jackiem Piechotą, jego zastępcą Markiem Kossowskim, oraz Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Finansów Andrzejem Raczkiem.
       2.25 marca, na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wicegubernator Prowincji Guangdong Li Ronggen złożył wizytę w Polsce wraz z delegacją Badań Rolniczych. W czasie wizyty spotkał się z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierzem Gutkowskim. Ponadto delegacja odwiedziła Kraków.
       3.27-30 marca, na zaproszenie Krajowej Izby Gospodarzcej Polskiej, Wicegubernator Prowincji Zhejiang Wang Yongming złożył wizytę w Polsce wraz z delegacją. W czasie wizyty delegacja odwiedzaiła Łódź, gdzie Pan Wang Yongmin spotkał się z Wojewodą Łódzkim.
       4.15 – 19 maja, na zaproszenie Parlamentarnej Grupy Kobiet  Sejmu RP, delegacja Chińskiej Federacji Kobiet złożyła wizytę w Polsce. W czasie wizyty spotkała  się z Wicemarszełek Senatu Jolantą Danielak, Przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet Dorotą Kempką, a także z Przewodniczącym Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej Piotrem Gadzinowskim. Spotkała się też na rozmowach  z Pełnomocnik Rządu d/s Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Izabelą Walentyną Jarugą-Nowacką. Delegacja odwiedziła Kalisz.
       5.12 – 19 maja,  na zaproszenie Komisji Ochrony Środowiska  i Zasobów Leśnych Sejmu RP, Zhang Haoruo, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturlanych OZPL złożył wizytę w Polsce. W czasie wizyty spotkał się z Wicemarszałkiem Sejmu RP Januszem Wojciechowskim oraz odwiedził Gdańsk.
       6.16–21 czerwca, na zaproszenie Chińskiej Federacji Niepełnosprawnych, Jolanta Kwaśniewska, Pani Prezydentowa RP, Prezes Fundacji „Porozumienie bez Barier" złożyła wizytę w Chinach. Przewodniczący Chińskiej Federacji Niepełnosprawnych Deng Pufang spotkał się z nią. Pani Jolanta Kwaśniewska brała udział w ogólnochińskim „Dniu Pomocy Niepełnosprawnym" a także odwiedziła Szanghaj, Xi'an i inne miasta.
       7.Na zaproszenie Ministerstwa Edukacji ChRL, Pani Krystyna Łybacka, Minister Edukacji Narodowej i Sportu RP złożyła wizytę w Chianch z delegacją.
       8.25–26 maja, Andrzej Załucki, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP przybywał w Chinach w celu uczestniczenia w konsultacjach na randze Wiceministrów Spraw Zagranicznych obu krajów. W czasie wizyty spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych ChRL Tang Jiaxuan, oraz rozmawiał z Wiceministrem Spraw Zagranicznych ChRL Liu Guchang o stosunkach bilateralnych, także sprawach międzynarodowych zainteresowanych obu krajów.
       9.1–10 czerwca, na zaproszenie Ministerstwa Kultury ChRL,  Andrzej Celiński, Mininster Kultury RP złożył wizytę w Chinach wraz z delegacją, spotkał się z Wiceprzewodniczącą   Ludowej Rady Konsultatywno-Politycznej ChRL Qian Zhengying, a także prowadził rozmowy z Ministrem Kultury ChRL Sun Jiazheng. Ponadto delegacja odwiedziła Szanghaj oraz Harbin.
       10.4–6 czerwca, na zaproszenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP Marka Wagnera, Wang Zhongyu, Członek Rady Państwowej, Sekretarz Generalny Rady Państwowej, Rektor  Państwowego Instytutu Administracji złożył wizytę w Polsce wraz z delegacją. Spotkał się z Prezesem Rady Ministrów RP Leszkiem Millerem oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP Markiem Wagnerem.
       11.15–19 czerwca, na zaproszenie Ministerstwa Infrastruktury RP przebyła w Polsce delegacja Ministerstwa Kolejnictwa ChRL.
       12.16–23 czerwca, na zaproszenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, Hou Zongbin, Przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości OZPL ChRL złożył wizytę w Polsce wraz z delegacją. Spotkał się z Wicemarszałkiem Sejmu RP Tomaszem Nałęczem,   Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości RP, Prokuratorem Generalneym RP Mirosławem Sekułą, Prezesem Sądu Najwyższego RP, Prezesem Najwyższego Sądu Administracyjnego. Delegacja także przeprowadziła rozmowy z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człwoieka Sejmu RP. Delegacja zwiedziła Radom i Kraków.  
       13.18–22 czerwca, na zaproszenie Członka Rady Krajowej SLD Andrzeja Pęczaka, Li Changchun, Członek Biura Politycznego KC KPCh, Sekretarz Komitetu Prowincjonalnego Guangdong  złożył wizytę w Polsce wraz z delegacją KPCh. Spotkał się z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim, Prezesem Rady Ministrów RP Leszkiem Millerem, Przewodniczącym Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej Piotrem Gadzinowskim. Li Changchun prowadził rozmowy z Sekretarzerm Generalnym SLD Markiem Dyduchem. Delegacja odwiedziła Łódź i Kraków.
       14.18–20 czerwca, Tang Bingquan, Wicegubernator Prowincji Guangdong złożył wizytę  w Polsce wrza z delegacją Wspólpracy Handlowej Prowincji Guangdong. Spotkał się z Marszałkiem Senatu RP Longinem Pastusiakiem oraz z Wojewodą Mazowieckim. Delegacja uczestniczyła też w  Chińsko-Polskim Forum Handlowo-Gospodarczym, zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą .
       15.18-25 czerwca, na zaproszenie Chińskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych, Bogdan Góralczyk, Szef Gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych RP z żoną złożył wizytę w Chinach. W czasie wizyty spotkał się z Wiceministrem Spraw Zagranicznych Liu Guchang, Dyrektorem Instytutu Studiów Międzynarodowych a także Prof. Centrum Badań Rozwoju Społecznych Rady Państwowej Miao Huashou. Pan Góralczyk dał również wykłady na temat przemian w Polsce i stosunków Polski z Unią Europejską. Odwiedził również Xi'an i Szanghaj.  
       16.23-27 czerwca, na zaproszenie NIK RP, Liu Xirong, Wysoki Komisarz d/s kontroli złożył  wizytę w Polsce wraz z  delegacją Ministerstwa Kontroli ChRL. W czasie wizyty spotkał się z Prezesem NIK Mirosławem Sekułą, a także odwiedził Kraków.
       17.8-11 lipca, na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów RP Marka Pola, Pani Wu Yi, członek Rady Państwowej ChRL złożyła wizytę w Polsce wraz z Rządową Delegacją ChRL. Spotkała się z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim, Prezesem Rady Ministrów RP Leszkiem Millerem, oraz z Przewodniczącym Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej Piotrem Gadzinowskim. Wiceprezes Rady Ministrów RP Marek Pol i Pani Wu Yi  prowadzili rozmowy na temat dalszego rozwoju stosunków chińsko-polskich, wzmocnienia i rozszerzenia współpracy w dziedzinie handlowo-gospodarczej między oboma krajami. Obie strony wzięły udział w ceremonii podpisania kontraktu importu 1200 samochodów osobowych z Polski do Chin,  podpisania umowy o długotrwałej sprzedaży miedzi elektrolitycznej, oraz o imporcie polskich urządzeń ochrony środowiska przez stronę chińską korzystając z ulgowego kredytu udzielonego przez Rząd Polski, a także wzięły udział w zorganizowanym przez KIG „Polsko-Chińskim Forum Gospodarczym". Delegacja odwiedziła Kraków, Zakopane i inne miasta.