Rzecznik Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych właśnie wydał oświadczenie na temat wizyty przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi w regionie Tajwan w Chinach
2022-08-04 21:35

2 sierpnia, w odpowiedzi na wizytę przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi w regionie Tajwan w Chinach rzecznik Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w imieniu Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych wydał oświadczenie. Pełny tekst oświadczenia brzmi następująco:

2 sierpnia, przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi pomimo jasnego stanowiska oraz zdecydowanego sprzeciwu strony chińskiej odwiedziła region  Tajwan w Chinach. To poważne naruszenie Zasady jednych Chin oraz trzech wspólnych komunikatów chińsko-amerykańskich, znacząco zaburzające suwerenność i integralność terytorialną Chin, wywierające wpływ na polityczne podstawy relacji chińsko-amerykańskich, a także wysyłające siłom separatystycznym dążącym do „niepodległości Tajwanu” błędne sygnały. Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych stanowczo sprzeciwia się temu i zdecydowanie potępia te działania.

Na świecie są tylko jedne Chiny, Tajwan jest nierozłączną częścią terytorium Chin, a rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym legalnym rządem, reprezentującym całe Chiny. Zasada jednych Chin jest warunkiem wstępnym budowania relacji międzynarodowych chińsko-amerykańskich, jak również fundamentem politycznym relacji chińsko-amerykańskich. Stany Zjednoczone podjęły poważne zobowiązania wobec Chin w sprawie kwestii Tajwanu, jednakże wciąż wzmacniają istotne relacje oraz oficjalne stosunki z Tajwanem, przyzwalając na wspieranie sił separatystycznych dążących do „niepodległości Tajwanu”, „używając Tajwanu do kontrolowania Chin”, poważnie naruszając stabilność i pokój Cieśniny Tajwańskiej.  Rząd i lud chiński już podejmują i będą dalej podejmować skuteczne i zdecydowane środki w celu stanowczej ochrony własnej suwerenności, pokoju i interesu rozwoju.

Kwestia Tajwanu dotyczy suwerenności i integralności terytorialnej Chin, a więc nie podlega żadnym kompromisom i odstępstwom. „Ustawa antysecesyjna” wyraźnie reguluje główne zagadnienia, takie jak: zasada jednych Chin, powstrzymywanie separatystów dążących do „niepodległości Tajwanu” oraz sprzeciwianie się ingerencji sił zewnętrznych w kwestię Tajwanu. Stanowisko rządu i ludu chińskiego w sprawie kwestii Tajwanu zawsze było spójne, a ponad 1,4 miliarda Chińczyków pragnie stanowczo chronić suwerenność narodową                       i integralność terytorialną Chin. Wszelkie próby zablokowania pełnego zjednoczenia Chin i wielkiego odrodzenia narodowego są skazane na niepowodzenie.