Chinese Institutions Admitting Foreign Students
2004-06-09 00:00

beijing Tianjin Hebei Shanxi Inter Mongolia
Liaoning Jilin Heilongjiang Shanghai Jiangsu
Zhejiang Anhui Fujian Jiangxi Shandong
Henan Hubei Hunan Guangdong Guangxi
Hainan Sichuan Guizhou Yunnan Chongqing
Shaanxi Gansu Qinghai Xinjiang

BEIJING
No. Institutions Tel. Fax / E-mail / Home page Address/Postcode
1. BEIJING
UNIVERSITY★
62751230
62751231
62751232
62751233
cqlb@pku.edu.cn
http://www.pku.edu.cn
No.5 Yiheyuanlu
BEIJING 100871
2. RENMIN UNIVERSITY
OF CHINA★
62511588 62515241
http://www.ruc.edu.cn
No.175 Haidianlu
BEIJING 100872
3. BEIJING LANGUAGE
and CULTURE
UNIVERSITY★
62314075
62311348
62314073, 62311228
zhaosh1@blcu.edu.cn
zhaosh2@blcu.edu.cn
http://www.blcu.edu.cn
No.15 Xueyuanlu
BEIJING 100083
4. BEIJING NORMAL
UNIVERSITY★
62207986
62208364
62200567
isp@bnu.edu.cn
http://www.bnu.edu.cn
No.19 Xinjiekouwai Dajie
BEIJING 100875
5. BEIJING FOREIGN
STUDIES UNIVERSITY★
68468167 68422587 No.2 Xisanhuan
Beilu BEIJING
100081
6. TSINGHUA UNIVERSITY★ 62784857
62789477
62771134
xn-fao@tsinghua.edu.cn
http://www.tsinghua.edu.cn
No.1 Qinghuayuan
BEIJING 100084
7. UNIVERSITY
OF SCIENCE and
TECHNOLOGY BEIJING ★
62332942 62327878
fsoustb@public.bta.net.cn
http://www.ustb.edu.cn
No.30 Xueyuanlu
BEIJING 100083
8. NORTHERN JIAOTONG
UNIVERSITY★
63240351 62255671
wsclxsk@center.njtu.edu.cn
http://www.njtu.edu.cn
Xizhimenwai Shangyuancun
BEIJING 100044
9. BEIJING UNIVERSITY
OF POSTS and
TELECOMMUNICATIONS★
62281946 62281774
faoffice@bupt.edu.cn
http://www.bupt.edu.cn
No.10 Xituchenglu
BEIJING 100876
10. BEIJING MEDICAL
UNIVERSITY★
62017192 62015681
http://www.bjmu.edu.cn
No.38 Xueyuanlu
BEIJING 100083
11. BEIJING UNIVERSITY OF
TRADITIONAL CHINESE
MEDICINE★
64213458
64287090
64223458
http://www.bjucmp.edu.cn
No.11 Beisanhuan
Donglu BEIJING
100029
12. CENTRAL ACADEMY OF
FINE ARTS★
64349053 64380466
zhuzhu@public.east.cn.net
No.2JiuXianQiaoWanhong Xijie
BEIJING 100015
13. CENTRAL ACADEMY OF
DRAMA★
64035626 64016479 No.39 Dong
mianhua Hutong,
BEIJING 100710
14. BEIJING UNIVERSITY OF
PHYSICAL EDUCATION★
62989341
62989391
62989472
fso@email.cpisn.cn.net
Yuanmingyuan Donglu BEIJING
100084
15. CAPITAL NORMAL
UNIVERSITY★
68420845
68902651
68416837
http://www.cnu.edu.cn
No.105 Xisanhuan
Beilu BEIJING
100037
16. CAPITAL UNIVERSITY OF
ECONOMICS and
BUSINESS★
65064328 65006091 ChaoyangQu Hongmiao
BEIJING 100026
17. BEIJING SECOND
FOREIGN
LANGUAGE UNIVERSITY★
65778564 65762520
bsflifao@email.cpisn.cn.net
No.1 Dingfuzhuang
Nanli BEIJING
100024
18. UNIVERSITY OF
INTERNATIO-NAL BUSINESS
and ECONOMICS
64928099 64928098
dfsuibe@iuol.cn.net
http://www.izad.com/dfsuibe
Huixin Dongjie
BEIJING 100029
19. BEIJING FILM
ACADEMY★
62018876 62012182 No.4 Xituchenglu
BEIJING 100088
20. CENTRAL CONSERVATORY OF MUSIC★ 66052585 66013138
imecwy@public.bja.net.cn
http://www.ccom.edu.cn
Baojiajie
BEIJING 100031
21. CHINA UNIVERSITY OF
POLITICAL SCIENCE and
LAW
62229012 62229012
dawning.guo@bj.col.com.cn
No.41 Xueyuanlu
BEIJING 100088
22 BEIJING INSTITUTE OF
BUSINESS
68429875
68904774
68417834
ypganbib@public.bta.net.cn
No.33 Fuchenglu
BEIJING 100037
23. CHINA UNIVERSITY OF AGRICULTURE 62891004 62891055
cavie@public.cav.edu.cn
http://www.cau.edu.cn
No.2Yuanmingyuan Xilu BEIJING
100094
24. CENTRAL UNIVERSITY OF NATIONALITIES 68933263 68933982
cunfso@cipsn.cn.net
No.27 Baishiqiaolu
BEIJING 100081
25. BEIJING POLYTECHNIC UNIVERSITY 67391112 67392319
bpuiec@solaros.bjpu.edu.cn
http://www.bjpu.edu.cn
No.100 Pingleyuan
BEIJING 100022
26. BEIJING COLLEGE OF ACUPUNCTURE and ORTHOPAE-DICS 64361227 64376782
bcaoit@public.bta.net.cn
Zhonghuan Nanlu
BEIJING 100015
27. ACADEMY OF CHINESE TRADITIONAL OPERA 63539354
63564320
63539354 Lirenjie
BEIJING 100054
28. BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY 64213610 64213610
http://www.buct.edu.cn
No.15 Beisanhuan
Donglu BEIJING
100029
29. NORTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 68875831 68875846
wb.ncut@bj.col.com.cn
http://www.ncut.edu.cn
Xiaojiahe
BEIJING
100091
30. PEKING UNION MEDICAL COLLEGE 65295964 65133091
http://www.pumc.edu.cn
No.9 Dongdan
Santiao BEIJING
100730
31. BEIJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS and ASTRONAUTICS 62015856 62015247
http://www.buaa.edu.cn
No.37Xueyuanlu BEIJING 100083
32. CENTRAL UNIVERSITY OF FINANCE and ECONOMY 62251188
ext.335
62255676 No.39 Xueyuan
Nanlu BEIJING
100101
33. CHINA CONSERVATORY OF USIC 64875511
ext240
64879974
zyywb@public.bta.net.cn
Deshengmenwai Sizhuyuan,
BEIJING 100101
34. BEIJING BROADCASTING INSTITUTE 65762817 65762817 No.1 Dingfuzhuang
Dongjie BEIJING
100024
35. BEIJING DANCE ACADEMY 68935696 68411605 No.19 Minzuxueyuan
Nanlu BEIJING
100081
36. BEIJING FORESTRY UNIVERSITY 62554411
ext.2271
62555276
lumin@beilin.bjfu.edu.cn
http://www.bjfu.edu.cn
Qinghua Donglu
BEIJING 100083
37. BEIJING TEACHERS COLLEGE PHYSICAL EDUCATION 62031125 62012987
btcpey@public.bta.net.cn
No.11 Beisanhuan
Xilu BEIJING
100088
38. BEIJING AGRICULTURAL COLLEGE 69731211
ext327
69731211 Deshengmenwai Zhuxinzhuang BEIJING 102206
39. BEIJING COLLEGE OF INFORMATION ENGINEERING 62913619 62915980 Beijing
100085
40. PETROLEUM UNIVERSITY 69745566 69700644
http://www.bjpeu.edu.cn
Beijing
102200
41. BEIJING COLLEGE OF GOODS and MATERIALS 69574412 69574661
wzxyybaa@cj.net.cn
Beijing
101149
42. COLLEGE OF TOURISM OF BEIJING UNIVERSITY 64982163 64982163 Beisihuan Donglu
Beijing
100101
43. FOREIGN AFFAIRS COLLEGE 68323894 68348664 No.24 Zhanlanlu
BEIJING 100037
44. COLLEGE OF APPLIED ARTS AND SCIENCES OF BEIJING UNION UNIVERSITY 62374588
62374581
62374848
wslx@china2.ygi.edu.cn
http://www.ygi.edu.cn
No.197 Beitucheng
Xilu BEIJING
100083
45. PUBLIC SECURITY UNIVERSITY BEIJING
46. BEIJING UNION COLLEGE BEIJING
100101
47. BEIJING COLLEGE OF POLITICAL SCIENCE OF YOUTH Wangjing ZhonghuannanLu
BEIJING
100015
48. BEIJING COLLEGE OF EDUCATION BEIJING
49. BEIJING COLLEGE OF MANAGEMENT OF THE OFFICALS IN ECONOMY BEIJING
50. BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY 68913294
62004588
68412889
enlinw@public.east.cn.net
http://www.bit.edu.cn
No7 Baishiqiaolu
BEIJING 100081
51. CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY BEIJING 62331301 62318122
ismst99@public.east.cn.net
http://www.cumb.edu.cn
No11 Xueyuanlu
BEIJING 100037
52. BEIJING INSTITUTE OF CLOTHING AND TECHNOLOGY 64288257 64210959
bictzhb@public.bta.net.cn
No. 2A Hepingjie
Beikou BEIJING
100029
53. CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCE GRADUATE SCHOLL 64342709 64362343
lb@graduate.cass.net.cn
No.1Wangjing ZhongHuanNanlu
BEIJING 100015


Note: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: BEIJING: 010


Return Beginning of This Page


TIANJIN MUNICIPALITY

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
54. NANKAI UNIVERSITY★ 23502990
23508825
23508686
23502990
zhangmz@sun.nankai.edu.cn
http://www.nankai.edu.cn
No.94 Weijinlu
TIANJIN 300071
55. TIANJIN UNIVERSITY★ 27405474 23350853
iso@tju.edu.cn
http://www.tju.edu.cn
No.92 Weijinlu
TIANJIN 300072
56. TIANJIN FOREIGN STUDIES INSTITUTE★ 23286974 23283806
tfsufo@tjlink.tisti.ac.cn
Machangdao
TIANJIN 300204
57. TIANJIN COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE★ 27374931 27370636
tjtcm@mail.tjgl.com.cn
Xihucun
TIANJIN 300193
58 TIANJIN MEDICAL UNIVERSITY★ 23359429 23359429 No.22 Qixiangtailu
TIANJIN 300070
59 TIANJIN INSTITUTE OF LIGHT INDUSTRY 28341803
28120753
28341536 No.1038 Dagu
Nanlu TIANJIN
300222
60 TIANJIN NORMAL UNIVERSITY 23514100
23541260
23514100
fatnu@public.tpt.tj.cn
No.241 Weijinlu
TIANJIN 300074
61 TIANJIN INSTITUTE OF
COMMERCE
TIANJIN
62 TIANJIN ACADEMY OF FINE ARTS TIANJIN
63 TIANJIN CONSERVATORY OF MUSIC TIANJIN
64 TIANJIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 23360347
23687666
23360347
oip@mall.zlnet.com.cn
http://www.tjut.edu.cn
No.263 Hongqi
Nanlu TIANJIN
300191
65 TIANJIN COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION TIANJIN
66 TIANJIN TEXTILE COLLEGE TIANJIN
67 TIANJIN FINANCEandECONOMY COLLEGE TIANJIN
68 CHINA COLLEGE OF CIVIL AERONAUTICS TIANJIN


Note: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: TIANJIN: 022


Return Beginning of This PageHEBEI PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
69. HEBEI NORMAL UNIVERSITY 6049413 6049413
http://www.hebtu.edu.cn
Yuhuazhonglu
SHIJIAZHUANG 050016
70. CHINESE TRADITYIONAL MEDICINE COLLEGE OF HEBEI MEDICAL UNIVERSITY 3831950 3831950 Xinxishinanlu
SHIJIAZHUANG
050091
71. HEBEI MEDICAL UNIVERSITY 3831950 3831950 SHIJIAZHUANG
72. HEBEI UNIVERSITY OF ECONOMY and TRADE 6837135 ext.2160 6821614 SHIJIAZHUANG
050061
73. HEBEI UNIVERSITY 5079533 5022648
gxt@hbu.edu.cn
http://www.hbu.edu.cn
No.1 Hezuolu
BAODING 071002
74. HEBEI AGRICULTURAL UNIVERSITY
75. HEBEI INDUSTRIAL UNIVERSITY 26545303 26545303
fao@hebbut.edu.cn
No.1 Dingzigu
TIANJIN 300130
76. HEBEI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
77. HEBEI UNIVERSITY OF SCIENCE and TECHNOLOGY
78. YANSHAN UNIVERSITY 8057070 8061449 QINHUANGDAO 066004
79. NORTH CHINA UNIVERSITY OF ELECTRICAL POWER 5016156 5016156
dicncepu@public.bdptt.he.cn
http://www.ncepu.net.cn
No.204 Qingnianlu
BAODING 071003


Note: AREA CODE: SHIJIAZHUANG: 0311
BAODING: 0312
QINHUANGDAO: 0335


Return Beginning of This PageSHANXI PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
80. SHANXI UNIVERSITY 7010333
7011644
7040981,7011644
http://www.sxu.edu.cn
Wuchenglu
TAIYUAN 030006
81. TAIYUAN UNIVERSITY OF SCIENCE and
TECHNOLOGY
6010232 6041142
http://www.tyut.edu.cn
TAIYUAN
030024
82. TAIYUAN UNIVERSITY TAIYUAN
83. SHANXI NORMAL
UNIVERSITY
LINFEN


Note: AREA CODE: TAIYUAN: 0351
LINYEN: 0357


Return Beginning of This PageINNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
84. INNER MONGOLIA NORMAL UNIVERSITY 4964444 ext.2515 4964887 Xincheng
HOHHOT
010022
85. INNER MONGOLIA UNIVERSITY 4954433 ext.2278 4951761
fa0@xzwlix.imu.edu.cn
Xinchengqu
HOHHOT
010021
86. INNER MONGOLIA INDUSTRIAL UNIVERSITY 6514466 ext.2720 6503298
fao@mail.impu.edu.cn
HOHHOT
010062
87. INNER MONGOLIA COLLEGE OF AGRICULTURE AND HUSBANDRY 4968933 4968933 HOHHOT
010018
88. INNER MONGOLIA MEDICAL COLLEGE 6967406 6965120 HOHHOT
010059
89. INNER MONGOLIA COLLEGE OF MONGOLIAN MEDICINE
90. INNER MONGOLIA FORESTRY COLLEGE 4301224 4922580 HOHHOT
010019
91. JIREM HUSBANDRY COLLEGE OF INNER MONGOLIA 4301224 4922580 HOHHOT
010019
92 INNER
MONGOLIA TEACHERS COLLEGE OF NATIONALITIES
8282292 8232957 No.22 Huolinhe
Dajie TONGLIAO
028043


Note: AREA CODE: HOHHOT : 0471
TONGLIAO: 0475


Return Beginning of This PageLIAONING PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
93. LIAONING UNIVERSITY★ 66725294 66862106
mwang@hstar.lnu.edu.cn
http://www.lnu.edu.cn
No.66 Chongshan
Zhonglu
SHENYANG 110036
94. NORTHEAST UNIVERSITY★ 23892157 23891829
fad@mail.neu.edu.cn
http://www.synet.edu.cn
No.11 Wehhualu
SHENYANG 110006
95. CHINA MEDICAL UNIVERSITY★ 23875539 23875539
http://www.cmu.edu.cn
No.92 Beierlu
SHENYANG 110001
96. DALIAN MARITIME UNIVERSITY★ 4671611
ext.9256
4671395
afo@dlmu.edu.cn
http://www.dlmu.edu.cn
Lingshuiqiao
DALIAN 116026
97. LIAONING NORMAL UNIVERSITY★ 4211181
ext.8562
4200935
robertd@pub.dl.lnpta.net.cn
http://www.liuxue.com
No.850 Huanghelu
DALIAN 116022
98. DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 4708897 4708897
dutsice@dlut.edu.cn
http://www.dlut.edu.cn
DALIAN
116023
99. LIAONING COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 66237433 66861407 No.79 Chongshan
Donglu
SHENYANG 110032
100. SHENYANG UNIVERSITY 68502777 68523363
foreign@pub.sy.lnpta.net.cn
http://www.syu.edu.cn
No.54 Lianhelu
SHENYANG 110041
101. SHENYANG TEACHERS COLLEGE 66847471 66230328
foshytc@pub.sy.inpta.cn
No.95 Huanghe
Nandajie
SHENYANG 110031
102. SHENYANG COLLEGE OF ARCHITECTURAL ENGINEERING 24824268 24232544
peaceiwb@syacei.edu.cn
http://www.syacei.edu.cn
No.17 Wenhua
Donglu SHENYANG 110015
103. SHENYANG UNIVERSITY OF PHARMACY 23891685 23891576 No.103 Wenhualu
SHENYANG 110015
104. SHENYANG COLLEGE OF CHEMICAL INDUSTRY 25858754 25858754 No.11 Aigong
Nanjie SHENYANG 110021
105. SHENYANG AGRICULTURAL UNIVERSITY 88421376
88421266
68417416
faosau@ln.cei.gov.cn
No.120 Helinglu
SHENYANG 110161
106. SHENYANG CONSERVATORY OF MUSIC 23903761 23903761 No.61 Sanhaojie
SHENYANG 110003
107. SHENYANG COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION 66893992 66893614 No.11 Taishanlu
SHENYANG 110032
108. SHENYANG INDUSTRIAL COLLEGE 23893571
ext.5032
23893452
sitfao@ihw.com.cn
No.81 Wenhualu
SHENYANG 110015
109. SHENYANG INDUSTRIAL UNIVERSITY 25625365 25851629
http://www.syit.edu.cn
No.58 Guanghua
Nanjie
SHENYANG 110023
110. LUXUN ACADEMY OF FINE ARTS 23892467 23929750 No.19 Sanhaojie
SHENYANG 110003
111. NORTHEAST UNIVERSITY OF FINANCE and ECONOMICS 4695678 4695678
iiclc885@public.inpta.net.cn
Heishijiao
DALIAN 116023
112. DALIAN INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGE 2801297
2823804
2648152
dwhxy@mbox.dl.cei.gov.cn
No.110 Nanshanlu
DALIAN 116001
113. DALIAN RAILROAD COLLEGE 4604323
ext.2218
4606139
piao@dlrin.edu.cn
http://www.dlrin.edu.cn
No.794 Huanghelu
DALIAN 116028
114. DALIAN UNIVERSITY 7300666
ext.2181
7300800 DALIAN116622
115. DALIAN MEDICAL UNIVERSITY 4672546 4672546
faomudy@pub.dl.lnpta.net.cn
No.465 Zhongshanlu
DALIAN 116027
116. DALIAN COLLEGE OF AQUATIC PRODUCTS 4660163 4660163
dlfuied@pub.dl.lnpta.net.cn
http://www.dlut.edu.cn/
dledu/scy/index.html
Shahekou
DALIAN
116023
117. DALIAN
INSTITUTE OF NATIONALITIES
7612616 7618179 Liaohe Xilu
DALIAN
116600
118. LIAONING INDUSTRIAL COLLEGE 4142745 4142701
iclitjz@public2.jzptt.ln.cn
http://www.china-jinzhou.com.cn
Tuyingjie
JINZHOU
119. JINZHOU TEACHERS COLLEGE. 2812157 2822546
sfxyjzws@public2.jzptt.ln.cn
No.27 Jiefanglu
JINZHOU
121000
120. JINZHOU MEDICAL COLLEGE JINZHOU
121. LIAONING UNIVERSITY OF ENGINEERING TECHNOLOGY 3350184 2823977
Fxlgdwb@public2.fxptt.ln.cn
No. 47 Zhonghualu
FUXIN 123000
122. ANSHAN IRON AND STEEL COLLEG 5535341 5564205
zhang@public.asppt.ln.cn
No.49 Zhonghualu
ANSHAN 114002
123. ANSHAN TEACHERS COLLEGE 5836742 5848741
office2@ansh.asne.ln.cn
http://www.asnu.edu.cn
No.43 Ping'anjie
ANSHAN 114005


Note: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: SHENYANG: 024
DALIAN: 0411
JINZHOU: 0416
FUXIN: 0418
ANSHAN: 0412


Return Beginning of This PageJILIN PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
124. JILIN UNIVERSITY★ 5623264 5623264
cie@mail.jlu.edu.cn
http://www.jlu.edu.cn
No.10Chaoyangqu
Qianweilu
CHANGCHUN 130023
125. JILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY★ 5684468 5684468
http://www.jut.edu.cn
No.142 Renmin
Dajie CHANGCHUN 130025
126. CHANGCHUN UNIVERSITY OF SCIENCE and TECHNOLOGY★ 8963476 8928327
dic@cust.jl.cn
No.6 Ximinzhu
Dajie CHANGCHUN 130026
127. NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY★ 5685722 5683784
wed@nenu.edu.cn
http://www.nenu.edu.cn
Renmin Dajie
CHANGCHUN 130024
128. CHANGCHUN UNIVERSITY 5687435 5687435 No.1 Weixinglu
CHANGCHUN 130022
129. CHANGCHUN COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 5944722 5958760
songbailin@
mail.interflow.com.cn

No.39 Gongnong
Dalu CHANGCHUN 130021
130. JILIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 5955521 ext.228 5921142 No.17 Yan'an Dajie
CHANGCHUN 130021
131. CHANGCHUN COLLEGE OF PHOTOELECTRIC SCIENCE 5385928 No.7 Weixinglu
CHANGCHUN 130022
132. NORTHEAST COLLEGE OF ELECTRIC POWER CHANGCHUN
133. JILIN AGRICULTURAL UNIVERSITY 4510971 4510971
jaufao@public.cc.jl.cn
Donghuanlu
CHANGCHUN 130021
134. BETHUNE MEDICAL
UNIVERSITY
5645911
ext.6030
5645911 No.8 Xinminzhu
Dajie
CHANGCHUN
130118
135. YANBIAN UNIVERSITY 2732069 2756759
tian@ybu.edu.cn
No.105 Gongyuanlu
YANJI 130002
136. YANBIAN UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE 2611305 2611305 No.121 Juzijie
YANBIAN
133000
137. JILIN TEACHERS COLLEGE 4651571 4665656 No.15 Jilin Dajie
JILIN 132013
138. SIPING TEACHERS
COLLEGE
SIPING


Note: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: CHANGCHUN: 0431
YANJI: 0433
JILIN: 0432


Return Beginning of This PageHEILONGJIANG PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
139. HEILONGJIANG UNIVERSITY 6662786
6608417
6665470
hd837@public.hr.hl.cn
http://www.hlju.edu.cn
No.74 Xuefulu
HARBIN
150080
140. HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY★ 6415475 6416859
fso@mail.hit.edu.cn
http://www.hit.edu.cn
No.92 Xidazhijie
HARBIN 150001
141. HEILONGJIANG INSTITUTE OF COMMERCE 4603227 4601086
hicfao@public.hr.hl.cn
Tongdajie
HARBIN
150076
142. HEILONGJIANG COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 2112786
2117785
2112786 No.24 Hepinglu
HARBIN 150040
143. HARBIN NORMAL UNIVERSITY 6315015 6305382 Hexinglu
HARBIN
150080
144. HARBIN UNIVERSITY OF ENGINEERING 2519213 2530010
http://www.hrbeu.edu.cn
No.2 Wenmiaojie
HARBIN 150001
145. HARBIN ARCHITECTURAL UNIVERSITY 6282034 2302578
forffair@public.hr.hl.cn
http://www.hrbucea.edu.cn
No.202 Haihelu
HARBIN 150001
146. HARBIN UNIVERSITY OF SCIENCE and TECHNOLOGY 6671524 6682604
public@hrbust.edu.cn
http://www.hrbust.edu.cn
No.52 Xuefulu
HARBIN 150080
147. NORTHEAST FORESTRY UNIVERSITY 2190338 2110146
shiy@nefu.edu.cn
http://www.nefu.edu.cn
No.26 Hexinglu
HARBIN 150040
148. NORTHEAST AGRICULTURAL UNIVERSITY 5390588 5303336
fad@ncc.neau.edu.cn
http://www.neau.edu.cn
No.59 Mucaijie
HARBIN 150030
149. HARBIN MEDICAL UNIVERSITY 6669484 6669485
fao@ems.hrbmu.edu.cn
http://www.hrbmu.edu.cn
HARBIN
150086
150. QIQIHAR UNIVERSITY 2712809 2712809 No.35 Zhonghua
Xilu QIQIHAR
161006
151. JIAMUSI UNIVERSITY 8793612 8793612
xujing@public.hljmptt.net.cn
JIAMUSI
154007


Note: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students.
2. AREA CODE: HARBIN: 0451
QIQIHAR: 0452


Return Beginning of This PageSHANGHAI MUNICIPALITY

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
152. FUDAN UNIVERSITY★ 65483962
65642252
65491669, 65117298
gjwhjlxy@fudan.edu.cn
http://www.fudan.edu.cn
No.280 Zhengtonglu
SHANGHAI 200433
153. EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY★ 62863896 62864922
lxb@ecnu.edu.cn
http://www.ecnu.edu.cn
No.3663 Zhongshan
Beilu SHANGHAI
200062
154. TONGJI UNIVERSITY★ 65028933 65028933
fsotju@ihw.com.cn
http://www.tongji.edu.cn
No.1239 Sipinglu
SHANGHAI 200092
155. SHANGHAI UNIVERSITY★ 56700360 56703029
cielx@public.shu.net.cn
http://www.shu.edu.cn
No.149 Yanchanglu
SHANGHAI 200072
156. EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE and TECHNOLOGY★ 64252769 64250735
http://www.ecust.edu.cn
No.130 Meilonglu
SHANGHAI 200237
157. CHINA TEXTILE UNIVERSITY★ 62708702 62708702
http://www.ctu.edu.cn
No.1882 Yan'an
Xilu SHANGHAI
200051
158. SHANGHAI MEDICAL UNIVERSITY★ 64037310 64037395
yflu@shmu.edu.cn
http://www.shmu.edu.cn
No.138 Yixueyuanlu
SHANGHAI 200032
159. SHANGHAI SECOND MEDICAL UNIVERSITY★ 63847078 63841367
wb@koala.shsmu.edu.cn
http://www.shsmu.edu.cn
No.227 Chongqing
Nanlu SHANGHAI
200025
160. SHANGHAI UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE★ 64174600
ext.403
64178290
http://www.shutcm.edu.cn
No.530 Linglinglu
SHANGHAI 200032
161. SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC★ 64310305 64330536 No.20Fenyanglu SHANGHAI 200031
162. SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY★ 65360599 65313756
http://www.shisu.edu.cn
No.555 Chifenglu
SHANGHAI 200083
163. SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY★ 62932277 62817613
iso@mail.sjtu.edu.cn
http://www.sjtu.edu.cn
No.1954 Huashanlu
SHANGHAI 200030
164. Shanghai Normal University 64701661 64701661
http://www.shtu.edu.cn
No.100 Guilinlu
SHANGHAI 200234
165. EAST CHINA INSTITUTE OF POLITICS and LAW 62512497 62137121
gjiaoliu@public2.sta.net.cn
No.1575 Wanhangdulu
SHANGHAI
200042
166. SHANGHAI ACADEMY OF DRAMA 62482920 62482646 No.630 Huashanlu
SHANGHAI 200040
167. SHANGHAI INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION 65569540 65568643, 62580983
dexinchk@online.sh.cn
No.650 Qingyuan
Huanlu SHANGHAI
200433
168. SHANGHAI UNIVERSITY OF ENGINEERING SCIENCE 62056501
62752756
62758481
shgcjsd@public1.sta.net.cn
NO.350 Xianxialu
SHANGHAI 200335
169. SHANGHAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 65432967 65431258
http://www.ecut.edu.cn
No.516 Jungonglu
SHANGHAI 200093
170. SHANGHAI INSTITUTE OF FOREIGN TRADE 62748250
ext.277
62748814
sift@public.sta.net.cn
No.620 Gubeilu
SHANGHAI 200336
171. SHANGHAI RAILROAD UNIVERSITY 62506812 62506812
fao@shtdu.edu.cn
No.450 Zhennanlu
SHANGHAI 200331
172. SHANGHAI MARITIME TRANSPORTATION COLLEGE 58218437 58853909
smuico@cptsh.net.cn
No.1550 Pudong
Dadao SHANGHAI
200135
173. SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMY 65114738 65114738
sufeieo@uninet.com.cn
No.369 ZhongshanBeiYilu
SHANGHAI 200083
174. SHANGHAI UNIVERSITY OF AQUATIC PRODUCT 65710378 65434287
yhgu@china-shery.online.sh.cn
No.334Jungonglu
SHANGHAI 200090
175. SHANGHAI COLLEGE OF ELECTRIC POWER 65458500 65432514 No.2103 Pinglianglu
SHANGHAI 200090


Note: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: SHANGHAI: 021


Return Beginning of This Page


JIANGSU PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
176. NANJING UNIVERSITY★ 3593587 3316747
issd@nju.edu.cn
http://www.nju.edu.cn
No.22 Hankoulu
NANJING 210093
177. NANJING NORMAL UNIVERSITY★ 3717160 3717160
njiang@njnu.edu.cn
http://www.njnu.edu.cn
No.122 Ninghailu
NANJING 210097
178. SOUTHEAST UNIVERSITY★ 7714233 7712719
iso@seu.edu.cn
No.2 Sipailou
NANJING 210096
179. CHINA PHARMACEUTICAL UNIVERSITY★ 3213611 3302827
student@mailbox.cpu.edu.cn
http://www.cpu.edu.cn
No.24 Tongjiaxiang
NANJING 210009
180. NANJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE★ 6798167 6798168; 6798078
root@njutcm.edu.cn
http://www.njutcm.edu.cn
No.282 Hanzhonglu
NANJING 210029
181. HOHAI UNIVERSITY★ 3713777
ext. 50244
3708419
wboi@mailsvr.hhu.edu.cn
http://www.hhu.edu.cn
No.1 Xikanglu
NANJING 210098
182. WUXI UNIVERSITY OF LIGHT INDUSTRY★ 5806751 5807976
lxlin@wxuli.edu.cn
http://wxuli.edu.cn
No.170 Huihelu
WUXI 214036
183. NANJING UNIVERSITY OF
SCIENCE and
TECHNOLOGY
4432727 4431622
http://www.njust.edu.cn
No.200 Xiaolingwei
NANJING 210014
184. NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY 4395754 4396326
http://www.njau.edu.cn
Zhongshanmenwai
Weigang NANJING 210095
185. NANJING UNIVERSITYOF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS 4892440 4898069
iredao@nuaa.edu.cn
No.29 Yudaojie
NANJING 210044
186. NANJING METEOROLOGICAL COLLEGE 7010085 7010085
qihao@nimol.njim.edu.cn
http://www.njim.edu.cn
No.114 Pancheng
xinjie Pukou
District NANJING
210044
187. NANJING INSTITUTE OF
FINE ARTS
3312350 3733746 No.15Hujubeilu
NANJING
210029
188. NANJING MEDICAL UNIVERSITY 6513741 6508960 No.140 Hanzhonglu
NANJING 210029
189. JIANGNAN INSTITUTE 5512506 5512506
iadjn@wst.net.cn
No.100 Liangxilu
WUXI 214063
190. YANGZHOU UNIVERSITY 7352262 7311374
http://www.yzu.edu.cn
Shouxihupan YANGZHOU 215002
191. CHINA UNIVERSITY OF
MINING and
TECHNOLOGY
3885745 3888682
http://www.cumt.edu.cn
Nanjiao
XUZHOU
221008
192. XUZHOU TEACHERS UNIVERSITY 3845547 3845547
iecxnu@public.xz.js.cn
No.57 Hepingjie
XUZHOU 221009
193. JIANGSU UNIVERSITY OF
SCIENCE and
TECHNOLOGY
8780035 8780036
http://www.jsust.edu.cn
ZHENJIANG
212013
194. SUZHOU UNIVERSITY 5221028 5221028
foraff@mailbox.suda.edu.cn
http://www.suda.edu.cn
No.1 Shizijie
SUZHOU
215006
195. SUZHOU MEDICAL COLLEGE 5190889 5190889
smcfao@public.sz.js.cn
No.48 Renminlu
SUZHOU 215007
196. SUZHOU RAILROAD TEACHERS COLLEGE 7512737 7512737 No.680 Renminlu
SUZHOU 215001
197. CHANGZHOU INDUSTRIAL
TECHNOLOGICAL COLLEGE
5210284 5210282 No.3 Changchenglu
CHANGZHOU
213002
198. HUAIHAI INDUSTRIAL
COLLEGE
5802843 5806171
hhit@public.lyg.js.cn
No.59
Huaguoshanlu
Xinqing District
LIANYUNGANG
222005


Note: 1. The Institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: NANJING: 025
WUXI: 0510
YANGZHOU: 0514
XUZHOU: 0516
ZHENJIANG:0511
SUZHOU:0512


Return Beginning of This PageZHEJAING PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
199. ZHEJIANG UNIVERSITY★ 7951386 7951755
ipo-qiz@sun.zju.edu.cn
http://www.zju.edu.cn
No.20 Yugulu
HANGZHOU 310027
ZHEJIANG AGRICULTURAL UNIVERSITY★ 6971061 6041053
yfu@zjau.edu.cn
http://www.zjau.edu.cn
No.258 Kaixuanlu
HANGZHOU 310029
HANGZHOU UNIVERSITY 8071224
ext.2740
8070107
http://www.hzuniv.edu.cn
No.34 Tianmushanlu
HANGZHOU 310028
ZHEJIANG MEDICAL UNIVERSITY 7077855 7011389
http://www.zjmu.edu.cn
HANGZHOU
310006
200. CHINA NATIONAL ACADEMY OF
FINE ART★
7038237 7070039
iae@public.hz.zj.cn
No.218 Nanshanlu
HANGZHOU 310002
201. ZHEJIANG COLLEGE OF
TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
7046071 7046071
zjtcmfao@public1.hz.zj.cn
Qingchunlu
HANGZHOU 310036
202. HANGZHOU TEACHERS COLLEGE 8078124
ext.222
8081082
htcyb@public.hz.zj.cn
No.96 Wenyilu
HANGZHOU 310036
203. ZHEJIANG INDUSTRIAL UNIVERSITY 8320037 5237605
zgd@public.hz.zj.cn
Zhaohui 6Distrect
HANGZHOU 310032
204. HANGZHOU UNIVERSITY OF
COMMERCE
8846798 8846798
wmhu@public.hz.zj.cn
No.29 Jiaogonglu
HANGZHOU 310035
205. HANGZHOU COLLEGE OF
APPLIED ENGINEERING TECHNOLOGY
5124576 5121890
hiat@public.hz.zj.cn
No.9 Jiaosanlu
HANGZHOU 310012
206. HANGZHOU ELECTRONIC COLLEGE 8809000 8077232 No.65 Wenyilu
HANGZHOU 310037
207. ZHEJIANG FORESTRY COLLEGE 3723544 ext. 20006 3711464
zjfc@public.hz.zj.cn
LIN'AN
311300
208. WENZHOU TEACHERS COLLEGE 8373008 8339081 Xueyuanlu
WENZHOU
325027
209. NINGBO UNIVERSITY 7604294 7604161
wanwbfc@nbu.edu.cn
NINGBO
315211
210 ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY 2341801 ext.2380 2357447
ipoznu@public.jhptt.zj.cn
JINHUA
321004


Note: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: HANGZHOU: 0571
LIN'AN: 0571
WENZHOU: 0577
NINGBO: 0574
NINGBO: 0574
JINHUA: 0579


Return Beginning of This PageANHUI PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
211. ANHUI UNIVERSITY 5107600 5107999
SunYong@mars.ahu.edu.cn
http://www.ahu.edu.cn
No.3 Feixilu
HEFEI 230039
212. ANHUI NORMAL UNIVERSITY★ 3869405 3839452
http://www.ahnu.edu.cn
No.1 Renminlu
WUHU 241000
213. UNIVERSITY OF SCIENCE and TECHNOLOGY OF CHINA 3602847
3602848
3632579
iao@ustc.edu.cn
http://www.ustc.edu.cn
No.96 Jinzailu
HEFEI 230026
214. ANHUI COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 2822731
2816548
2822731 No.103 Meishanlu
HEFEI 230038
215. HEFEI UNION UNIVERSITY 3634779 3635969
ldwb@ustc.edu.cn
No.373 Huangshanlu
HEFEI 230022


Note: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: HEFEI: 0551
WUHU: 0553


Return Beginning of This PageFUJIAN PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
216. XIAMEN UNIVERSITY★ 2186211 2093346
xmuoec@jigxian.xmu.edu.cn
Siming Nanlu
XIAMEN 361005
217. FUZHOU UNIVERSITY 7893162
7893306
3713229
fao@fzu.edu.cn
http://www.fzu.edu.cn
No.523 Gongyelu
FUZHOU 350002
218. HUAQIAO UNIVERSITY 2680680
2691256
2686969
wsc@hqu.edu.cn
http://www.hqu.edu.cn
ChengDongjiao
QUANZHOU 362011
219. FUJIAN COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 7842528 7842528
http://www.fju.edu.cn
No.282 Wusilu
FUZHOU 350003
220. FUJIAN NORMAL UNIVERSITY 3442840 3442840
fao@fjtu.edu.cn
http://www.fjtu.edu.cn
No.3 Shangshanlu
FUZHOU 350007
221. FUJIAN MEDICAL COLLEGE 3314289 3351345 No.88 Jiaotonglu
FUZHOU 350004
222. FUJIAN AGRICULTURAL UNIVERSITY 3789208 3741251
webmaster@fjau.edu.cn
http://www.fjau.edu.cn
FUZHOU
350002
223. YANG'EN UNIVERSITY 2082001
ext.118
2082017 FUZHOU
362014


Note: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: FUZHOU: 0591
XIAMEN: 0592
QUANZHOU: 0595


Return Beginning of This PageJIANGXI PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
224. JIANGXI COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 6824015 ext.223 6820664
jzwb@public.cx.jx.cn
No.20 Yangminglu
NANCHANG 330006
225. NANCANG UNIVERSITY 8305499 8305835
islnu@ncn.edu.cn
http://www.ncu.edu.cn
No.235Nanjing
Donglu NANCANG
330047
226. JIANGXI NORMAL UNIVERSITY 8506180 8502744 NANCHANG
330027
227. JIANGXI AGRICULTURAL UNIVERSITY 3813351 3813351 NANCHANG
330045
228. JIANGXI MEDICAL COLLEGE 8627217
ext.2229
8627003 NANCHANG
330006
229. JIANGXI UNIVERSITY OF FINANCE and ECONOMY 3800011
ext.6407
3805665 NANCHANG
330013
230. JINGDEZHEN COLLEGE OF CERAMICS JINGDEZHEN


Note:AREA CODE: NANCHANG: 0791


Return Beginning of This PageSHANDONG PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
231. SHANDONG UNIVERSITY★ 8564508 8565597
cie@sdu.edu.cn
http://www.sdu.edu.cn
No.27 Shanda
Nanlu
JI'NAN 250100
232. SHANDONG TEACHERS UNIVERSITY★ 2966954 2966954
oipstu@public.jn.sd.cn
No.88 Wenhua
Donglu JI'NAN
250014
233. OCEAN UNIVERSITY
OF QINGDAO★
2868735 2868735
waishi@lib.ouqd.edu.cn
http://www.ouqd.edu.cn
No.5 Yushanlu
QINGDAO
266003
234. SHANDONG COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 2968823 2968823 No.53 Jingshilu
JI'NAN 250014
235. SHANDONG INSTITUTE OF ECONOMICS 8934167 ext.287 8938821
lwysie@public.jn.sd.cn
No.4 Yanzishan
Donglu JI'NAN
250014
236. SHANDONG COLLEGE OF FINANCE and POLITICS 2952520
ext.2191
2953447
sfiwang@public.jn.sd.cn
No.40 Shungenglu
JINAN
250012
237. SHANDONG INDUSTRIAL UNIVERSITY 2953623 2953623
fao@dms.sdut.edu.cn
http://www.sdut.edu.cn
JINNAN
250061
238. SHANDONG MEDICAL UNIVERSITY 2942101 2942101
dfasmu@public.cnline.jn.sd.cn
No.44 Wenhua
Xilu JINAN
250012
239. SHANDONG COLLEGE OF ARCHITECTURAL ENGINEERING 6948254 6952404
http://www.sdacei.edu.cn
No.47 Hepinglu
JINAN 250014
240. SHANDONG INSTITUTE OF FINE ARTS 6942357
ext.245
6990640 JINAN
250014
241. SHANDONG COLLEGE OF ARCHITECTURAL MATERIALS 7964647 7963127
submiec@jn-blic.sd.cninfo.net
http://www.sdibm.edu.cn
No.106 Jihuilu
JINAN
250022
242. SHANDONG COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION 2964647 2964389 No.2 Wenhua Xilu
JINAN
250063
243. SHANDONG COLLEGE OF INDUSTRY 8964221
ext.226
8968495 No.33
Huangtai Beilu
JINAN 250100
244. SHANDONG COLLEGE OF EDUCATION 6956889 6956889 No.36 lishanlu
JINAN
250013
245. QINGDAO UNIVERSITY 5894822 5894822
http://www.qdu.edu.cn
No.103 Zanliu
Ganlu QINGDAO
266071
246. MEDICAL COLLEGE OF QINGDAO UNIVERSITY 3801449 3801449 No.35 Dengzhoulu
QINGDAO
266021
247. QINGDAO COLLEGE OF ARCHITECTURAL 5071068 5071000
jywb@qd-public.sd.cninfo.net
No.11 Fushunlu
QINGDAO
266033
248. QINGDAO COLLEGE OF CHEMICAL SCIENCE 4851401 4856613
faoe@mail.dtd.com.cn
No.53 Zhengzhoulu
QINGDAO
266042
249. YANTAI UNIVERSITY 6888358 6888358
http://www.ytu.edu.cn
Qingquanzhai
YANTAI 266003
250. YANTAI TEACHERS COLLEGE 6013012 6011042
yn-fsfa@public.ytptt.sd
Hongqi Zhonglu
YANTAI 264025
251. QUFU NORMAL UNIVERSITY 4412551
4424741
4412551
iep@qfnu.edu.cn
http://www.qfnu.edu.cn
Jingxuan Xilu
QUFU
273165
252. WEIHAI CAMPUS OF SHANDONG UNIVERSITY WEIHAI
253. SHANDONG AGRICULTURAL UNIVERSITY 8242297 8226399
http://www.sdau.edu.cn
TAI'AN
271018
254. SHANDONG COLLEGE OF MINING and TECHNOLOGY 8210134 8210134
simtfao@public.faptt.sd.cn
TAI'AN
271019
255. PETROLEUM UNIVERSITY
(EAST CHINA)
8392248 8392253
fea@hdpu.edu.cn
http://www.hdpu.edu.cn
No.173 Tai'anlu
DONGYING
257062
256. SHANDONG COLLEGE OF ENGINEERING 2153043 21755553
sit9803e@zbpublic.tublic.sd.cninfo.net
ZIBO
255012
257. LIAOCHENG TEACHERS COLLEGE 8238244 8238102
wsc@lc-public.sd.cninfo.net
http://www.lctu.edu.cn
No.34.Wenhualu
LIAOCHENG


Note15: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: JI'NAN: 0531
QINGDAO: 0532
YANTAI: 0535
QUFU: 0537


Return Beginning of This PageHENAN PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
258. ZHENGZHOU UNIVERSITY 7970475 7970475
http://www.zzu.edu.cn
Daxuelu
HENGZHOU 450052
259. HENAN COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 5962930 5955650 Jinshui Dadao
ZHENGZHOU 450003
260. HENAN MEDICAL UNIVERSITY 6989725 6960462
wsbhy@public102.zz.ha.cn
No.40 Daxuelu
ZHENGZHOU 450052
261. ZHENGZHOU INDUSTRIAL UNIVERSITY 3946122 3946122
fao@zzut.edu.cn
No.97 Wenhualu
ZHENGZHOU 450002
262. HENAN FINANCE and CONOMY COLLEGE 3730583 3730491
hncjxywb@public2.zz.ha.cn
No. 80 Wenhualu
ZHENGZHOU 450002
263. HENAN UNIVERSITY 2862311 2861069
http://www.henu.edu.cn
No.85 Minglunjie
KAIFENG 475001
264. LUOYANG INDUSTRIAL UNIVERSITY 4210415 4222632 LUOYANG
471039
265. LUOYANG UNIVERSITY 3936339 321260 No.33 Shachang
Xilu LUOYANG
471000
266. HENAN NORMAL UNIVERSITY 3383000 ext.5269 3383145 XINXIANG
453002


Note: AREA CODE: ZHENGZHOU: 0371
KAIFENG: 0378
LUOYANG: 0379
XINXIANG: 0373


Return Beginning of This PageHUBEI PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
267. WUHAN UNIVERSITY★ 87882712
ext.2209
87863154
http://www.whu.edu.cn
Wuchang Luojiashan
WUHAN 430072
268. HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE and TECHNOLOGY★ 87542457
87547833
87547063
fso@bule.hust.edu.cn
http://www.hust.edu.cn
No.1037 Luoyulu
WUHAN 430074
269. CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES★ 87482986 87481364
wsc@cug.edu.cn
http://www.cug.edu.cn
Wuchang Yujiashan
WUHAN 430074
270. TONGJI MEDICAL UNIVERSITY★ 83692920 83692560
http://www.tjmu.edu.cn
No.13 Hangkonglu
WUHAN 430030
271. HUBEI MEDICAL UNIVERSITY★ 87303030 87308601 No.128 Donghulu
WUHAN 430071
272. WUHAN UNIVERSITY OF TRANSPORTATION SCIENCE and TECHNOLOGY 86537813 86554406
whtuwb@public.wh.hb.cn
http://www.whtu.edu.cn
Wuchang Yujiatou
WUHAN 430063
273. CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY 87878444
ext.3049
87875696
ccnuwb@wh.hb.cn
http://www.ccnu.edu.cn
No.100 Luoyulu
WUHAN 430070
274. CENTRAL CHINA UNIVERSITY OF AGRICULTURE 87815057 87815057
hau@moon.bjnet.edu.cn
Nanhu Shizishan
WUHAN 430070
275. HUBEI COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 88852621
88910230
88852621
hbtcm@public.wh.hb.cn
No.110 Wuchang
Yunjiaqiao
WUHAN 430061
276. SOUTH CENTRAL UNIVERSITY FOR NATIONALITIES 87800443 87800443 No.5 Minzulu
WUHAN 430074
277. HUBEI UNIVERSITY 86717841 86814623
zqh@hubu.edu.cn
http://www.hubu.edu.cn
Wuchang Baoji'an
WUHAN 430062
278. JIANGHAN UNIVERSITY 82622241 82631533 No.18 Wuchang
Hanjiang Dalu
WUHAN 430010
279. WUHAN TECHNICAL UNIVERSITY OF SURVEYING and MAPPING 87648382 87865973
lxs@dus.wtusm.edu.cn
http://www.wtusm.edu.cn
No.39 Luoyul
WUHAN 430070
280. Jianghan University of Petroleum 88430799 88430514
gjjlb@jpu-cppa.com.cn
http://www.jpi.cnpc.com.cn
No.1 Nanhuanlu
JINGZHOU 434102
281. Wuhan University of Hydropower 87882212
ext.2032
87878318
iuo@wuhan.edu.cn
http://www.wuhee.edu.cn
No.8 Donghu
Nanlu
WUHAN 430072
282. WUHAN INDUSTRIAL UNIVERSITY 87651506 87880253
wujfao@public.wh.hb.cn
No.122 Luoshilu
WUHAN 430070
283. WUHAN AUTOMOBILE UNIVERSITY 87882765 87884807
cnzheng@whpu.edu.cn
http://www.whapu.edu.cn
No.205 Luoshilu
WUHAN 430070
284. HUBEI ACADEMY OF FINE ARTS 88842566 88862397 WUHAN
430060
285. ZHONGNAN FINANCE and ECONOMY UNIVERSITY 88044548 88044584
wcs@znufe.edu.cn
http://www.znufe.edu.cn
WUHAN
430064
286. ZHONGNAN UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCES and LAW 87801721
ext.2344
87803001
zf2344@public.wh.hb.cn
No.1 Zhengyuanlu
WUHAN 430074
287. HUBEI INDUSTRIAL COLLEGE 88034023 88034023 WUHAN
430068
288. WUHAN COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION 87803623 87803623 No.461 Luoyulu
WUHAN 430079
289. WUHAN METALLURGICAL INDUSTRIAL UNIVERSITY 86544606 86535013
whumst@wuhan.cngb.com
WUHAN
430081
290. HUBEI AUTOMOBILE COLLEGE 88243394 88260748 SHIYAN
442002


Note: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: WUHAN: 027
SHIYAN: 0719


Return Beginning of This PageHUNAN PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
291. HUNAN UNIVERSITY 8824287 8824287
http://www.hnnu.edu.cn
Yuelushan CHANGSHA 410082
292. CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY★ 8879256 8826136
ied-csut@csot.edu.cn
http://www.csut.edu.cn
Lushan Nanlu
CHANGSHA 410083
293. HUNAN NORMAL UNIVERSITY 8854711 8854711
forad@hunan.edu.cn
http://www.hnnu.edu.cn
Hexi'erliban
CHANGSHA 410081
294. HUNAN COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 5556660
ext.287
5532948
morchtcn@public.cs.hn.cn
No.119 Shaoshan
Zhonglu
CHANGSHA 410007
295. HUNAN MEDICAL UNIVERSITY 4474411
ext.2824
4497089
wais@public.cs.hn.cn
No.88 Xiangyalu
CHANGSHA 410078
296. CHANGSHA ELECTRIC COLLEGE CHANGSHA
297. XIANGTAN UNIVERSITY 8292130 8292282
ecc@pdns.xtu.edu.cn
http://www.xtu.edu.cn
Yanggugutang XIANGTAN 411105


Note: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: CHANGSHA: 0731
XIANGTAN: 0732


Return Beginning of This PageGUANGDONG PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
298. ZHONGSHAN UNIVERSITY★ 84185527 84184860
adeao01@zsulink.zsu.edu.cn
http://www.zsu.edu.cn
No.135 Xingang
Xilu GUANGZHOU 510275
399. SUN YAT-SEN UNIVERSITY
OF MEDICAL SCIENCE★
87303601 87303601
http://www.gzsums.edu.cn
No.74Zhongshan Erlu GUANGZHOU 510089
300. GUANGZHOU UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE★ 86591233
ext.2508
86593715 No.12 Jichanglu
GUANGZHOU 510407
301. SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY★ 87592114 87592114
scaufao@scut.edu.cn
http://www.scau.edu.cn
Tianhe
GUANGZHOU 510642
302. SOUTH CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE and TECHNOLOGY★ 87110948
87110592
85516862
faob@scut.edu.cn
http://www.scut.edu.cn
Wushan GUANGZHOU 510641
303. SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY 85211066 85212131
hs814@scnu.edu.cn
http://www.scnu.edu.cn
Shipai
GUANGZHOU 510631
304. GUANGZHOU ACADEMY OF FINE ARTS 84429572 84497309
gzacfo@gdhed.edu.cn
No.257 Changgang
Donglu
GUANGZHOU 510261
305. GUANGDONG UNIVERSITY
OF FOREIGN LANGUAGE and TRADE
86627309 86627309
spdwhy@gdufs.edu.cn
http://www.gdufs.edu.cn
Huangshi Donglu
GUANGZHOU 510421
306. GUANGDONG INDUSTRIAL UNIVERSITY 87766069
ext.6607
87302737
wsb@gdut.edu.cn
http://www.gdut.edu.cn
No.729 Dongfeng
Donglu
GUANGZHOU
510090
307. GUANGZHOU TEACHERS COLLEGE 86678160 86678160
lihy@guangztc.edu.cn
http://www.guangztc.edu.cn
No.1 Guihuagang
GUANGZHOU 510400
308. JINAN UNIVERSITY 87579341 85516941
oxsc@jnu.edu.cn
http://www.jnu.edu.cn
ShiBei
GUANGZHOU 510632
309. SHENZHEN UNIVERSITY 6661940
6566735
6660462, 6661940
siufao@szu.edu.cn
http://www.szu.edu.cn
Nanshan
SHENZHEN
518060
310. FOSHAN COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 2713853 2272233, 2713853
ieo@fosu.edu.cn
linzhi@fosu.edu.cn
http://www.fosu.edu.cn
No.8 Jiangwan
Yilu FOSHAN
528000
311. SHANTOU UNIVERSITY 2510520 8510505, 2510520
icd@mailserv.sta.edu.cn
http://www.stu.edu.cn
SHANTOU
515063
312. JIAYING UNIVERSITY 2357776 2354276
center@jyu.edu.cn
http://www.jyu.edu.cn
Dongjiao
MEIZHOU
514015
313. WUYI UNIVERSITY 3352112
ext.5112
3354323
fao@wyu.edu.cn
http://www.wyu.edu.cn
JIANGMEN
529020
314. ZHAOQING COLLEGE OF EDUCATION 2721071 2711008
jyxy@pub.jingmengd.cn
Xinghu
ZHAOQING 526062


Note: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: GUANGZHOU: 020
JIANGMEN: 0750
SHENZHEN: 0755
SHANTOU: 0754
ZHAOQING: 0758
FOSHAN: 0757
MEIZHOU: 0753


Return Beginning of This PageGUANGXI ZHUANG AUTONOMOUS REGION

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
315. GUANGXI UNIVERSITY★ 3823391 3823743
gxugjc@public.nn.cn
http://www.gxu.edu.cn
No.13 Xiulinglu
NANNING 530005
316. GUANGXI MEDICAL UNIVERSITY★ 5312537
ext.5924
5312523 No.6 Binhulu
NANNING 530021
317. GUANGXI TEACHERS
COLLEGE
3126960 3126960
huangfy@gxtc.edu.cn
6 Mingxiudonglu
NANNING 530001
318. GUANGXI COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 3137401 3835812 No.21 Mingxiu
Donglu NANNING
530001
319. GUANGXI COLLEGE FOR NATIONALITIES 3260111 3829052
info101@169.nn.gx.cn
http://www.gxun.edu.cn
No.74 Xitangxianglu
NANNING 530006
320. GUANGXI NORMAL UNIVERSITY 2816350 3219052
info101@169.nn.gx.cn
http://www.gxnu.edu.cn
GUILIN
541001
321. GUILIN MEDICAL COLLEGE 2822194 2822194
shuilin@public.glptt.gx.cn
No.56 Lequnlu
GUILIN 541001


Note: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: NANNING: 0771
GUILIN: 0773


Return Beginning of This PageHAINAN PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
322. HAINAN UNIVERSITY 6259949 6252705
waiban@mail.hainu.edu.cn
http://www.hainu.edu.cn
HAIKOU
570228
323. HAINAN TEACHERS COLLEGE 5884229 5883035
ctcenter@hainu.edu.cn
http://www.hainu.edu.cn
HAIKOU
571158


Note: AREA CODE: HAIKOU: 0898


Return Beginning of This PageSICHUAN PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
324. SICHUAN UNIVERSITY

5407199 5406439 nic8202@scu.edu.cn
http://www.scu.edu.cn
No.29 Wangjianglu
CHENGDU 610064
325. CHENGDU UNIVERSITY 3331313 3337939 CHENGDU
610081
326. HUAXI MEDICAL UNIVERSITY 5501045 5583252
dff@wcums.edu.cn
No.17 RenminNanlu
CHENGDU 610044
327. SOUTHWEST UNIVERSITY OF FINANCEandECONOMY 7301707 7301689 CHENGDU
610074
328. SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY 7600343 7609007
ybli@center2swjtu.edu.cn
http://www.swjtu.edu.cn
CHENGDU
610031
329. UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCEandTECHNOLOGY 3322991 3334131 CHENGDU
610054
330. CHENGDU COLLEGE OF SCIENCEandTECHNOLOGY 4078960 4077099 CHENGDU
610059
331. CHENGDU COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION 5589811
5580377
5582752 CHENGDU
610041
332. SICHUAN CONSERVATORY OF MNSIC 5581380 5582712 CHENGDU
610021
333. CHENGDU UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 7784542 7784542
hqx@cdutcm.edu.cn
http://www.cdutcm.edu.cn
No.37 Shi'er'qiaolu
CHENGDU 610075
334. SOUTHWEST INSTITUTE FOR NATIONALITIES 5553811
ext.6042
5589294 No.21 Ximianqiao
Hengjie
CHENGDU
610041
335. SICHUAN NORMAL UNIVERSITY 4760706 4761103
zhanghaa@mail.sc.cninfo.net
Shizishanlu
CHENGDU
610068
336. SICHUAN TEACHERS COLLEGE 2312244 2223919 NACHONG
637002
337 SOUTHWEST COLLEGE OF PETROLEUM 2603417 2603362 NACHONG
637007
338 SICHUAN AGRICUTURAL
UNIVERSITY
2242233 2223253 YA'AN
625014


Note: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: CHENGDU: 028
NANCHONG: 0817
YA'AN: 0835


Return Beginning of This PageGUIZHOU PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
339. GUIZHOU UNIVERSITY GUIYANG
340. GUIZHOU NORMAL UNIVERSITY GUIYANG
341. GUIZHOU INDUSTRIAL UNIVERSITY 4818320 4843649
fao@public.gut.gy.gz.cn
Caijiaguan
GUIYANG
550003
342. GUIZHOU COLLEGE OF NATIONALITIES 3851498 3851498 Huaxi
GUIYANG
550025
343. GUIZHOU COLLEGE OF FINANCE and ECONOMY GUIYANG
344. GUIZHOU COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 5928633 5926551 No.1 Shi Donglu
GUIYANG
550002
345. GUIZHOU COLLEGE OF EDUCATION GUIYANG


Note: AREA CODE: GUIYANG: 0851


Return Beginning of This PageYUNNAN PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
346. YUNNAN UNIVERSITY 5148513
5148524
5148513
http://www.ynu.edu.cn
No.159 121Dajie
KUNMING 650091
347. YUNNAN INSTITUTE FOR NATIONALITIES 5154308 5154308
http://www.ynni.edu.cn
Lianhuachi KUNMING 650031
348. YUNNAN NORMAL
UNIVERSITY
5322930
ext.6149
5323804
http://www.ynnu.edu.cn
KUNMING
650092
349. YUNNAN INDUSTRIAL UNIVERSITY 3314031 ext.4006 3314459 No.255 Huancheng
Donglu KUNMING
650051
350. YUNNAN COLLEGE OF EDUCATION 5152121 5152121
E-amil:ttt@dephart.istig.yn.cn
No.4 Xuefulu
KUNMING 650223
351 YUNNAN AGRICULTURAL UNIVERSITY 5211168
ext.2735
5150303 Heilongtan
KUNMING
650201
352. YUNNAN COLLEGE OF FINANCE and ECONOMY 5163384 5163384
yftifo@public.km.yn.cn
http://www.ynift.edu.cn
KUNMING
650221
353. KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE and TECHNOLOGY 5144212 5198622
iep@kmust.edu.cn
http://www.kmust.edu.cn
KUMING
650093
354. YUNNAN INSTITUTE OF FINE ARTS 5352026 5352770 No.101 Xijiao
Mayuan KUNMING 650101
355. KUNMING MEDICAL COLLEGE KUNMING


Note: AREA CODE: KUNMING: 0871


Return Beginning of This PageCHONGQING MUNICIPALITY

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
356. CHONGQING UNIVERSITY ★ 65316656 65316656
fao@cqu.edu.cn
http://www.cqu.edu.cn
Shapingba
CHONGQING
400044
357. SOUTHWEST NORMAL UNIVERSITY 68863805 68863805
fstudent@swnu.edu.cn
http://www.swnu.edu.cn
Beibei District
CHONGQING
400715
358. SICHUAN INSTITUTE OF FINE ARTS 68430455 68430455 CHONGQING
400715
359. SICHUAN INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGE 65311737
ext.3077
65315875 Shapingba, CHONGQING 630031
360. CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY 68809229 68809229 CHONGQING
400046
361. SOUTHWEST UNIVERSITY
OF POLITICAL SCIENCEandLAW
65342111 65316074
swupiec@public.cta.cq.cn
http://www.swup.edu.cn
Shapingba
CHONGQING
400031
362. SOUTHWEST AGRICULTURAL UNIVERSITY 68864993 68864993 CHONGQING
400716
363. CHONGQING TEACHERS COLLEGE 65362739 65316566 CHONGQING
400047


Note: AREA CODE: CHONGQING: 023


Return Beginning of This PageSHAANXI PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
364. XI'AN UNIVERSITY OF HIGHWAY TRANSPORTATION★ 5264024 5264024
wschu@xahu.edu.cn
http://www.xahu.edu.cn
No.3 Cuihualu
XI'AN 710064
365. XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY★ 3268230 3234716
fao1@sunzo.xjtu.edu.cn
http://www.xjtu.edu.cn
No.28 Xianning
Xilu XI'AN
710049
366. NORTHWEST UNIVERSITY 7231494 7232733
http://www.nwu.edu.cn
Xiaonanmenwai
XI'AN 710069
367. SHAANXI NORMAL UNIVERSITY 5235942 5261391
http://www.snnu.edu.cn
Chang'an Nanlu
XI'AN 710062
368. XI'AN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGE 5246154 5246154
xflu@public.xa.sn.cn
Nnanjiao Wujiafen
XI'AN 710061
369. XI'AN CONSERVATORY OF MUSIC 5255855 5241605 Chang'an Zhonglu
XI'AN 710061
370. XI'AN MEDICAL
UNIVERSITY
5261613
ext.22450
5267324 XI'AN
710061
371. NORTHWEST
INDUSTRIAL UNIVERSITY
8492267 8491544
fao@nwpu.edu.cn
http://www.nwpu.edu.cn
XI'AN
710072
372. XI'AN UNIVERSITY OF
ELECTRONIC SCIENCE
XI'AN
373. SHAANXI COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 3212788
ext.2078
3216542 XI'AN
712083
374. NORTHWEST COLLEGE OF ARCHITECTURAL ENGINEERING 5266340 52514407 XI'AN
710061
375. XI'AN ACADEMY OF FINE ARTS XI'AN
376. XI'AN UNION COLLEGE XI'AN


Note: 1. The institutions marked with '★' are open both to Chinese government
scholarship students and self-support students
2. AREA CODE: XI'AN: 029


Return Beginning of This PageGANSU PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
377. LANZHOU UNIVERSITY 8822991 ext.3642 8618777
http://www.lzu.edu.cn
No.216 Tianshuilu
LANZHOU 730000
378. NORTHWEST NORMAL UNIVERSITY 7666821
ext.624
7668159
http://www.nwnu.edu.cn
No.95
Anningdonglu
LANZHOU 730070
379. NORTHWEST COLLEGE OF NATIONALITIES 8432837 8432837 LANZHOU 730030Note: AREA CODE: LANZHOU: 0931


Return Beginning of This PageQINGHAI PROVINCE

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
380. QINGHAI NORMAL UNIVERSITY 6136201
ext.3123
6135591
cw@dns.qhnu.edu.cn
No.38 Wusilu
XI'NING 810008
381. QINGHAI COLLEGE OF NATIONALITIES 8176888 8176888 No.3 Bayi zhonglu
XINING 810007
382. QINGHAI MEDICAL COLLEGE 6143168 6104159 XINING 810001


Note: AREA CODE: XI'NING: 0971


Return Beginning of This PageXINJIANG UYGUR AUTONOMOUS REGION

No. Institutions Tel. Fax / E-mail Address/Postcode
383. XINGJIANG NORMAL UNIVERSITY 4812513
4841601
ext.2535
4812513,4814656 Xinqulu
URUMQI
830053
384. XINGJIANG UNIVERSITY 2862753 ext.2221 2876149
http://www.xju.edu.cn
Shenglilu
URUMQI
830046

Note: AREA CODE: URUMQI : 0991