Oświadczenie Komitetu Spraw Zagranicznych Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin w sprawie wizyty przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi w regionie Tajwan w Chinach
2022-08-04 21:37

2 sierpnia, Przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi lekceważąc zdecydowany  sprzeciw strony chińskiej odwiedziła region Tajwan w Chinach. To poważne naruszenie Zasady jednych Chin oraz trzech wspólnych komunikatów chińsko-amerykańskich, podważenie podstawowej normy w stosunkach międzynarodowych, podkopywanie politycznych fundamentów relacji chińsko-amerykańskich oraz niszczenie samych relacji chińsko-amerykańskich. Jest to wielka prowokacja w stosunku do chińskiej strony. Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin zdecydowanie sprzeciwia się oraz potępia takie zachowanie.

Na świecie są tylko jedne Chiny, Tajwan jest nierozłączną częścią terytorium Chin, a rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym legalnym rządem, który reprezentuje całe Chiny. Kwestia Tajwanu jest wewnętrzną sprawą Chin. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim planom i działaniom mającym na celu dzielenie Chin, zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim ingerencjom sił zewnętrznych w proces pokojowego zjednoczenia Chin. Nie będziemy tolerować, aby jakikolwiek kraj mieszał się w kwestię Tajwanu. Chiny muszą się zjednoczyć i na pewno się zjednoczą, to historyczny trend, którego nie da się zatrzymać. Nikt nie powinien lekceważyć silnej determinacji, woli oraz zdolności Ludu Chińskiego w obronie suwerenności narodowej i integralności terytorialnej!

Sprawa Tajwanu jest najważniejszą i najbardziej wrażliwą centralną kwestią w relacjach chińsko-amerykańskich. Obecna władza Stanów Zjednoczonych wielokrotnie zobowiązywała się do przestrzegania polityki jednych Chin oraz nie wspierania „niepodległości Tajwanu”, jednakże niektóre ostatnie słowa i działania strony amerykańskiej są z tym sprzeczne. Wzywamy Stany Zjednoczone do przestrzegania swoich zobowiązań, zaprzestania wszystkich form oficjalnych stosunków z chińskim regionem Tajwan, zaprzestania ingerencji w sprawy wewnętrzne Chin, niewysyłanie mylnych sygnałów do sił separatystycznych dążących do „niepodległości Tajwanu”. Nie kroczcie dalej tą niebezpieczną ścieżką. Każdy błędny ruch, który jest sprzeczny z trendem historycznym, każda próba mieszania w kwestii Tajwanu, każde niszczenie suwerenności i integralności terytorialnej Chin jest skazane na porażkę, nieuchronnie poniesie własne konsekwencje.