Biuro Spraw Tajwańskich Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin wydało oświadczenie w sprawie wizyty przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi na Tajwanie
2022-08-04 21:36

2 sierpnia, Przewodnicząca Kongresu USA Nancy Pelosi odwiedziła region Tajwan w Chinach. To eskalacja zmowy amerykańsko-tajwańskiej, mającej bardzo złą naturę oraz niosącej ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Jest to istotne naruszenie chińskiej suwerenności i integralności terytorialnej, będące wystąpieniem przeciwko zasadzie jednych Chin oraz  trzech wspólnym komunikatom, to pogwałcenie prawa międzynarodowego i podstawowych norm relacji międzynarodowych, oraz zdrada poważnych obietnic politycznych jakie Stany Zjednoczone poczyniły w stosunku do Chin, a także mylny sygnał wysłany do sił dążących do „niepodległości Tajwanu”. Stanowczo się temu sprzeciwiamy, wyrażamy naszą zdecydowaną krytykę i zaciekły protest.

Na świecie są tylko jedne Chiny, a Tajwan jest nierozłączną częścią terytorium Chin. Zasada jednych Chin jest uznaną normą w stosunkach międzynarodowych i ogólnym konsensusem społeczności międzynarodowej. Kwestia Tajwanu jest sprawą wewnętrzną Chin, a więc ingerencja zewnętrzna nie może być tolerowana. Od pewnego czasu, rząd Stanów Zjednoczonych wielokrotnie wypowiadał błędne słowa i wykonywał błędne czyny, nieustannie podnosząc poziom oficjalnych stosunków, zacieśniając więzi wojskowe między Tajwanem a Stanami Zjednoczonymi, bez przerwy sprzedając Tajwanowi broń oraz pomagając Tajwanowi w „odrzuceniu zjednoczenia za pomocą siły”. Kongres Stanów Zjednoczonych nieustannie wydawał błędne oświadczenia dotyczące Tajwanu, jak również proponował i brał pod obrady wiele negatywnych wniosków dotyczących Tajwanu. Działanie Stanów Zjednoczonych to próba wypaczenia zasady jednych Chin, zagrania „kartą Tajwanu” oraz „użycia Tajwanu do kontroli Chin”, zablokowania całkowitego zjednoczenia narodu chińskiego i procesu odrodzenia narodu chińskiego. Obecny rząd Stanów Zjednoczonych nie tylko nie poprawia poważnych błędów popełnionych przez swoich poprzedników, wręcz przeciwnie robi kolejny krok i wabi kolejnych sojuszników, jednoczy siły aby zagrać „kartę Tajwanu” oraz  oczernia 2758 rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej i rozpowszechnia fałszywą teorię, że „status Tajwanu jest niepewny” próbując umiędzynarodowić kwestię Tajwanu.

Rozłam w sprawie „niepodległości Tajwanu” jest największą przeszkodą w zjednoczeniu ojczyzny oraz poważnym zagrożeniem odrodzenia narodowego. Władze Demokratycznej Partii Postępowej uparcie trzymają się błędnego stanowiska „niepodległości Tajwanu”, gotowe działać jako pionki w rękach amerykańskich sił antychińskich, aby powstrzymać Chiny i niepohamowanie dążyć do prowokacji „niepodległościowych”. To całkowicie błędna ocena sytuacji, niewłaściwa kalkulacja! Dla własnych egoistycznych interesów uparcie kwestionują zasadę jednych Chin, odrzucając „Konsensus z roku 1992”, stwarzają konfrontacje w Cieśninie Tajwańskiej oraz uparcie „polegają na Stanach Zjednoczonych dążąc do niepodległości”. Zachowanie Władz Demokratycznej Partii Postępowej polegające na dążeniu do „niepodległości” i zdradzie interesów narodowych w zmowie ze Stanami Zjednoczonymi jedynie popchną Tajwan w otchłań katastrofy i przyniosą poważne szkody dla wielu rodaków z Tajwanu.  


Zjednoczenie ojczyzny i wielkie odrodzenie narodu chińskiego już stały się nieodwracalnym procesem historycznym. Ojczyzna musi się zjednoczyć, i na pewno się zjednoczy. Nie są w stanie zmienić tego uparte antychińskie siły amerykańskie, ani myślenie życzeniowe sił separatystycznych dążących do  „niepodległości Tajwanu”. Czas i nurt realizacji zjednoczenia ojczyzny są cały czas w naszych silnych rękach. Bez względu na to co zrobią antychińskie siły Stanów Zjednoczonych i władz Demokratycznej Partii Postępowej Tajwanu, nie będą mogły zmienić faktu że Tajwan jest częścią Chin. Nancy Pelosi i inni bez względu na to w jaki sposób będą próbowali „wspierać Tajwan i zatrzymać Chiny” nie będą w stanie zatrzymać historycznego procesu zjednoczenia Chin.

Nalegamy, aby amerykańska strona zachowała jasne spojrzenie na historyczne wątki związane z kwestią Tajwanu, zwróciła uwagę na fakt, że obie strony Cieśniny Tajwańskiej należą do jednych Chin, ściśle przestrzegając zasady jednych Chin, należy wdrożyć trzy wspólne komunikaty chińsko-amerykańskie oraz nie kroczyć dalej błędną ścieżką. Wzywamy władze Demokratycznej Partii Postępowej do całkowitego zrezygnowania z planów dążenia do „niepodległości Tajwanu”. Nie zapędzajcie się w ślepy zaułek „niepodległości Tajwanu”. W przeciwnym razie, wszystkie działania zmierzające do „niepodległości Tajwanu” zostaną zmiażdżone przez potężne siły Ludu Chińskiego sprzeciwiającego się secesji oraz pragnącego zjednoczenia.