Dane kontaktowe do pomocy w nagłych wypadkach dla personelu zaangażowanego w Zimowe Igrzyska Olimpijskie
2022-01-20 22:30

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących wjazdu do Chin i aplikowania o kod zdrowia można kontaktować się z Ambasadą Chin w Polsce za pomocą:


 infolinii Ambasady Chin w Polsce w sprawie badań związanych z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi oraz aplikowania o kod zdrowia 0048-798797205


 e-maila Ambasady Chin w Polsce w sprawie badań związanych z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi oraz aplikowania o kod zdrowia consulate@chinaembassy.org.pl