Wymagania dotyczące wjazdu i testów dla osób związanych z Zimowymi Igrzyskami w Pekinie
2022-01-20 22:24

Przed wylotem do Chin upewnij się, że rozumiesz poniższe wymagania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania jak najszybciej skontaktuj się z Komitetem Olimpijskim/Paraolimpijskim lub CLO w swoim kraju (regionie).

Zasady zapobiegania epidemii i kontroli wjazdu do Chin są sformułowane zgodnie z przyjętą polityką przez rząd chiński w związku z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi/Zimowymi Igrzyskami Paraolimpijskimi. Zasady dotyczą 15 dni przed wylotem oraz całej podróży do Chin. Bardzo ważne jest, aby w tym okresie zachować dobre nastawienie.


Zasada nr 1: szczepienia

Praktyka dowiodła, że szczepionki mogą zmniejszyć ryzyko infekcji i przenoszenia choroby oraz są kluczowym środkiem do bezpiecznej realizacji różnych wydarzeń. Z wyjątkiem zwolnień medycznych, wszystkie pozostałe osoby muszą w pełni zakończyć cykl szczepień przeciwko COVID-19 co najmniej 14 dni przed przylotem do Chin, aby zostać zwolnionym ze scentralizowanej izolacji i przejść do systemu zamkniętego obiegu.

Zdecydowanie zaleca się, aby osoby związane z Igrzyskami Olimpijskimi przyjęły dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19. Wymagania dot. szczepień mogą być określone zgodnie z wymogami ministerstwa zdrowia kraju (regionu), w którym znajdują się osoby związane z Igrzyskami lub kraju (regionu), który jest odpowiedzialny za szczepienia. Osoby, które nie ukończyły pełnego cyklu szczepień, po przybyciu do Pekinu muszą przejść 21-dniową scentralizowaną kwarantannę.


Zasada nr 2: zarządzanie zamkniętym obiegiem

Zarządzanie zamkniętym obiegiem to specjalna metoda zarządzania, która pozwala na wykonywanie codziennej pracy poprzez ograniczenie niepotrzebnych kontaktów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa personelu olimpijskiego i chińskiej publiczności.

Jeśli cały cykl szczepień został zakończony, po wjeździe do Chin nie ma potrzeby wdrażania 21-dniowej scentralizowanej kwarantanny i można bezpośrednio wejść do systemu zamkniętego obiegu.


Zasada nr 3:  Koordynator do spraw związanych z COVID-19 (CLO)

Wszystkie organizacje uczestniczące w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich / Paraolimpijskich wyznaczyły Koordynatora do spraw związanych z COVID-19. Obowiązki  Koordynatora do spraw związanych z COVID-19:

· zapewnienie aby cały personel związany z Igrzyskami był na bieżąco z odpowiednią treścią dotyczącą wymagań zapobiegania epidemii, poznał jak istotne jest przestrzeganie zasad oraz poznał potencjalne konsekwencje łamania zasad (w tym konsekwencje prawne);

· utrzymanie bliskiego kontaktu z personelem olimpijskim poprzez krajowe (regionalne) Komitety Olimpijskie/Paraolimpijskie;

· wsparcie w formalnościach związanych z przybyciem do Chin.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z CLO. Wszyscy CLO mają dostęp do najnowszych informacji i odpowiednich materiałów za pośrednictwem dedykowanego portalu w celu sprawnego wykonywania swoich obowiązków. Więcej informacji zostanie podanych przed rozpoczęciem Igrzysk.


Zasada nr 4: testuj, śledź, izoluj

Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, łańcuch transmisji z człowieka na człowieka musi zostać przerwany. Dlatego należy podjąć bardziej rygorystyczne środki zapobiegania epidemii. Poprzez testy można szybciej wykryć zarażone osoby, określenie osób z bliskiego kontaktu z zakażonym oraz izolacja mogą zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii.

Pamiętaj, aby ukończyć cały cykl szczepień przeciwko COVID-19 co najmniej 14 dni przed przyjazdem do Chin.

Pobierz aplikację „My2022” na 14 dni przed przyjazdem do Chin,  obserwuj i przesyłaj codziennie informacje o stanie zdrowia.

Przed wylotem należy przejść dwa testy PCR oraz przedstawić negatywne wyniki testów. Po przylocie na lotnisko w Pekinie zostanie przeprowadzony kolejny test.


Zasada nr 5: przed podróżą upewnij się,  że znasz następujące informacje

1) Pomoc zapewniona przez CLO

· upewnij się, że rozumiesz zasady przedstawione na tej liście i przestrzegasz zasad;

· pomoc w pobraniu i zainstalowaniu aplikacji „My2022”, uzyskanie dwóch kodów QR;

· jeśli przed wyjazdem wynik testu PCR jest pozytywny należy natychmiast skontaktować się z CLO;

· jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się niezwłocznie z CLO.

2) Ubezpieczenie medyczne obejmujące przylot, pobyt w Chinach i ubezpieczenie kosztów repatriacji (w tym ubezpieczenie COVID-19)

· Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie zapewni ubezpieczenie medyczne i repatriacyjne (w tym ubezpieczenie COVID-19) od czasu otwarcia Zimowej Wioski Olimpijskiej do zamknięcia Zimowej Wioski Paraolimpijskiej (23 stycznia do 16 marca 2022). Należy pamiętać, że takie ubezpieczenie jest ograniczone do wydatków poniesionych w Chinach;

· zgodnie z praktyką Zimowych Igrzysk Olimpijskich/Paraolimpijskich, krajowy (regionalny) Komitet Olimpijski/Paraolimpijski odpowiada za ubezpieczenie członków swojej delegacji poza wyżej wymienionym okresem.

3) Zdecydowanie zaleca się, aby sportowcy i personel drużyn przebywali w Zimowej Wiosce Olimpijskiej/Zimowej Wiosce Paraolimpijskiej.
  Jeśli nie możesz zostać w Zimowej Wiosce Olimpijskiej/Zimowej Wiosce Paraolimpijskiej z przyczyn operacyjnych, musisz zatrzymać się w hotelu zakontraktowanym przez Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, a ten objęty umową hotel wdroży zarządzanie w obiegu zamkniętym.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z „Zasadami zakwaterowania podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich” (opublikowanymi 30 września 2021 r.) lub „Zasadami zakwaterowania podczas Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich (opublikowanych 5 listopada 2021 r.), które zostały przekazane Komitetowi Olimpijskiemu/Paraolimpijskiemu w Twoim kraju (regionie).

4) Upewnij się, że posiadasz oczekującą na aktywacje kartę rejestracyjną

Karta po aktywacji stanie się kartą tożsamości Zimowych Igrzysk Olimpijskich/ Paraolimpijskich. Karta rejestracyjna może służyć jako dokument wjazdu lub dowód zwolnienia z obowiązku wizowego. Jeśli nie masz karty, musisz ubiegać się o wizę.

Jeśli nie otrzymasz karty rejestracyjnej na 15 dni roboczych przed wyjazdem, skontaktuj się z Komitetem Organizacyjnym Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie za pośrednictwem CLO, aby uzyskać zaproszenie do złożenia wniosku wizowego. Po otrzymaniu zaproszenia prosimy o ubieganie się o wizę za pośrednictwem ambasady/konsulatu generalnego Chin co najmniej 7 dni roboczych przed wyjazdem.
Upewnij się przed podróżą, że masz wizę lub posiadasz oczekującą na aktywację kartę rejestracyjną.