Najważniejsze wydarzenia w kontaktach chińsko-polskichw roku 2006
2007-06-26 00:00

Styczeń

15-19      Wizyta w Polsce delegacji na czele z wiceministrem rolnictwa Zhu Baocheng. Spotkanie z sekretarzem stanu Stanisławą Okularczyk z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

16-22        Na zaproszenie Ligi Komunistycznej Młodzieży Chińskiej z wizytą w Chinach gościł przewodniczący Samoobrony RP wicemarszałek Sejmu A. Lepper na czele delegacji młodych polityków ze swojej partii wraz z grupą przedsiębiorców. Z gośćmi spotkali się osobno wiceprzewodniczący Stałego Komitetu OZPL Wang Zhaoguo i pierwszy sekretarz Ligi Komunistycznej Młodzieży Chińskiej Zhou Qiang. Oprócz Pekinu goście odwiedzili Xi'an i Guangzhou.

Luty

15-20      Wizyta wiceprzewodniczącego Stałego Komitetu Przedstawicieli Ludowych Miasta Szanghaju Hu Wei z delegacją w województwie pomorskim. Zapoznanie się z obowiązkami i funkcjonowaniem sejmiku wojewódzkiego. Badanie możliwości wzrostu współpracy gospodarczej między oboma regionami.

22-24        Na zaproszenie Ośrodka Badań Stosunków Międzynarodowych z wizytą do Polski przybył prezes Akademii Dyplomatycznej Lu Qiutian. Wymieniono poglądy na temat regionalnych i globalnych problemów interesujących obie strony. Goście spotkali się też z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

24-28        Wizyta wicemarszałka województwa lubuskiego Fedki z delegacją w Prowincji Hainan.

Marzec

28-30       Wizyta w Chinach polskiego ministra spraw zagranicznych S. Mellera z delegacją. Gość odbył osobne spotkania z premierem Wen Jiabao, zastępcą członka Rady Państwowej Gu Xiulian oraz ministrem spraw zagranicznych Li Zhaoxing. Uczestniczył w uroczystości otwarcia chińsko-polskiego seminarium na temat rozwoju górnictwa węgla i wygłosił prelekcję w Instytucie Badań Problemów Międzynarodowych.

30 marca do 10 kwietnia          Wizyta w Polsce stałego członka Komitetu Partii Prowincji Jiangsu Zhao Shaolin z delegacją przyjacielskiej wymiany. Goście wzięli udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Krakowie i zorganizowali Tydzień Kultury Prowincji Jiangsu.

Kwiecień

8-18           Na zaproszenie Komisji Spraw Zagranicznych Ogólnochińskiej Rady Polityczno-Konsultatywnej z wizytą w Chinach przebywała polska europarlamentarzystka z ligi ugrupowań socjalistycznych, Kwestor Europejskiego Parlamentu G. Grabowska z delegacją. Osobne spotkania z gościem odbyli wiceprzewodniczący Rady Polityczno-Konsultatywnej Zhang Rongming, wiceminister spraw zagranicznych Zhang Yesui i wiceprzewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu i Handlu Sun Xiaohua. Z gościem spotkał się również przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Liu Jianfeng i wydał na jego cześć przyjęcie. Oprócz Pekinu delegacja odwiedziła Hangzhou, Szanghaj i Xi'an.

12-15        Wizyta w Polsce wicepremiera Hui Liangyu z delegacją. Wicepremier spotkał się z prezydentem L. Kaczyńskim, premierem K. Marcinkiewiczem i wicepremier Z. Gilowską. Podczas pobytu w Polsce wiceminister rolnictwa Yi Chengjie podpisał z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Babuchowskim list intencyjny w sprawie utworzenia Chińsko-Polskiego Centrum Rolniczej Współpracy Naukowo-Technicznej. Oprócz Warszawy delegacja na czele z wicepremierem Hui Liangyu odwiedziła również Kraków.

19-21        Wizyta w Polsce wiceministra handlu Yu Guangzhou z delegacją. Wiceminister Yu wziął udział w 12. spotkaniu zwyczajnym chińsko-polskiej łączonej komisji gospodarczej. Podczas pobytu w Polsce gość spotkał się osobno z wicepremier Z. Gilowską, ministrem gospodarki P. Woźniakiem i sekretarzem stanu P. Poncyliuszem.

Maj

14-17        Wizyta w Polsce wiceprzewodniczącego Rady Polityczno-Konsultatywnej Miasta Tianjin Cao Xiurong z delegacją. Razem ze stroną polską goście rozważali możliwości nawiązania współpracy w dziedzinie turystyki, kultury, oświaty i gospodarki.

Czerwiec

6-8               Wizytę w Polsce złożył zastępca kierownika Wydziału Politycznego Sztabu Generalnego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej gen. bryg. Song Fangmin z delegacją. Goście spotkali się z dyrektorem Departamentu Kadr i Szkolenia w Ministerstwie Obrony Narodowej J. Olbrychtem.

18-20        Przyjazd do Polski delegacji na czele z dyrektorem Biura Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej Chin gen. brygady Qian Lihua.

24-29        Wizyta w Chinach przewodniczącego sejmowej Komisji Sportu J. Wójcika z delegacją. Goście spotkali się osobno z wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Lu Yongxiang i przewodniczącą Komisji ds. Edukacji, Nauki, Kultury i Zdrowia Zhu Lilan. Oprócz Pekinu delegacja odwiedziła też Xi'an i Szanghaj.

Lipiec

12-15        Wizyta w Polsce zastępcy gubernatora Prowincji Shaanxi.

13-17        Wizyta w Polsce dyrektora Muzeum Narodowego w Pekinie Lü Zhangshen z delegacją. Goście wzięli udział w uroczystości otwarcia wystawy starożytnych brązów chińskich.

18          Wizyta w Chinach podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki A. Kaczmarka, który spotkał się w Kantonie z wiceministrem handlu ChRL.

18-21     Pobyt w Polsce wiceprzewodniczącego Rady Polityczno-Konsultatywnej Prowincji Hebei Liu Jiansheng na czele delegacji ds. zabytków.

20-22     Wizyta w Polsce delegacji pod kierownictwem Wei Lijiang, prezesa rady nadzorczej korporacji ubezpieczeniowej Zhongguo Renshou Baoxian i towarzystwa ubezpieczeń Zhongguo Xinyong Baoxian. Goście spotkali się z przedstawicielami polskich towarzystw ubezpieczeniowych.

Sierpień

10-14        Wizyta w Polsce wiceministra nauki i techniki Shang Yong z delegacją. Wiceminister Shang wraz z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego Gajl przewodniczył 32. spotkaniu Międzyrządowej Komisji Współpracy Naukowo-Technicznej. Strony podpisały protokół spotkania i zatwierdziły 58 projektów kooperacji.

28 sierpnia do 1 września        Wizyta w Polsce dyrektora Krajowego Biura Nadzoru Bezpieczeństwa Kopalń Węgla Zhao Tiechui z delegacją. Goście spotkali się z dyrektorem Wyższego Urzędu Górniczego Bradeckim i wymienili poglądy na temat współpracy w dziedzinie produkcji i bezpiecznego wydobywania węgla.

28 sierpnia do 3 września        Wizyta w Polsce prezesa Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Tekstylnego Du Yuzhou z delegacją. Goście spotkali się z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Korolec i prezesem KIG A. Arendarskim.

Wrzesień

2-5               Wizyta w Polsce wiceprezesa Stowarzyszenia Chińczyków Mieszkających za Granicą Lin Mingjiang wraz z delegacją. Spotkanie z Chińczykami mieszkającymi lub podróżującymi po Polsce. Zwiedzanie Chińskiego Centrum Handlowego w Warszawie.

3-6               Wizyta w Polsce wicedyrektora departamentu uzbrojenia Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej gen. dyw. Zhang Shiming z delegacją. Spotkanie z pierwszym wiceministrem obrony narodowej M. Zająkałą.

3-6               Wizyta w Polsce delegacji pod kierownictwem przewodniczącego Rady Polityczno-Konsultatywnej Prowincji Hainan Wang Guangxian. Udział w inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki w Zielonej Górze.

4-7               Wizyta w Polsce delegacji na czele z merem miasta Shenzhen Xu Zongheng. Goście odbyli osobne spotkania z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego Gajl oraz prezesem PAIiIZ Kanthak. Oprócz Warszawy delegacja odwiedziła także Poznań.

9-12           Wizyta w Polsce wiceprzewodniczącego Stałego Komitetu Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Prowincji Jiangsu Bai Suning z delegacją. Goście spotkali się z marszałkiem województwa małopolskiego J. Sepioł.

10                 Spotkanie premiera Wen Jiabao z premierem Kaczyńskim podczas Konferencji Przywódców Państw Azji i Europy w Helsinkach.

13-17        Wizyta w Polsce wiceministra kultury Meng Xiaosi z delegacją. Gość spotkał się z wiceministrem Olendzkim i uczestniczył w inauguracji Festiwalu Kultury Chińskiej.

14-17        Wizyta w Polsce dyrektora Krajowego Biura Ochrony Środowiska Zhou Shengxian z delegacją. Rozmowy z ministrem środowiska J. Szyszko.

14-19     Wizyta delegacji pod kierownictwem ministra transportu J. Polaczka w Szanghaju na obchodach 55. rocznicy utworzenia polsko-chińskiego przedsiębiorstwa transportu morskiego Chipolbrok. Goście spotkali się też w Pekinie osobno z ministrem komunikacji Li Shenglin, ministrem kolei Liu Zhijun, dyrektorem Głównego Biura Lotnictwa Cywilnego Yang Yuanyuan i wiceministrem przemysłu informatycznego Jiang Yaoping.

15-18     Wizyta w Polsce delegacji pod kierownictwem dyrektora Krajowego Biura Monopolu Tytoniowego Jiang Chengkang. Goście spotkali się z przedstawicielami firmy Phillip Morris Polska. Badali polski rynek tytoniowy i poznawali możliwości wykorzystania kanałów sprzedaży stosowanych przez Phillip Morris Polska do zwiększenia eksportu do Polski chińskich wyrobów tytoniowych.

16-17     Wizyta w Szanghaju podsekretarza w Ministerstwie Gospodarki A. Kaczmarka z okazji I Zjazdu Wystawców EXPO 2010.

18-21     Wizyta w Polsce wiceprzewodniczącego Regionu Autonomicznego Mongolia Wewnętrzna Zhao Shuanglian z delegacją. Goście odbyli osobne spotkania z sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki P. Poncyliuszem i wiceministrem finansów J. Piterasem.

20          Spotkanie ministrów spraw zagranicznych obu krajów Li Zhaoxinga i A. Fotygi podczas konferencji ONZ w Nowym Jorku.

20-25     Wizyta w Polsce wiceprzewodniczącego Komisji Narodowości i Religii Ogólnochińskiej Rady Polityczno-Konsultatywnej Jiang Jiafu z delegacją. Goście odbyli osobne spotkania z wicemarszałkiem Senatu Ziółkowskim i wiceprzewodniczącym Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych A. Mazurkiewiczem.

21-24     Wizyta w Polsce delegacji gospodarczej pod kierownictwem asystenta ministra handlu Fu Ziying. Goście spotkali się osobno z sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki P. Poncyliuszem i sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa M. Zagórskim.

21-24     Wizyta w Polsce wiceprzewodniczącego Rady Polityczno-Konsultatywnej Prowincji Henan Zhang Yulin z delegacją. Goście odbyli osobne spotkania z I wicemarszałkiem województwa lubelskiego Gogaczem i Przewodniczącym Sejmiku województwa lubelskiego Grzędą.

23-26     Na zaproszenie Stowarzyszenia Mediów Polskich gościła w Polsce delegacja przedstawicieli chińskich mediów pod kierownictwem wiceszefa Departamentu Propagandy Gao Junliang. Goście spotkali się z wiceministrem gospodarki i prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej Wilczakiem.

23-26     Wizyta w Polsce delegacji rządowo-biznesowej na czele z wiceministrem budownictwa Liu Zhifeng. Goście wzięli udział w Chińsko-Polskim Forum Budownictwa i odbyli osobne spotkania z ministrem budownictwa A. Jaszczykiem oraz ministrem transportu J. Polaczkiem. Oprócz Warszawy delegacja odwiedziła również województwo dolnośląskie.

25-29     Wizyta w Chinach prezesa Najwyższej Izby Kontroli M. Sekuły. Gość odbył osobne spotkania ze Stałym Komitetem Biura Politycznego KC KPCh, sekretarzem Komitetu Dyscypliny KC Wu Guanzheng i sekretarzem Sekretariatu KC oraz wicesekretarzem Komitetu Dyscypliny KC He Yong, a także ministrem kontroli Li Zhilun i naczelnym audytorem Urzędu Audytu Li Jinhua.

26-28     Na zaproszenie Polskiej Akademii Nauk z wizytą w Polsce gościła delegacja pod kierownictwem przewodniczącego Specjalistycznej Komisji Konsultacyjnej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych.

26-29     Wizyta w Polsce członka Rady Państwowej Chen Zhili z delegacją. Pani Chen spotkała się z prezydentem L. Kaczyńskim i wicepremierem R. Giertychem. Podpisano listy intencyjne w sprawie współpracy edukacyjnej w latach 2007-2009 i współpracy kulturalnej w latach 2007-2011. Oprócz Warszawy goście odwiedzili również Kraków.

Październik

4-7               Wizyta w Polsce wicemera Szanghaju Yang Xiaodu wraz z delegacją złożoną z przedstawicieli służby zdrowia i świata kultury. Goście spotkali się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia B. Piechą i zapoznali się z polskimi ekspozycjami kulturalnymi.

4-8               Udział gubernatora prowincji Qinghai i poety Jiedimajie w festiwalu Warszawska Jesień.

4-14           Wizyta w Polsce członka Chińskiej Akademii Inżynierii Xu Binshi. Spotkanie z przewodniczącym Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk W. Włosińskim.

18-21        Wizyta w Polsce delegacji na czele z gubernatorem prowincji Shanxi Yu Youjun. Goście odbyli osobne spotkania z sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Poncyliuszem i wicemarszałkiem województwa małopolskiego Z. Owczarskim.

23-26        Wizyta w Polsce zastępcy sekretarza Komitetu Miejskiego Szanghaju Yin Yicui z delegacją. Udział w wernisażu wystawy „Szanghaj: schronienie dla ofiar Holokaustu" zorganizowanej przez Żydowski Instytut Badań Historycznych. Podarowanie książek Instytutowi Orientalistycznemu Uniwersytetu Warszawskiego.

Listopad

4-15           Na zaproszenie Stowarzyszenia Wymiany z Zagranicą wizytę w Chinach złożył były premier i były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej L. Miller z małżonką. Goście spotkali się z wicedyrektorem Departamentu Kontaktów z Zagranicą KC KPCh Zhang Zhijun. Oprócz Pekinu L. Miller z małżonką odwiedzili również Szanghaj, Kanton i Shenzhen.

9-13           Wizyta w Polsce rezerwowego członka KC KPCh i sekretarza Komitetu Prowincji Shanxi Zhang Baoshun z delegacją. Goście odbyli osobne spotkania z wicemarszałkiem Sejmu G. Wiśniowską i wiceprzewodniczącym Polskiego Stronnictwa Ludowego W. Perką.

14-18        Wizyta w Polsce przewodniczącego Związku Przemysłowo-Handlowego Gu Shengzu z delegacją. Goście odbyli osobne spotkania z prezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kanthak i przewodniczącym Krajowej Izby Gospodarczej A. Arendarskim.

14-19        Wizyta w Chinach wicepremiera i ministra rolnictwa A. Leppera z delegacją. Goście spotkali się osobno z wicepremierem Hui Liangyu oraz ministrem rolnictwa Du Qinglin. Oba ministerstwa podpisały „Porozumienie o współpracy Chińsko-Polskiego Rolniczego Cenrum Naukowo-Technicznego". Oprócz Pekinu goście odwiedzili także Kunming, Sanya i Szanghaj.

27-29        Wizyta w Polsce przewodniczącego Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych i prezesa Chińskiej Akademii Nauk Lu Yongxiang z delegacją.

Grudzień

1-4               Wizyta w Polsce wiceprzewodniczącego Ogólnochińskich Związków Zawodowych Wang Dongjin z delegacją.

4-9               Wizyta w Polsce przyjacielskiej delegacji wojskowej pod kierownictwem członka Komitetu Politycznego Garnizonu Pekińskiego płk. Fu Tinggui. Goście spotkali się z szefem Sztabu Generalnego gen. F. Gągor.