Najważniejsze wydarzenia w kontaktach chińsko-polskich w roku 2004
2005-06-23 00:00

W dniach 9-13 stycznia w Polsce gościł sekretarz generalny Chińskiego Towarzystwa Kajakarskiego Liu Aijie.

1. W dniach 1-6 lutego na zaproszenie Departamentu Kontaktów z Zagranicą KC KPCh odwiedziła Chiny trzyosobowa delegacja SLD pod przewodnictwem M. Dyducha. Spotkał się z nią szef Biura Politycznego KC KPCh, wiceprzewodniczący Stałej Komisji OZPL, Wang Zhaoguo. Odbyło się również spotkanie robocze z wicedyrektorem Departamentu Kontaktów z Zagranicą KC KPCh, Cai Wu. Oprócz Pekinu goście odwiedzili także miasto Haikou w prowincji Hainan.

2. Od 22 do 29 lutego na zaproszenie Ogólnochińskiej Federacji Kobiet z wizytą w Chinach przebywała delegacja polskiej Parlamentarnej Grupy Kobiet pod przewodnictwem wicemarszałka Senatu, Jolanty Danielak. Z delegacją spotkał się kolejno przewodniczący Chińskiej Ludowej Rady Polityczno-Konsultatywnej, Jia Qinglin, oraz wiceprzewodnicząca OZPL, Gu Xiulian. Poza Pekinem goście odwiedzili także Xi'an i Szanghaj.

3. W dniach 25-28 lutego na zaproszenie wiceministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, Zielińskiego odwiedziła Polskę rządowa delegacja gospodarcza na czele z asystentem ministra Handlu, Chen Jian. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele znanych chińskich przedsiębiorstw. Chen Jian i Zieliński rozmawiali na temat rozwoju chińsko-polskich stosunków gospodarczych oraz bilateralnej współpracy hadlowej. Osobne spotkania z panem Chen Jian przeprowadził także wicedyrektor Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Mikosz, wiceminister Infrastruktury, Leśler, oraz wiceminister Spraw Zagranicznych odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, Najar. 26 lutego 241 przedstawicieli przedsiębiorstw z Chin i Polski uczestniczyło w Warszawie we wspólnym seminarium biznesowym.

4. Na zaproszenie polskiego MON odwiedziła Polskę sześcioosobowa delegacja Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej na czele z wicedyrektorem Biura Spraw Zagranicznych chińskiego MON, gen. brygady Jiang Hong. Gości przyjął wiceminister Obrony Narodowej, Towpik. Odbyło się też spotkanie z Biurem Współpracy Zagranicznej polskiego MON.

5. Od 10 marca do końca miesiąca przewodniczący Stowarzyszenia Filmowców Polskich, J. Bromski, gościł w chińskiej wytwórni filmowej w Changchun.

6. W dniach 14-20 marca z wizytą w Chinach przebywał wiceminister Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, Zieliński. W czasie swojej wizyty uczestniczył w XI sesji Polsko-Chińskiej Rządowej Komisji Mieszanej.

7. W dniach 15-19 marca w Pekinie odbył się XI zjazd Chińsko-Polskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Spotkaniu przewodniczył chiński wiceminister Handlu, Zhang Zhigang, wspólnie z polskim wiceministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, Zielińskim.

8. Od 18 do 21 marca przebywała w Polsce ośmioosobowa delegacja z Chińskiego Instytutu Badań nad Węglem zajmująca się technologią skraplania gazu ziemnego. Podczas wizyty goście odwiedzili polskie jednostki badawcze opracowujące metody skraplania gazu ziemnego oraz związane z nimi przedsiębiorstwa.

9. W dniach 20-27 marca na zaproszenie dziennika Renmin ribao w Chinach przebywał redaktor naczelny Trybuny, M. Barański, oraz dwie osoby towarzyszące. Spotkał się z nim chiński minister Spraw Zagranicznych, Li Zhaoxing i udzielił wywiadu na temat najważniejszych kwestii międzynarodowych i polsko-chińskich stosunków bilateralnych.

10. Od 22 do 25 marca w Polsce przebywała czteroosobowa grupa marketingowa na czele z wicedyrektorem Chińskiego Centrum Handlu Zagranicznego, panem Ren Xiangdong. 23 marca Ambasada Chin w Polsce i Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowały w Warszawie spotkanie promujące Międzynarodowe Targi Kantońskie, w którym uczestniczyło około 60 polskich przedsiębiorstw.

11. W dniach 22-29 marca Polskę odwiedziła dwudziestoosobowa chińska młodzieżowa reprezentacja badmintona pod przewodnictwem Li Weiguo.

12. 28 marca do Polski przyjechała chińska reprezentacja badmintona, w skład której wchodziło dziesięć osób.

13. Na zaproszenie Akademii Dyplomacji w dniach 4-12 kwietnia w Chinach przebywała delegacja polsko-chińskiej grupy parlamentarnej na czele z P. Gadzinowskim. Podczas wizyty z gośćmi spotkali się: wiceprzewodnicząca Stałej Komisji OZPL, pani Wuyunmuqige, przewodnicząca grupy przyjaźni chińsko- polskiej OZPL, pani Zhu Lilan, wicedyrektor Rządowego Ośrodka Badań nad Rozwojem i dyrektor Akademii Dyplomacji, Lu Qiutian. Delegacja odwiedziła Pekin, Yunnan i Hainan.

14. 5 kwietnia na 54 zgromadzenie zarządu spółki Chipolbrok do Polski przybyła trzynastoosobowa delegacja z Chin.

15. W dniach 14-23 kwietnia w Polsce przebywała delegacja handlowa firmy Zhongguo Youse Jituan Guoji Kuangye. Liczyła ona 11 osób a na jej czele stał dyrektor generalny Ma Jinping. Goście rozmawiali ze stroną polską na temat budowy infrastruktury w Polsce oraz wspólnym eksploatowaniu rud metali.

16. Na zaproszenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w dniach 4-8 kwietnia wizytę roboczą w Polsce składała chińska rządowa delegacja naukowo-techniczna pod przewodnictwem wiceministra Nauki i Techniki Li Xueyong. W skład delegacji wchodziło 11 osób. W czasie rozmów strona polska i chińska wymieniły poglądy na temat konkretnych zagadnień dotyczących współpracy naukowo-technicznej między oboma krajami.

17. 8 maja z wizytą do Polski przybyła delegacja na czele z wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Miasta Dalian, Bai Yuxiang.

18. W dniach 9-12 maja na zaproszenie Biura Badań Politycznych chińskiego MSZ odwiedzał Chiny dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej polskiego MSZ, Świtalski. Przeprowadzono konsultacje na temat interesujących obie strony istotnych kwestii międzynarodowych.

19. W dniach10-19 maja wizytę w Polsce złożyła czternastoosobowa delegacja Chińskiego Towarzystwa Muzycznego pod przewodnictwem Wang Shiguang i wzięła udział w zorganizowanym w Warszawie Tygodniu Muzyki Chińskiej.

20. Od 13 do 18 maja w Polsce przebywała drużyna Zhongguo Guojia Nanzi Peijian, która wzięła udział w polskim etapie zawodów o puchar świata.

21. Na zaproszenie Zakładu Fizyki Molekularnej PAN w dniach 16-18 maja wizytę w Polsce składał wiceprzewodniczący Krajowej Fundacji Nauk Przyrodniczych i członek Chińskiej Akademii Nauk, Zhu Daoben.

22. Od 19 do 24 maja gościły w Polsce cztery osoby na czele z prezesem zarządu Zhongying Jituan, Yang Buting.

23. W dniach 19-27 maja w Polsce przebywał pięćdziesięcioosobowy chór z Pałacu Młodzieży z Kantonu, z dzielnicy Dongshan, który wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Szczecinie.

24. Na zaproszenie ministra Kontroli, Li Zhilun, dniach 20-25 maja Chiny odwiedziła delegacja pod przewodnictwem prezesa NIK, Ireneusza Sekuły.

25. W dniach 21-26 maja chiński młody pianista Li Yundi brał udział w Festiwalu Artystycznym w Łańcucie oraz dał koncert w Warszawie.

26. W dniach 24-27 maja na zaproszenie OPZZ wizytę w Polsce złożyła pięcioosobowa delegacja na czele z wiceprzewodniczącym Ogólnochińskich Związków Zawodowych, Huang Yanrong.

27. Od 29 maja do 2 czerwca odwiedziła Polskę siedmioosobowa delegacja wojskowa z wydziału politycznego Kwatery Głównej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

28. Między 30 maja a 1 czerwca na zaproszenie polskiego Ministerstwa Kultury przybyła pięcioosobowa delegacja chińskiego Ministerstwa Kultury z wiceministrem Chang Keren na czele.

29. Od 30 maja do 4 czerwca na zaproszenie polskiego Głównego Urzędu Ceł wizytę w Polsce złożyła delegacja chińskiego Głównego Urzędu Ceł, złożona z pięciu osób pod przewodnictwem Zhen Pu (w randze wiceministra). W trakcie pobytu odbyła rozmowy z wiceministrem finansów Czyżowicz. Wymieniono też poglądy na temat zwiększenia wymiany kadr i współpracy statystycznej między oboma krajami.

30. W dniach 1-3 czerwca w Polsce przebywała trzyosobowa delegacja chińskiego Krajowego Głównego Urzędu ds. Sportu, której przewodniczył wiceprezes Yu Zaiqing.

31. W dniach 3-7 czerwca na zaproszenie Narodowego Banku Polskiego wizytę w Polsce składała delegacja z Ludowego Banku Chin na czele z panem Wang Hongzhang (w randze wiceministra). W trakcie jej trwania przeprowadzono spotkania z Wydziałem Systemu Finansowego oraz Wewnętrznego Audytu NBP, a także z Głównym Urzędem ds. Nadzoru nad Bankowością.

32. Od 5 do 6 czerwca odwiedzała Polskę siedmioosobowa delegacja, której przewodniczył wicedyrektor Urzędu ds. Kontroli nad Bezpieczeństwem Kopalń, Wang Dexue.

33. W dniach 5-10 czerwca na zaproszenie Szpitala MSW przebywała w Polsce delegacja ze Szpitala Pekińskiego z wicedyrektorem Wang Jianye na czele.

34. Między 7 a 10 czerwca z wizytą w Polsce przebywał chiński minister Handlu Bo Xilai. 8 czerwca minister Bo przeprowadził rozmowy z wicepremierem i ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, Jerzym Hausnerem. Podpisano wówczas „Chińsko-polskie porozumienie o rządowej współpracy gospodarczej".

35. W dniach 7-9 czerwca na zaproszenie KGHM Polska Miedź S.A. z wizytą w Polsce przebywała pięcioosobowa delegacja z firmy Minmetals z prezesem Miao Gengshu na czele. W trakcie wizyty przedstawiciele obu firm przeprowadzili rozmowy i podpisali długoterminowy kontrakt na dostawy katod miedzianych w latach 2005-2010.

36. Na zaproszenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniach 7-11 czerwca przebywała w Polsce dwuosobowa delegacja Youse Jianshe Jituan na czele z prezesem zarządu Zhang Jian. W trakcie wizyty przedstawiciele obu firm przeprowadzili rozmowy i podpisali zarys porozumienia o wspólnej eksploatacji rudy miedzi.

37. Na zaproszenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniach 7-11 czerwca przebywała w Polsce siedmioosobowa delegacja Chińskiego Banku Rozwoju na czele z prezesem Chen Yuan. W trakcie wizyty przedstawiciele obu firm przeprowadzili rozmowy i podpisali zarys porozumienia o wspólnej eksploatacji rudy miedzi.

38. Na zaproszenie prezydenta A. Kwaśniewskiego w dniach 9-11 czerwca z wizytą w Polsce przebywała delegacja na czele z przewodniczącym państwa Hu Jintao. Z przewodniczącym Hu spotkał się prezydent Kwaśniewski. Odbyły się też osobne spotkania chińskiego gościa z marszałkeim Sejmu J. Oleksym, marszałkiem Senatu Pastusiakiem oraz premierem M. Belką. Przewodniczący Hu odwiedził Warszawę i Kraków.

39. 12 czerwca odwiedziła Polskę delegacja złożona z pięciu osób na czele z pierwszym sekretarzem Miejskiego Komitetu Partii w Szanghaju, Fan Deguan.

40. W dniach 14-20 wizytę w Polsce złożyła czteroosobowa delegacja pod przewodnictwem wicedyrektora Zakładu Badań nad Rozwojem Gospodarczym Społeczeństw Europy i Azji Rządowego Ośrodka Badań nad Rozwojem, Wang Xianju.

41. W dniach 15-18 czerwca na zaproszenie PKO przebywała w Polsce dwunastoosobowa delegacja Chińskiego Banku Rozwoju pod przewodnictwem wiceprezesa Yao Zhongmin. Podczas wizyty goście odbyli spotkania z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO, KGHM Polska Miedź S.A. oraz Tele-Foniki.

42. Od 15 do 20 czerwca z wizytą w Polsce gościł członek Chińskiej Akademii Inżynieryjnej Xu Binshi. Wziął on udział w seminarium na temat współpracy w zakresie nowych technologii materiałowych.

43. W dniach 15-20 czerwca odbył się XXXI sesja obrad na temat współpracy chińsko-polskiej. Uczestniczyła w nich polska delegacja pod przewodnictwem dyrektora Wydziału Współpracy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

44. W dniach 15-22 czerwca Polskę odwiedziła ośmioosobowa delegacja Instytutu Badań nad Zabezpieczeniami Socjalnymi na czele z wiceprezesem Ran Yuncai. Goście wymienili ze stroną polską poglądy na temat zatrudnienia kłopotliwych grup oraz zabezpieczeń socjalnych.

45. W dniach 17-21 czerwca na zaproszenie Komisji Papierów Wartościowych z wizytą w Polsce przebywała sześcioosobowa delegacja Komisji Nadzoru i Zarządzania Papierami Wartościowymi, której przewodniczył Li Xiaoxue (w randze wiceministra). Podczas wizyty goście odbyli spotkania z Komisją Papierów Wartościowych, biurem maklerskim oraz Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych.

46. Od 19 do 24 czerwca na zaproszenie polskiego Ministerstwa Finansów w Polsce przebywała sześcioosobowa delegacja chińskiego Ministerstwa Finansów pod przewodnictwem wiceministra Jin Lianshu.

47. W dniach 19-25 czerwca wizytę w Polsce złożyła delegacja chińskiego Muzeum Narodowego. W skład delegacji wchodziło sześć osób, a przewodniczył jej wicedyrektor Wang Xiaotian.

48. W dniach 24-27 czerwca Polskę odwiedzała dwudziestojednoosobowa delegacja Chińskiego Towarzystwa Wspierania Handlu oddział Xiamen. Delegacji przewodniczył wiceprezes Yan Qi.

49. Na zaproszenie polskiego Zakładu Problemów Międynarodowych od 27 czerwca do 3 lipca w Polsce przebywała pięcioosobowa delegacja chińskiego Zakładu Problemów Międynarodowych pod przewodnictwem dyrektora Song Mingjiang.

50. Od 29 czerwca do 3 lipca w Polsce gościła delegacja Przedstawicieli Ludowych Prowincji Guangdong.

51. Od 30 czerwca do 8 lipca z wizytą w Polsce gościła dwudziestoosobowa delegacja Szanghajskiej Federacji Jingwu pod przewodnictwem wiceprezesa Jia Ruibao, która wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Wushu w Polsce.

52. W dniach 1-5 lipca 25 osób z Chińskiej Federacji Wushu pod przewodnictwem prezesa Dong Linghai brało udział w Festiwalu Wushu w Polsce.

53. W dniach 4-11 lipca z wizytą w Polsce przebywała siedmioosobowa delegacja Sekcji Naukowo-badawczej Państwowego Instytutu Administracji i Zarządzania na czele z kierownikiem Zhou Jingpeng.

54. Od 4 do 13 lipca w Polsce gościła dwudziestosiedmioosobowa grupa z Chóru Miłośników Muzyki, która pod przewodnictwem Wang Janyuan brała udział w Międzynarodowym Festiwalu Młodych Muzyków w Bydgoszczy.

55. W dniach 5-13 lipca w Polsce przebywała delegacja Nankińskiej Akademii Sztuk Pięknych, licząca 27 osób.

56. Od 6 lipca do 22 sierpnia przebywało w Polsce 26 osób z Ludowego Zespołu Artystycznego Yunnańskiej Narodowości Wa pod przewodnictwem Li Sumei, dyrektora Wydziału Propagandy Miasta Simao w prowincji Yunnan. Zespół wziął udział w siedmiu międzynarodowych festiwalach folklorystycznych.

57. W dniach 7-12 lipca wizytę w Polsce złożyła sześcioosobowa delegacja Departamentu Skarbu Państwa Ministerstwa Finansów.

58. Od 11 do 15 lipca przebywała w Polsce siedmioosobowa delegacja Uniwersytetu Obrony Narodowej pod przewodnictwem generała broni Zhao Keming.

59. W dniach 17-21 lipca wizytę w Polsce składała pięćdziesięciosześcioosobowa delegacja Biura ds. Kultury prowincji Shaanxi na czele z dyrektorem Li Yannian.

60. 19 lipca wizytę w Polsce złożyła delegacja na czele z zastępcą pierwszego sekretarza Miejskiego Komitetu Partii w mieście Tianjin i przewodniczącego Miejskiego Komitetu Polityczno-Konsultatywnego ds. Rodaków z Hongkongu, Makao i Tajwanu, Li Qinghe. W skład delegacji wchodziło osiem osób. Byli to lokalni szefowie Towarzystwa Przyjaźni z Zagranicą oraz przedsiębiorcy.

61. 28 lipca na konferencję do Polski przyjechała delegacja chińskich udziałowców spółki Chipolbrok pod przewodnictwem byłego wiceministra Transportu Hong Shanxiang. W skład delegacji wchodziło siedem osób.

62. Od 2 do 8 sierpnia na treningu przygotowawczym przed występami na Olimpiadzie w Atenach przebywała chińska żeńska reprezentacja siatkówki, licząca 23 osoby, pod kierownictwem prezesa Chińskiego Związku Siatkówki Xu Li.

63. W dniach 5-16 sierpnia siedemnastoosobowa chińska drużyna modelarska brała udział w finałach mistrzostw świata modeli zdalnie sterowanych.

64. Na zaproszenie polskiego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w dniach 8-12 sierpnia wizytę w Polsce złożyła siedmioosobowa delegacja na czele z chińskim ministrem Pracy i Zabezpieczeń Socjalnych Zheng Silin.

65. W dniach 12-17 sierpnia z wizytą w Polsce przebywała ośmioosobowa delegacja ds. koncesji chińskiego Ministerstwa Handlu.

66. W dniach 16-23 sierpnia z wizytą w Polsce przebywała czteroosobowa delegacja na czele z prezesem Akademii Nauk Prowincji Hebei Liu Cai.

67. W dniach 21-23 sierpnia z wizytą w Polsce przebywała czteroosobowa delegacja, której przewodniczył wicedyrektor Rządowego Biura ds. Chińskich Emigrantów Xu Yousheng.

68. W dniach 22-29 sierpnia z wizytą w Chinach przebywała polska delegacja sejmowej Komisji Finansów Publicznych pod przewodnictwem Czerniakowskiego.

69. 28 sierpnia z wizytą do Polski przybyła siedmioosobowa delegacja na czele z wiceprezesem Zhongyuan Jituan Li Jianhong.

70. W dniach 27-30 sierpnia z wizytą w Polsce przebywała sześcioosobowa delegacja z chińskiego przedsiębiorstwa Tuxuchan.

71. W dniach 27-28 sierpnia z wizytą w Polsce na Giełdzie Osiągnięć Nowoczesnej Technologii przebywała dziesięcioosobowa delegacja z Chin.

72. W dniach od 29 sierpnia do 10 października z wizytą w Chinach przebywała dwuoosobowa delegacja na czele z wiceprezesem Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

73. Od 31 sierpnia do 4 września z wizytą w Polsce przebywała pięcioosobowa delegacja Fundacji Studentów Studiujących za Granicą chińskiego Ministerstwa Edukacji.

74. W dniach od 31 sierpnia do 6 września odwiedzała Polskę siedmioosobowa delegacja pod przewodnictwem przewodniczącego Stałego Komitetu Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych szanghajskiej dzielnicy Changning, Liu Yaqin.

75. 1 września z wizytą do Polski przybyła pięcioosobowa delegacja na czele z wiceprezesem Chińskiego Instytutu Inżynieryjnego Du Xiangwan.

76. Od 1 do 13 września przebywała w Polsce dwudziestojednoosobowa drużyna modelarska pod przewodnictwem Zhu Jiancheng, która wzięła udział w odbywających się tutaj zawodach modeli latających.

77. W dniach 4-13 września w Polsce przebywała delegacja chińskich przedsiębiorców z Mongolii Wewnętrznej, w skład której wchodziło 25 osób. Na jej czele stał wicedyrektor Izby Handlowej w administracji Mongolii Wewnętrznej Yan Ligong.

78. W dniach 6-8 września z wizytą w Polsce przebywała pięcioosobowa delegacja na czele z przewodniczącym Ludowej Rady Polityczno-Konsultatywnej miasta Ningbo, Wang Zhuohui.

79. Od 6 do 11 września odwiedzała Chiny delegacja pod przewodnictwem prezydenta miasta Koszalina, Ketyńskiego.

80. W dniach 11-16 września z wizytą w Polsce przebywła trzyosobowa delegacja na czele z zastępcą pierwszego sekretarza miasta Szanghaj, Shen Jun.

81. W dniach 12-13 września przez Polskę przejechali uczestnicy Rajdu Samochodowego Pekin-Paryż. Grupa ta liczyła 42 osoby, a na jej czele stał wicedyrektor pekińskiego Urzędu ds. Sportu Wang Ning.

82. Od 13 do 19 września z wizytą w Polsce przebywała czteroosobowa delegacja pod przewodnictwem wicedyrektora chińskiej Biblioteki Narodowej Zhang Yafang.

83. W dniach 16-21 września odwiedzała Polskę pięcioosobowa delegacja Wydziału Polityczno-Prawnego Rządowej Komisji Nadzoru i Zarządzania Majątkiem Państwowym.

84. W dniach 17-21 września z wizytą w Polsce przebywała sześcioosobowa delegacja pod przewodnictwem prezesa Izby Naukowo-Technicznej z Xinjiang.

85. Pomiędzy 10 do 17 września na rozmowy dyplomatyczne do Chin pojechał wiceminister Spraw Zagranicznych Zaleski. Odbył on spotkania z chińskim wiceministrami Dai Bing i Zhang Yesui.

86. W dniach 21-23 września wizytę w Polsce złożyła jedenastoosobowa delegacja pod przewodnictwem wiceministra Komunikacji Xu Zuyuan.

87. W dniach 22-25 września Polskę odwiedzała delegacja złożona z ośmiu osób na czele z wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Chińskich Emigrantów przy Ogólnochińskim Zgromadzeniu Przedstawicieli Ludowych.

88. Od 22 do 27 września z wizytą w Polsce przebywała dwunastoosobowa delegacja z Muzeum Wojen, na czele której stał zastępca pierwszego sekretarza Komitetu Partii Prowincji Jiangsu, Ren Yanshen.

89. W dniach 23-25 września odwiedził Polskę dyrektor generalny Poczty Chińskiej Liu Andong.

90. Od 26 do 29 września gościła w Polsce pięcioosobowa delegacja pod przewodnictwem sekretarza Miejskiego Komitetu Partii w Chengdu, Li Chuncheng.

91. W dniach 10-15 października na zaproszenie polskiej Parlamentarnej Grupy Kobiet odwiedziła Polskę delegacja licząca osiem osób na czele z wiceprzewodniczącą Ogólnochińskiej Federacji Kobiet i Pierwszego Sekretarza Sekretariatu, Huang Qingyi.

92. W dniach 15-18 października w Polsce przebywała czternastoosobowa delegacja z Chińskiego Towarzystwa Przyjaźni z Zagranicą pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Yisimayi Aimaiti. Podczas wizyty na uroczystym obiedzie gości przyjął marszałek Sejmu Józef Oleksy. Z delegatami spotkał się także przewodniczący Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej P. Gadzinowski.

93. Na zaproszenie senackiej Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury w dniach 22-26 października wizytę w Polsce składała siedmioosobowa delegacja z Komisji ds. Wniosków Ogólnochińskiej Ludowej Rady Polityczno-Konsultatywnej na czele z wiceprzewodniczącym Song Baorui.

94. W dniach 1-5 listopada odwiedziła Polskę dziesięcioosobowa delegacja Wydziału Współpracy Ministerstwa Nauki i Techniki pod przewodnictwem wicedyrektora Jin Ju.

95. W dniach 2-6 listopada w Światowym Zjeździe Inżynierów w Szanghaju udział brała delegacja z Polskiego Towarzystwa Naukowego.

96. Na zaproszenie ministra Rolnictwa Du Qinglin w dniach 6-14 listopada w Chinach przebywała siedmioosobowa delegacja, której przewodniczył polski minister Rolnictwa W. Olejniczak.

97. Od 7 do 15 listopada wizytę w Chinach składała delegacja z Komisji Spraw Zagranicznych polskiego Sejmu.

98. W dniach 15-19 listopada na zaproszenie prezesa NIK I. Sekuły w Polsce przebywała sześcioosobowa delegacja na czele z chińskim ministrem Kontroli Li Zhilun. Z gośćmi spotkał się także marszałek Sejmu J. Oleksy.

99. W dniach 15-20 listopada odwiedziła Polskę trzyosobowa delegacja na czele z wicedyrektorem biura wykonawczego Chińskiego Towarzystwa Wymiany Kadr przy Departamencie Ekspertów Zagranicznych Ministerstwa Nauki i Techniki, Wu Xuefan.

100.Od 21 do 26 listopada z wizytą w Polsce przebywała delegacja z Ludowego Banku Chin złożona z 9 osób, na której czele stał Du Jinfu. Goście odbyli rozmowy z przedstawicielami następujących wydziałów Narodowego Banku Polskiego: Wydziału Systemu Finansowego, Wydziału Prawnego oraz Finansów i Informacji Ministerstwa Finansów.

101.W dniach 22-25 listopada na zaproszenie przewodniczącego Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej w Polsce przebywała pięcioosobowa delegacja na czele z wiceprzewodniczącym Ludowej Rady Polityczno-Konsultatywnej Prowincji Hainan, Hong Shouxiang. Z gośćmi osobno spotkali się: wicemarszałek Senatu Danielak i przewodniczący Gadzinowski. Oprócz Warszawy delegaci odwiedzili również województwo lubuskie.

102.Od 23 do 28 listopada Polskę odwiedzała dwunastoosobowa delegacja Rady Nadzorczej Chińskich Przedsiębiorstw Państwowych pod przewodnictwem prezesa Ni Xiaoting. Delegacja odbyła spotkanie z wiceministrem Skarbu Państwa Witkowskim.

103.Od 27 listopada do 3 grudnia w Polsce przebywała dziesięcioosobowa delegacja Wydziału Zatrudnienia Osób po Odbyciu Służby Wojskowej Ministerstwa Kadr pod przewodnictwem dyrektora Li Xiaohu. Goście odbyli rozmowy z Wydziałem ds. Socjalnych i Junzhuan polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej.

104.Od 27 do 30 listopada do Polski przyjechała pięcioosobowa delegacja na czele z prezesem Chińskiej Federacji Przedsiębiorstw Elektroenergetycznych i byłym dyrektorem generalnym firmy Guojia Dianwang, Zhao Xizheng (w randze wiceministra). Z gośćmi spotkał się sekretarz stanu z polskiego Ministerstwa Gospodarki i Pracy Piechota.

105.W dniach 4-10 grudnia na zaproszenie Wydziału Kontaktów z Zagranicą KC KPCh wizytę w Chinach złożyła pięcioosobowa delegacja Samoobrony RP na czele z A. Lepperem. Goście odbyli spotkanie z członkiem Biura Politycznego KC i wiceprzewodniczącego OZPL Simayi Aimaiti. Rozmowy robocze poprowadził wiceminister Cai Wu.

106.Od 5 do 9 grudnia w zorganizowanej w Warszawie II edycji Chińsko-Polskiej Konferencji Medycznej udział wzięła czternastoosobowa delegacja z Chin pod przewodnictwem wicedyrektora Wydziału Planowania Ogólnego Departamentu Medycznego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej płk. Lü Shugang.

107.W dniach 13-20 grudnia wizytę w Polsce złożyła czteroosobowa delegacja pod przewodnictwem zastępcy pierwszego sekretarza Miejskiego Komitetu Partii w mieście Baoji w prowincji Shaanxi, Li Jinzhu.