Dodatkowe informacje nt. testów na koronawirusa
2020-10-01 00:46

Od 8 września 2020 r. włącznie w Polsce oficjalnie wprowadzono obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu molekularnego na koronawirusa przy wejściu na pokład samolotu. Jeśli w najbliższej przyszłości planują Państwo odbycie lotu międzynarodowego do Chin, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią komunikatów: „Zawiadomienie o wprowadzeniu obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu genetycznego na koronawirusa dla pasażerów samolotów z Polski do Chin" (http://pl.china-embassy.org/pol/sghd_1/t1811835.htm) oraz „Test na koronawirusa – FAQ" (http://pl.china-embassy.org/pol/sghd_1/t1813813.htm).

 

W związku z tym poniżej udzielamy odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące testów na koronawirusa:

 

1. Czy w przypadku bezpośredniego lotu z Polski do Chin mogę wejść na pokład samolotu posiadając jedynie oryginał negatywnego wyniku testu genetycznego na koronawirusa?

W przypadku bezpośredniego lotu z Polski i do Chin mogą Państwo wejść na pokład samolotu bezpośrednio z oryginałem negatywnego wyniku testu genetycznego na koronawirusa, wydanym nie wcześniej niż 3 dni przed wylotem przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA lub "PZH" NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO. Podczas wsiadania na pokład oryginał wyniku należy przekazać linii lotniczej w celu kontroli i zarchiwizowania. Pasażerom zaleca się sporządzenie kserokopii wyniku do wykorzystania w przyszłości. W pozostałych przypadkach, aby wejść na pokład należy aplikować o zielony kod testowy QR (dotyczy obywateli Chin) lub zaświadczenie o stanie zdrowia (dotyczy obcokrajowców). Na pokład można wejść, posiadając ważny zielony kod testowy QR lub ważne zaświadczenie o stanie zdrowia.

 

2. W jaki sposób przeprowadzić test na koronawirusa w sytuacji przesiadki w Polsce celem podróży do Chin?

Pasażerowie lecący z krajów trzecich do Chin z przesiadką w Polsce powinni z wyprzedzeniem wykonać test na koronawirusa w kraju, w którym rozpoczynają podróż, zgodnie z wymogami Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w danym kraju i w momencie wchodzenia na pokład samolotu przedstawić zielony kod testowy QR lub ważne zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej w danym kraju. W celu uzyskania informacji na temat zatwierdzonych placówek, w których można wykonać test na koronawirusa oraz metod weryfikacji wyników należy skontaktować się z Ambasadą Chin w danym kraju.

UWAGA: Aby uniknąć zatrzymania na lotnisku w Polsce z powodu niespełnienia warunków wejścia na pokład, należy upewnić się, że w momencie wsiadania będzie się posiadać zielony kod testowy QR lub ważne zaświadczenie o stanie zdrowia.

 

3. Jak należy liczyć 3-dniowy okres ważności wyniku testu?

Okres ważności negatywnego wyniku testu na koronawirusa jest liczony od daty jego wydania. Wystarczy, żeby był ważny podczas wchodzenia na pokład samolotu. Prosimy o wcześniejszy kontakt i umówienie się na badanie w laboratorium w odpowiednim czasie, aby zapobiec utracie ważności wyniku badania, które zostało wykonane zbyt wcześnie. W przypadku konieczności ubiegania się zielony kod testowy QR (obywatele Chin) lub zaświadczenie o stanie zdrowia (obcokrajowcy), prosimy o złożenie wniosku do Wydziału Konsularnego Ambasady Chin w Polsce niezwłocznie po otrzymaniu wyniku badania (obywatele Chin przez program WeChat, obcokrajowcy za pomocą maila), a następnie prosimy o cierpliwe oczekiwanie na weryfikację.

 

4. Jak umówić się na badanie?

Ambasada wyznaczyła 6 placówek, w których można wykonać testy na koronawirusa (patrz: http://www.chinaembassy.org.pl/pol/sghd_1/t1813813.htm). Pośród nich Laboratorium Diagnostyka oraz ALAB Laboratoria posiadają punkty pobrań w wielu miastach Polski poza Warszawą. Należy odpowiednio wcześnie skontaktować się z wybranym laboratorium i umówić się na wizytę telefonicznie, mailowo lub przez stronę internetową. Wybierając termin, należy wziąć pod uwagę trzydniowy okres ważności wyniku. Zarówno wyniki testu w języku angielskim, jak i w polskim są akceptowane.

UWAGA: Wynik badań wydany przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA lub "PZH" NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO musi zawierać informacje z ważnego dokumentu uprawniającego do podróży. Testowani podróżni powinni okazać takie dokumenty (paszport lub Travel Document) podczas testów i poinformować pracowników wykonujących test o konieczności zawarcia tych informacji.

 

5. Co należy zrobić, jeśli dane osobowe na wyniku testu są nieprawidłowe?

Po uzyskaniu wyniku testu prosimy o dokładne sprawdzenie danych osobowych (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer paszportu itp.). Jeśli okaże się, że dane są nieprawidłowe, należy niezwłocznie skontaktować się z laboratorium testującym z prośbą o poprawienie danych i wydanie nowego wyniku.

 

6. Jak długo trwa weryfikacja wyniku w Ambasadzie?

Po otrzymaniu wniosku Ambasada niezwłocznie przeprowadza weryfikację przesłanego wyniku badania (również w weekendy i święta). Prosimy o cierpliwość i częste sprawdzanie skrzynki mailowej. Jeśli po ponad 24 godzinach nie otrzymano odpowiedzi dotyczącej weryfikacji wyniku, a zbliża się termin wylotu, wtedy należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy mail został pomyślnie wysłany i czy nie wystąpił problem z treścią wniosku. Jeżeli wszystko jest w porządku, należy skontaktować się telefonicznie z Ambasadą. Informacje kontaktowe znajdują się w ogłoszeniu na stronie internetowej Ambasady.

 

7. Czy należy mieć przy sobie oryginalny wynik testu podczas odprawy i wejścia na pokład?

Zaleca się, aby podróżujący mieli przy sobie oryginał i kopię wyniku testu w razie ewentualnej potrzeby użycia w późniejszym czasie.

 

Ambasada Chin w Polsce przypomina pasażerom o konieczności podawania prawdziwych danych osobowych oraz przekazywania oryginalnych, niesfałszowanych wyników z testów molekularnych. W razie umyślnego zatajenia informacji o chorobie lub w wypadku przedstawienia fałszywego wyniku testu, osoba odpowiedzialna zostanie pociągnięta do odpowiedzialności prawnej.

Dane kontaktowe w nagłych przypadkach związanych z testami na koronawirusa:

Specjalny adres e-mail Ambasady Chińskiej w Polsce do kontaktu w sprawach związanych z testami na koronawirusa: consulate@chinaembassy.org.pl

Numer tel. Ambasady Chin w Polsce: 0048-22-8313836

Specjalny adres e-mail Konsulatu Generalnego Chin w Gdańsku do kontaktu w sprawach związanych z testami na koronawirusa: consulate@consulate.gda.pl

Numer tel. Chińskiego Konsulatu Generalnego w Gdańsku: 0048-58-3402622

Kontakt z Działem Sprzedaży Air China Warszawa: poland@airchina.com

Numar tel. Polskich Linii Lotniczych LOT: 0048-22-5777755