O Ambasadorze

Zgodnie z odpowiednimi regulacjami krajowymi, od 24 sierpnia 2022 roku zostają wprowadzone następujące zmiany w polityce wjazdowej i wizowej dla obcokrajowców do Chin:

1. Obywatele zagraniczni posiadający ważną kartę podróży służbowej APEC i obywatele zagraniczni z ważnym zezwoleniem na pobyt w celu odbycia studiów mają prawo wjazdu do Chin.

2. Długoterminowi studenci zagraniczni pobierający edukację akademicką w Chinach mogą ubiegać się o wizę studencką (X1) na podstawie wniosku o wizę dla studentów zagranicznych do Chin (wniosek JW201 lub JW202) oraz zawiadomieniu o przyjęciu do szkoły lub zaświadczeniu powrotu do szkoły i innych materiałów.

3. Zagraniczni członkowie rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice, teściowie) posiadający ważną wizę studencką (X1) lub zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów mogą ubiegać się o wizę do spraw osobistych (S1 lub S2) na podstawie dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo i innych materiałów, gdy ubiegają się o zamieszkanie z krewnymi lub krótkoterminowe odwiedzenie ich w Chinach.

Interesantów mających pytania odnośnie innych kategorii wizowych lub chcących o nie się ubiegać prosimy o skontaktowanie się z Chińskim Centrum Wizowym w Warszawie.

Adres i dane kontaktowe Chińskiego Centrum Wizowego w Warszawie:

Sienna 39, 00-121 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 831 15 50/+48 22 278 16 88

E-mail: warsawcenter@visaforchina.org

Strona internetowa: https://bio.visaforchina.org/WAW2_ZH/aboutus/266213.shtml

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

24.08.2022 r.