Wang Yi o rozwiązywaniu kryzusu na Ukrainie w czterech punktach
2022-03-08 04:39

W dniu 7 marca 2022 r. na konferencji prasowej dotyczącej „dwóch sesji” chiński radca stanu i minister spraw zagranicznych Wang Yi przedstawił stanowisko i propozycje Chin dotyczące rozwiązania obecnego kryzysu na Ukrainie.


Wang Yi powiedział, że Chiny wielokrotnie przedstawiały swoje stanowisko w sprawie Ukrainy. Zawsze zachowywaliśmy obiektywizm i bezstronność, wydając orzeczenia i wnioski w sposób niezależny i w oparciu o meritum sprawy. Należy zauważyć, że zamrożenie kilku metrów wody zajmuje więcej niż jeden dzień. Obecna sytuacja na Ukrainie ma miejsce na skutek wielu złożonych przyczyn. Do rozwiązywania skomplikowanych problemów potrzebne są spokój i racjonalność, a nie dolewanie oliwy do ognia i zaostrzanie konfliktów. Chiny uważają, że w celu rozwiązania obecnego kryzysu musimy przestrzegać celów i zasad Karty Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz szanować i chronić suwerenność i integralność terytorialną wszystkich krajów; musimy przestrzegać zasady niepodzielności bezpieczeństwa i uwzględniać uzasadnione obawy stron dotyczące bezpieczeństwa; musimy dążyć do rozwiązywania sporów środkami pokojowymi poprzez dialog i negocjacje; musimy też skupić się na długoterminowej stabilności regionu i zbudować zrównoważony, skuteczny i trwały europejski mechanizm bezpieczeństwa.


Wang Yi stwierdził, że obecnie społeczność międzynarodowa powinna nadal koncentrować swoje wysiłki na dwóch głównych kwestiach: przekonywaniu do pokoju i promowaniu rozmów pokojowych oraz zapobieganiu kryzysowi humanitarnemu na dużą skalę. Chiny wykonały już pewną pracę w zakresie przekonywania do rozmów pokojowych i pozostają w ścisłym kontakcie ze wszystkimi stronami. W drugim dniu konfliktu Przewodniczący Xi Jinping w rozmowie z Prezydentem Władimirem Putinem wyraził pragnienie, aby Rosja i Ukraina jak najszybciej podjęły rozmowy pokojowe. Prezydent Putin udzielił pozytywnej odpowiedzi. Rosja i Ukraina odbyły już dwie rundy rozmów. Mamy nadzieję, że trzecia runda, która ma się wkrótce rozpocząć, przyniesie nowe postępy. Chiny uważają, że im bardziej napięta sytuacja, tym bardziej nie można przerywać rozmów pokojowych; im większe różnice, tym większa potrzeba, by usiąść do stołu i negocjować. Chiny są gotowe nadal odgrywać konstruktywną rolę w przekonywaniu do pokoju i promowaniu rozmów, a także współpracować ze społecznością międzynarodową, aby w razie potrzeby wykonywać niezbędne działania mediacyjne.