Niech droga współpracy chińsko-polskiej otwiera się coraz szerzej
2021-09-17 22:50

 

 

Cieszę się, że stanowisko dwudziestego Ambasadora ChRL w Polsce miałem szczęście objąć w Warszawie w czasie, gdy rozpoczyna się „złota polska jesień”. Odnoszę wrażenie, że Polska jest krajem o wspaniałej kulturze i długiej historii, a jej mieszkańcy cenią naukę, poszukują prawdy i kochają życie. To tutaj urodzili się wielcy naukowcy i artyści jak Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie czy Fryderyk Chopin, którzy odcisnęli piętno na historii ludzkiej cywilizacji i zapewnili narodowi polskiemu światową sławę.

 

Choć Chiny i Polska są od siebie geograficznie bardzo oddalone, łączy je długa tradycja przyjaźni. W historii tej przyjaźni jest wiele niezapomnianych "pierwszych chwil". Pierwszym Europejczykiem, który systematycznie wprowadzał na Zachód zdobycze nauki i kultury starożytnych Chin był Michał Boym, zwany "polskim Marco Polo". Badał on chińskie społeczeństwo, historię, medycynę, geografię, zgłębiał również inne dziedziny. Opublikował wiele prac, co znacznie ułatwiło wymianę cywilizacyjną między Wschodem a Zachodem. W 1949 r., w którym powstała Chińska Republika Ludowa, Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały ChRL i nawiązały stosunki dyplomatyczne z nowymi Chinami. Pierwszym chińsko-zagranicznym wspólnym podmiotem joint venture w nowych Chinach było Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe Chipolbrok, które nadal dobrze funkcjonuje. Pierwszym zagranicznym zespołem śpiewu i tańca, który wystąpił w nowych Chinach był zespół Mazowsze, którego polskie pieśni i tańce ludowe, takie jak "Mazurek", "Polonez" i "Kukułeczka", były śpiewane w całych Chinach. Pierwsze spotkanie przywódców Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) odbyło się w Warszawie, a Polska była świadkiem powstawania i rozwoju mechanizmu współpracy Chiny-CEE. Te wspólne wspomnienia stały się cennym skarbem duchowym dla mieszkańców Chin i Polski.

 

W 2016 r. Przewodniczący ChRL Xi Jinping złożył udaną oficjalną wizytę w Polsce i wspólnie z Prezydentem Andrzejem Dudą podjął decyzję o podniesieniu rangi stosunków chińsko-polskich do poziomu wszechstronnego partnerstwa strategicznego, co otworzyło nowy rozdział w historii przyjaznej wymiany między Chinami a Polską. Od czasu wybuchu epidemii COVID-19 w ubiegłym roku, Chiny i Polska solidarnie wspierają się w walce z chorobą. Przywódcy obu krajów wysyłali listy i rozmawiali ze sobą już w pierwszych chwilach epidemii, przekazując wyrazy zaufania i wsparcia, a oba kraje utrzymywały kontakt i oferowały sobie wzajemną pomoc na różnych szczeblach: rządowym, przedsiębiorstw, sektora prywatnego itp., żywo ilustrując właściwe znaczenie słów "prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie". Pomimo skutków epidemii, dwustronna wymiana handlowa między Chinami a Polską osiągnęła w 2020 r. wartość 32,18 mld USD, co stanowiło znaczący wzrost aż o 15,7%. Z powodzeniem uruchomiono pierwszy skład China Railway Express z produktami mlecznymi przewożonymi z Polski do Chin, wyraźnie wzrósł eksport wysokiej jakości polskich produktów rolnych do Chin, a projekty inwestycyjne chińskich przedsiębiorstw w Polsce stale się rozwijają, a więc dwustronna współpraca gospodarcza i handlowa utrzymuje dobrą dynamikę rozwoju.

 

Obecnie na głębokie zmiany niespotykane od ostatniego wieku nakłada się sytuacja związana z epidemią stulecia, krajobraz międzynarodowy ewoluuje w przyspieszonym tempie, a Chiny, jak i Polska znajdują się w kluczowym momencie swego narodowego rozwoju. Po stuletniej walce Komunistyczna Partia Chin (KPCh) zjednoczyła i poprowadziła naród chiński, który dokonał ogromnego skoku - od podniesienia się i bogacenia się, aż do osiągnięcia wielkiej siły. KPCh poprowadziła ludzi do całkowitego stworzenia społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu, historycznego rozwiązania problemu absolutnego ubóstwa i wejścia na nową drogę budowy nowoczesnego kraju socjalistycznego. Polska jest również aktywnie zaangażowana w plan odbudowy gospodarki w okresie postepidemicznym poprzez stworzenie programu „Nowego Polskiego Ładu”, podejmuje również wysiłki na rzecz wzrostu gospodarczego. Na takim tle historycznym obie strony utrzymują rozwój wzajemnie korzystnej współpracy opartej na zasadach wzajemnego szacunku, równego traktowania i wzajemnych korzyści. Zbieżności 14. planu pięcioletniego Chin z programem „Nowy Polski Ład” nadają nowe konotacje chińsko-polskiemu wszechstronnemu partnerstwu strategicznemu. Jest to zgodne z podstawowymi interesami obu krajów i narodów.

 

Pokładam wiarę w przyszłość stosunków chińsko-polskich i wierzę, że pod wspólnym przywództwem Przewodniczącego Xi Jinpinga i Prezydenta Andrzeja Dudy Chiny i Polska będą dalej pogłębiać wzajemne zaufanie polityczne, umacniać konsensus w sprawie współpracy, wspólnie stawiać czoła wyzwaniom stawianym nam przez epidemię, dobrze wykorzystywać trzy "motory" współpracy, tj. tej dwustronnej, pomiędzy Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chinami a krajami Europy, poprawiać jakość i zwiększać tempo rozwoju stosunków chińsko-polskich i nieustannie przechodzić na nowe poziomy relacji, a także przyczyniać się do budowy wspólnego losu dla ludzkości.

 

Jako nowy Ambasador Chin w Polsce, jestem zaszczycony i czuję pełną odpowiedzialność za tę misję. Będę dokładał nieustannych starań, aby promować chińsko-polską współpracę i przyjaźń. Mam szczerą nadzieję, że w Polsce poznam wielu przyjaciół, z którymi poprzez liczne kontakty będziemy wspólnie działać na rzecz ciągłego rozwoju stosunków chińsko-polskich i sprawimy, że droga chińsko-polskiej przyjaźni i współpracy otworzy się jeszcze szerzej!