Najważniejsze wydarzenia w kontaktach chińsko-polskich w roku 2005
2007-06-23 00:00

Styczeń

13-17 Wizyta w Polsce chińskiej reprezentacji sportowej na czele z Xu Deli, wicegubernatorem prowincji Guangdong. Goście odwiedzili Studenckie Stowarzyszenie Sportowe przy PKOl i omawiali kwestie organizacji Światowej Uniwersjady w Shenzhen.

Luty

22-24 Wizytę w Polsce złożyła delegacja, której przewodził Li Bingcai, stały wicedyrektor Biura ds. Tajwanu Rady Ministrów ChRL. Goście odbyli spotkania z wicemarszałkiem Senatu R. Jarzembowskim, przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych J.Jaskiernią i wiceministrem spraw zagranicznych Zaleskim.

Marzec

15-18 Wizyta w Polsce wiceministra spraw zagranicznych Zhang Yesui. Gość przeprowadził konsultacje z wiceministrem Zaleskim. Spotkał się też z wiceministrem spraw zagranicznych Świtalskim i szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego T. Bałachowiczem, omawiając sprawy bezpieczeństwa i wojskowości.

29-31 Delegacja na czele z Zhang Bangdong, dyrektorem Biura Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony ChRL. Gość odbył spotkanie z polskim wiceministrem obrony narodowej Karkoszką. Strony wymieniły poglądy na temat obecnego stanu i perspektyw współpracy między armiami obu państw, oraz ustaliły plan wymiany wojskowej w roku 2005.

Kwiecień

3-9 Wizyta w Chinach delegacji na czele z przewodniczącym senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Z. Kulaka. Goście odbyli spotkanie robocze z Liu Jianfeng, przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Chińskiej Ludowej Rady Polityczno-Konsultatywnej. Odwiedzili również Wang Zhongyu, wiceprzewodniczącego Rady.

5-10 Wizyta w Polsce delegacji kierowanej przez Liu Jibin, członka Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromaczenia Przedstawicieli Ludowych i szefa Komisji Prac Budżetowych. Delegaci odbyli spotkanie robocze z sejmową Komisją Finansów Publicznych. Osobne rozmowy z gośćmi przeprowadził prezes Najwyższej Izby Kontroli Sekuła oraz wiceminister finansów E. Suchocka-Roguska.

11-17 Wizyta w Chinach delegacji na czele z przewodniczącym sejmowej Komisji Ochrony Środowiska K. Filipkiem. Goście spotkali się z Mao Rubai, członkiem Komisji Środowiska i Zasobów Naturalnych Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Spotkali się też z wiceprzewodniczącą Komisji, panią Gu Xiulian.

13-15 Z wizytą do województwa lubelskiego przyjechała delegacja kierowana przez Fan Qinchen, przewodniczącego Ludowej Rady Polityczno-Konsultatywnej Prowincji Henan. Goście odbyli spotkanie robocze z wicemarszałkiem M. Złomańcem. Podpisano też porozumienie o przyjacielskiej współpracy między oboma regionami.

17-19 Wizytę w Polsce złożył Ren Jinzhou, wicemarszałek Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Prowincji Henan. Celem wizyty było zbadanie możliwości inwestycyjnych w Polsce.

19-23 Do Polski przyjechała delegacja kierowana przez Pan Yunhe, rektora Uniwersytetu Zhejiang (rezerwowy członek KC KPCh). Goście spotkali się z przedstawicielami rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Dingdao dziekanem Wydziału Neofilologii. Podpisano porozumienie o współpracy między uczelniami.

28-30 W Forum G30 w Warszawie wzięła udział delegacja na czele z Zhou Xiaochuan, prezesem Ludowego Banku Chin. Gości przyjął prezes NBP Balcerowicz.

Maj

9-12 Zhou Baihua, gubernator prowincji Hunan wraz z delegacją odwiedził Polskę. Goście spotkali się kolejno z prezydentem Koszalina Mikietyńskim i prezydentem Żyrardowa Ciołkiewiczem. Badano możliwości rozpoczęcia współpracy gospodarczej między regionami.

9-13 Wizyta w Chinach delegacji na czele z wiceministrem kultury M. Klimczakiem. Goście spotkali się z chińskim wiceministrem kultury Chen Xiaoguang i wzięli udział w odbywających się w Pekinie Dniach Kultury Polskiej.

12-13 Minister nauki i informatyzacji Klejber wziął udział w Chińsko-Europejskim Forum Strategii Naukowo-Technicznych w Pekinie. Spotkał się też z chińskim ministrem nauki Xu Guanhua.

12-16 Wizytę w Polsce złożył Mi Fengjun, wicemarszałek Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Prowincji Jilin, wraz z delegacją. Goście spotkali się kolejno z marszałkiem województwa podlaskiego J. K. Krzyżewskim i wojewodą Sotrzalińskim. Podpisano protokół z rozmów o współpracy w dziedzinie gospodarki, kultury i sportu.

15-22 Wiceminister skarbu Witkowski z delegacją przebywał odwiedzał Chiny. Spotkał się z Huang Shuhe, wiceprzewodniczącym Komisji Nadzoru i Zarządzania Majątkiem Państwowym przy Radzie Państwowej.

Czerwiec

18-25 He Bangjing, szef grupy kontroli dyscyplinarnej Krajowego Głównego Urzędu Skarbowego, wziął udział w dorocznej konferencji podatkowej zorganizowanej w Warszawie

22-25 Wizyta przyjacielskiej delegacji gospodarczej na czele z Liang Baohua, gubernatorem prowincji Jiangsu, w województwie małopolskim

24-26 Minister finansów M. Gronicki wziął udział w VI Konferencji Ministrów Finansów Azji i Europy w Chinach

25-30 Liang Gongqing, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Prowincji Yunnan, wraz z delegacją kulturalną złożył wizytę w Polsce

27 czerwca – 7 lipca Zastępca dowódcy wojsk lądowych gen. broni Andrzej Tyszkiewicz wraz z grupą polskich oficerów odwiedził Chiny i spotkał się z Li Yu, asystentem dowódcy Sztabu Generalnego ChRL.

27 czerwca – 3 lipca Wicemarszałkowie województwa zachodniopomorskiego Rupnik i Modliński złożyli wizytę w prowincji Guangdong.

Lipiec

1-6 Z wizytą w Polsce gościł Zhang Yanling, wiceprezes Bank of China, który odbył spotkania z odpowiedzialnymi osobami w Banku PEKAO S.A. i Banku Handlowym w Warszawie.

5-10 W Polsce przebywała delegacja na czele z Jiang Enzhu, przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Rozmowy z gośćmi przeprowadzili: marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz, wiceminister spraw zagranicznych P. Świtalski, przewodniczący Sejmowej i Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych J. Jaskiernia i Z. Kulak. Ponadto goście uczestniczyli w spotkaniach i przyjęciach zorganizowanych osobno przez przewodniczącego Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej P. Gadzinowskiego oraz polskiego przewodniczącego Unii Międzyparlamentarnej J. Chaładajem.

7-11 Wizyta w województwie lubuskim delegacji kierowanej przez Cai Changsong zastępcę sekretarza Prowincjonalnego Komitetu KPCh prowincji Hainan. Omawiano możliwości zacieśnienia więzów między oboma regionami.

10-13 Wizyta w Polsce delegacji pod przewodnictwem wicedyrektora Biura Badawczego przy Radzie Państwa ChRL, pana Han Changfu. Goście zapoznawali się z kwestiami transformacji ustrojowej Polski oraz urbanizacji wsi.

17-22 Wizyta w województwie zachodniopomorskim delegacji kierowanej przez pana Lin Shusen, stałego członka Komitetu Partii w prowincji Guangdong, sekretarza miejskiego KC w Guangzhou i przewodniczącego miejskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych.

22-27 Na zaproszenie chińskiego Instytutu Spraw Zagranicznych wizytę w Chinach złożyła delegacja na czele z europosłem L. Czarneckim (Samoobrona). Goście odbyli osobne spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Zhang Yesui, zastępcą szefa Komisji Spraw Zagranicznych OZPL Lü Congmin oraz wicedyrektorem Departamentu Kontaktów z Zagranicą KC KPCh Cai Wu.

24-27 Na zaproszenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa z wizytą w Chinach przebywała delegacja kierowana przez A. Ananicza, szefa polskiej Agencji Wywiadu.

Sierpień

23-26 Na zaproszenie prezesa Najwyższej Izby Kontroli M. Sekuły, z wizytą w Polsce przebywał prezes Głównego Urzędu Audytu, Li Jinhua. Wymieniano poglądy na temat rozwoju wzajemnej wymiany i współpracy.

27 do 1 września Wizyta wiceministra zdrowia J. Sztwiertni w Chinach. Gość spotkał się z wicemnistrem zdrowia ChRL She Jing i podpisał memorandum o współpracy i zrozumieniu między oboma krajami.

29 do 1 września Na zaproszenie Ogólnochińskiej Federacji Kobiet wizytę w Chinach złożyła wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak oraz przewodnicząca parlamentarnej grupy kobiet Kempka. Obie panie wzięły udział w obchodach dziesiątej rocznicy powstania Światowej Konferencji Kobiet.

30 do 4 września Na zaproszenie Samoobrony RP gościł w Polsce sekretarz Ligi Komunistycznej Młodzieży Chińskiej, Wang Xiao wraz z delegacją. Delegacji spotkali się z przewodniczącym Samoobrony A. Lepperem.

Wrzesień

3-7 Pobyt w Polsce delegacji na czele z wiceszefem Głównego Departamentu Logistyki gen. dyw. Sun Zhiqiang. Osobne spotkania z wiceministrem obrony narodowej Karkoszką oraz szefem Zarząd Planowania Logistyki Sztabu Generalnego gen. dyw. Juniec.

4-10 Gubernator prowincji Hebei, Ji Yunshi, z delegacją odwiedził województwo mazowieckie. Spotkał się z marszałkiem województwa mazowieckiego A. Struzikiem i podpisał list intencyjny o nawiązaniu przyjaźni między oboma regionami.

12-15 Wizyta w Polsce zastępcy rektora Państwowej Akademii Administracji, Han Kang, i wymiana poglądów na temat współpracy z kierownictwem polskiej Organizacji Zarządzania Przemysłem.

13-16 Wizyta w Polsce prezesa chińskiego Głównego Urzędu Ceł, Gong Zheng. Wymiana poglądów z polskim wiceministrem finansów i prezesem Głównego Urzędu Celnego Czyżowiczem na temat współpracy celnej między oboma krajami.

15-28 Wizyta w Polsce członka Chińskiej Akademii Inżynieryjnej Xu Binshi z delegacją.

24-27 Pobyt w Polsce delegacji na czele z sekretarzem Stałego Komitetu Prowincji Hainan i Miasta Haikou, Wang Weilu. Goście spotkali się z przedstawicielami władz Gdyni i rozmawiali o współpracy obu miast. Podpisano list intencyjny o zawarciu stosunków przyjaźni.

21 Chiński minister spraw zagranicznych Li Zhaoxing podczas 60. konferencji ONZ spotkał się z polskim ministrem spraw zagranicznych D. Rotfeldem. Wymieniono poglądy na temat wzajemnych relacji oraz najważniejszych problemów regionalnych i międzynarodowych.

Październik

8-14 Wizyta w Polsce delegacji na czele z wiceministrem ziem i zasobów Li Yuan. Goście spotkali się osobno z ministrem gospodarki i pracy J. Piechotą, wiceministrem ochrony środowiska Micgajski, oraz wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi Kowalski.

11-15 Pobyt w Polsce delegacji pod kierownictwem wiceprezesa Chińskiej Agencji Prasowej Xinhua, Cui Jizhe. Wizytacja warszawskiego oddziału agencji. Wymiana poglądów z Polską Agencją Prasową na temat dzielenia się informacjami.

22-27 Wizyta w Polsce wicemera Szanghaju Tang Dengjie. Obchody dwudziestolecia nawiązania stosunków przyjaźni z województwem pomorskim. Udział w Dniach Szanghaju i ponowne podpisanie porozumienia o przyjaznych stosunkach.

24 Przyjęcie przez przewodniczącego państwa Hu Jintao listów uwierzytelniających z rąk nowego ambasadora RP w Pekinie K. Szumskiego.

Listopad

7-12 Wizyta w Polsce wiceprezesa Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Tekstylnego Xu Kunyuan. Spotkania z odpowiednimi instytucjami rządowymi i przedstawicielami polskiej branży tekstylno-odzieżowej. Wymiana poglądów na temat współpracy branżowej.

21-25 Wizyta w województwie małopolskim delegacji kierowanej przez stałego członka Komitetu Prownicji Jiangsu i ministra propagandy Sun Zhijun. Wymiana poglądów na temat wymiany kulturalnej między oboma regionami.

25-26 Wiceprzewodniczący Rady Polityczno-Konstultatywnej Prowincji Zhejiang Zhang Weiwen z delegacją odwiedza Polskę. Zapoznaje się z sytuacją na polskim rynku i rozwojem chińskich przedsiębiorstw w Polsce.

29 do 3 grudnia Wiceszef Departamentu Zdrowia Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Zhang Yanling odwiedza Polskę na czele delegacji specjalistów od psychologii i medycyny. Wymiana poglądów z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej na temat kwestii psychiki i zdrowia żołnierzy.

Grudzień

9-14 Na zaproszenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych do Polski przybył wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Nadzoru Papierów Wartościowych Tu Guangshao z delegacją. Goście zapoznali się z sytuacją na polskim rynku papierów wartościowych i futures.